mapa-roku-2011-feat

Odborná komise pro soutěž Mapa roku zhodnotila kartografická díla vydaná v roce 2011, určila nominace v jednotlivých kategoriích, vyhodnotila vítěze a udělila zvláštní ocenění.

14. ročník kartografické soutěže Mapa roku zná své vítěze, kteří budou vyhlášeni ve čtvrtek 17. května 2012 na veletrhu Svět knihy na Výstavišti Praha. Slavnostní vyhlášení se uskuteční ve 13 hodin v Literárním sále. Přijďte se podívat.

O získání titulu Mapa roku 2011 projevilo zájem celkem 101 produktů, které do soutěže přihlásilo 26 producentů (autorů) z celé České republiky.

Počet přihlášených produktů je v každé kategorii jiný.

Kategorie  (Počet přihlášených produktů)
Atlasy, soubory a edice map (17)
Samostatná kartografická díla (62)
Kartografická díla pro školy (9)
Kartografické výsledky studentských prací (8)
Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu (5)

Nominace na titul Mapa roku 2011 jsou následující:

Atlasy, soubory a edice map

 • Edice Dálková cyklotrasa (SHOCart, spol. s r. o.)
 • Soubor cyklomap Praha a okolí 1 : 50 000 (TRASA, spol. s r. o.)
 • Základní mapa ČR 1 : 200 000 (ČÚZK)
 • Socioekonomický atlas Ostravy (ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.)

Samostatná kartografická díla

 • Cyklovýlety na Jižní Moravě – týdenní kalendář s tipy na cyklovýlety (SHOCart, spol. s r. o.)
 • Turistická mapa Ústeckého kraje (Freytag&Berndt, spol. s r. o.)
 • Krkonoše 1 : 25 000 (KARTUM, spol. s r. o.)
 • Rybářská mapa Jižní Čechy 1 : 190 000 (SHOCart, spol. s r. o.)
 • Vojenské památky ČR 1 : 500 000 (Kartografie PRAHA, a. s.)

Kartografická díla pro školy


 • Školní atlas světa (Kartografie PRAHA, a. s.)
 • Starověké Řecko a Starověký Řím – nástěnné mapy (Kartografie PRAHA, a. s.)
 • Školní atlas dnešního světa (TERRA-KLUB, o.p.s.)

Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu

 • USE-IT Prague 2011 – mapa pro mladé cestovatele (Jůzit o. s.)
 • Mapa outdoorových sportovních aktivit v Praze a okolí (GIScom, v. o. s.)
 • Školní atlas dnešního světa (TERRA-KLUB, o.p.s.)

Kartografické výsledky studentských prací

 • Sestavení znalostní báze expertního systému pro znázorňování relativních hodnot jevu (Peter Karvaš)
 • Percepce znakových sad školních atlasů světa (Petra Morkesová)
 • Časová analýza vývoje parků Filosofické fakulty UP v Olomouci (Ondřej Sadílek)

Hodnotící komise udělila nad rámec cen také jedno zvláštní ocenění.

mapa-roku-2010-oceneni

Porota Kartografické společnosti České republiky vyhlásila vítěze soutěže Mapa roku, tentokrát za rok 2010. Celkem soutěžilo o prestižní ocenění 75 mapových děl, tištěných i online, které do soutěže přihlásilo 28 českých producentů.

Vyhlášení výsledků se konalo 12. května 2011 na veletrhu Svět knihy na výstavišti v pražských Holešovicích.


mapa-roku-2010-oceneni
Společná fotografie oceněných mapových děl (Autor fotografie: Petr Skála)


Vítězné práce

V třináctém ročníku soutěže v kategorii atlasů a souborů map zvítězil Atlas krajiny ČR, financovaný Ministerstvem životního prostředí.

V kategorii samostatných mapových děl zvítězila turistická mapa Pomezí Krkonoš a Jizerských hor, vydaná ve vydavatelství ROSY.

V kategorii digitální kartografické produkty a aplikace na internetu byla oceněna Historická ortofotomapa ČR od společnosti GEODIS BRNO.

V kategorii školních produktů nebyla oceněněna žádná díla.

V kategorii výsledků studentských prací byla v konkurenci děl z pěti vysokých škol za nejlepší vyhlášena práce Zuzany Zapletalové s názvem Analýza vývoje města Olomouce pomocí územních plánů a jeho vizualizace. Zuzana Zapletalová studuje na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Komise udělila dvě čestná ocenění. První převzali tvůrci mapového souboru Svědectví map – lesní mapy, které vydalo Národní zemědělské muzeum. Druhé čestné uznání putovalo do společnosti SmartGIS za Komplexní mapy veřejné dopravy.

Přehled všech nominací

Počet přihlášených produktů dle kategorií:

Kategorie a počty přihlášených produktů:

Atlasy, soubory a edice map  –  14
Samostatná kartografická díla – 33
Kartografická díla pro školy – 1
Kartografické výsledky studentských prací – 13
Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu – 14

NOMINACE NA TITUL MAPA ROKU 2010:

V kategorii Atlasy, soubory a edice map:

 • Kapesní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.)
 • Atlas krajiny ČR (MŽP ČR, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví)
 • Edice turistických a cykloturistických map 1 : 25 000 (Geodézie On Line, spol. s r. o.)
 • Svědectví map – lesní mapy (Národní zemědělské muzeum Praha)

V kategorii Samostatná kartografická díla:

 • Pomezí Krkonoš a Jizerských hor (ROSY)
 • CHKO Český ráj (Geodézie On Line, spol. s r. o.)
 • Cykloráj Ralsko (Geodézie On Line, spol. s r. o.)
 • Labská stezka, Drážďany – Praha, dálková cyklotrasa 1 : 60 000 (SHOCart, spol. s r. o.)
 • Jižní Morava, rybářská mapa (SHOCart, spol. s r. o.)

