Sleva na software ProGEO

GeoBusiness Kalendář událostí Pozvánky UDÁLOSTI

Otevřená data a autorské právo. Bezplatný seminář

Jak zvýšit ochranu autorských práv v kartografii a geoinformatice? Tento úkol chce vyřešit Alena Vondráková z Univerzity Palackého v Olomouci.

Projekt Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice byl iniciován na základě ohlasů a důležitých podnětů, které vzešly ze semináře Autorské právo v kartografii a  geoinformatice, který byl pořádán v roce 2011 na Katedře geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci a kterého se zúčastnilo přes sto odborníků a zájemců z celé České republiky.

Návrh projektu podpořili svým vyjádřením představitelé Zeměměřického úřadu, Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického (VÚGTK),  Kartografické společnosti České republiky a České asociace pro geoinformace.

Projekt je realizován v rámci finanční podpory Technologické agentury ČR, hlavní řešitelkou je Alena Vondráková.

geobusiness-magazine-autorske-pravo-v-kartografii-a-geoinformatice

Cílem projektu je zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice v České republice prostřednictvím zvýšení informovanosti v řešené problematice.

Kartografické práce, produkty geoinformatiky i poskytovaná nebo zpracovávaná data dotčených institucí (státní instituce, komerční firmy, orgány státní správy) jsou často zneužívána, avšak autoři kartografických vizualizací, GIS analýz nebo datových sad nemají dostatečné zastání v současně uplatňované legislativě pro to, aby mohli tento problém efektivně řešit, případně neznají účinné nástroje pro ochranu svých děl.

Je možné najít efektivní nástroje a vhodná řešení, avšak to si žádá širokou odbornou diskusi s odborným zázemím, kdy výstupem budou konkrétní návrhy a doporučení.

Projekt by měl tuto neutěšenou situaci vyřešit, poskytnou producentům kartografických děl a produktů z oblasti geoinformatiky vyhovující zázemí a tím napomoci zvýšení konkurenceschopnosti. Současně by se mělo zvýšit obecné povědomí o problematice tak, aby bylo zajištěno zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice v České republice.

Dne 9. září 2014 se proto v Praze uskuteční seminář, zaměřený na autorské právo v souvislosti s otevřenými daty (open data).

Předběžný program semináře:

  • od 9.30 registrace
  • 10.00 zahájení
  • 10.30-12.00 – I. blok přednášek – Autorské právo
  • 12.00-12.30 – přestávka
  • 12.30-14.00 – II. blok přednášek – Open data
  • 14.00-15.00 – Workshop – ukázky z praxe *
  • 15:00-16:00 – Diskuse
  • 16.00 – Zakončení semináře
* Vlastní podněty a otázky můžete zasílat na apkg2014@gmail.com
Seminář je v rámci projektu zdarma. Zaregistrovat na něj se můžete přes formulář.
/* ]]> */