Kategorie Kartografická díla pro školy

Z důvodu nízkého počtu přihlášených produktů v této kategorii nebyly nominace vyhlášeny.

V kategorii Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu byly nominovány tyto produkty:

 • Historická ortofotomapa ČR – portál (GEODIS BRNO, spol. s r. o.)
 • Komplexní mapa veřejné dopravy v Českých Budějovicích (SmartGIS, spol. s r. o.)
 • Analýzy viditelnosti a jejich vizualizace (Stanislav Popelka)
 • SmartMaps Office – Mapový IS pro PC, verze 2.2.0 (PLANstudio, spol. s r. o.)
 • Časové animace starých map (Martin Mikloš)

V kategorii Kartografické výsledky studentských prací byly nominovány tyto produkty:

 • Vývoj toponym na starých mapách (Klára Brašnová)
 • Časové animace starých map (Martin Mikloš)
 • Multimediální hudební mapa ČR pro ZUŠ (Jiří Sedoník)
 • Analýza vývoje města Olomouce pomocí územních plánů a jeho vizualizace (Zuzana Zapletalová)
mapa-roku-vitezove-2007

Mapa roku je kartografická soutěž, pořádaná Kartografickou společností České republiky.

Do letošního třináctého ročníku můžete přihlásit svá díla do následujících kategorií:

 • Atlasy, soubory a edice map
 • Samostatná kartografická díla
 • Kartografická díla pro školy
 • Kartografické výsledky studentských prací
 • Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu

Uzávěrka přihlášek do letošního ročníku je 28. února 2011. Přihlásíte se vyplněním přihlášky, která je k dispozici na webu http://www.czechmaps.cz/maparoku/.

Soutěž začínala v roce 1998 se dvěma kategoriemi, do kterých se přihlásilo 25 produktů. V minulém ročníku již soutěžilo 107 produktů. Protože do soutěže můžete dle pravidel přihlásit neomezený počet svých děl, můžete tím zvýšit pravděpodobnost získání ocenění. Přihlášená kartografická díla však posuzuje nestranná odborná komise, takže záleží také na kvalitě vašeho díla.

Kdo vyhrál v předchozích letech

Uveďme několik příkladů oceněných prací.

Za rok 1998 byl v kategorii tištěných map oceněn Atlas ortofotomap Praha 1 : 6 000, vytvořený firmami Kartografie Praha, Geodis Brno a Institutem městské informatiky Praha.

Za rok 2000 získal zvláštní cenu komise  Vojenský zeměpisný ústav za digitální a tištěné ortofotomapy Olomouce a Tábora v měřítku 1 : 5 000.

Od roku 2001 se v soutěži začínají také objevovat kartografické aplikace na internetu (dnes je už považujeme za samozřejmost, ale počátkem století nebyly mapy na webu tak běžné a dostupné).

Mapu roku za rok 2003 tak získal mapový portál http://mapy.centrum.cz, přihlášený do soutěže firmou T-MAPY. (Tento mapový portál pak v roce 2005 získal také ocenění v šestém ročníku soutěže Geoaplikace roku, pořádaném Českou asociací pro geoinformace).

Za rok 2003 ocenila komise zvláštní cenou Laboratoř geoinformatiky Katedry informatiky a geoinformatiky FŽP, UJEP v Ústí nad Labem za zveřejnění a prezentaci map I. a II. vojenského mapování prostřednictvím internetu. Historické mapy se i díky tomu dostaly jako jedna z mapových vrstev například na web Mapy.cz firmy Seznam.

Za rok 2004 dostala v kategorii digitálních produktů ocenění Infomapa k Street atlas ČR, SR od firmy PJ Soft.
Zvláštní cenu komise v tomtéž ročníku získaly firmy GEODIS Brno za průkopnický počin při ortografickém zpracování České republiky v měřítku 1:100 000 a firma SHOCart za kvalitní kartografické zpracování rozsáhlého turistického atlasu České republiky v měřítku 1:50 000.

Za rok 2009 získala ocenění Lucie Burianová za Bezpečnostní mapu Olomouce.

Zajímavé je, že v kategorii Kartografická díla pro školy „z důvodu nízkého počtu přihlášených produktů v této kategorii nebyly nominace vyhlášeny“. Cena v této kategorii tedy nebyla udělena.

Podobně dopadla kategorie Digitální produkty a kartografické aplikace na internetu, ve které  „nebyly nominace vyhlášeny“ a cena tudíž také nebyla udělena.

Co to vlastně znamená? Můžeme spekulovat o tom, že buď již nevznikají žádná nová díla v těchto kategoriích, a nebo autorům nestojí za to se do soutěže své dílo přihlásit.

Co si o tom myslíte vy? Napište svůj názor do diskuze pod článkem.

[poll id=“3″]