INSPIRACE

Mapa roku – výsledky

mapa-roku-2010-oceneni
Společná fotografie oceněných mapových děl [Autor fotografie: Petr Skála]

Porota Kartografické společnosti České republiky vyhlásila vítěze soutěže Mapa roku, tentokrát za rok 2010. Celkem soutěžilo o prestižní ocenění 75 mapových děl, tištěných i online, které do soutěže přihlásilo 28 českých producentů.

Vyhlášení výsledků se konalo 12. května 2011 na veletrhu Svět knihy na výstavišti v pražských Holešovicích.


mapa-roku-2010-oceneni
Společná fotografie oceněných mapových děl (Autor fotografie: Petr Skála)


Vítězné práce

V třináctém ročníku soutěže v kategorii atlasů a souborů map zvítězil Atlas krajiny ČR, financovaný Ministerstvem životního prostředí.

V kategorii samostatných mapových děl zvítězila turistická mapa Pomezí Krkonoš a Jizerských hor, vydaná ve vydavatelství ROSY.

V kategorii digitální kartografické produkty a aplikace na internetu byla oceněna Historická ortofotomapa ČR od společnosti GEODIS BRNO.

V kategorii školních produktů nebyla oceněněna žádná díla.

V kategorii výsledků studentských prací byla v konkurenci děl z pěti vysokých škol za nejlepší vyhlášena práce Zuzany Zapletalové s názvem Analýza vývoje města Olomouce pomocí územních plánů a jeho vizualizace. Zuzana Zapletalová studuje na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Komise udělila dvě čestná ocenění. První převzali tvůrci mapového souboru Svědectví map – lesní mapy, které vydalo Národní zemědělské muzeum. Druhé čestné uznání putovalo do společnosti SmartGIS za Komplexní mapy veřejné dopravy.

Přehled všech nominací

Počet přihlášených produktů dle kategorií:

Kategorie a počty přihlášených produktů:

Atlasy, soubory a edice map  –  14
Samostatná kartografická díla – 33
Kartografická díla pro školy – 1
Kartografické výsledky studentských prací – 13
Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu – 14

NOMINACE NA TITUL MAPA ROKU 2010:

V kategorii Atlasy, soubory a edice map:

 • Kapesní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.)
 • Atlas krajiny ČR (MŽP ČR, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví)
 • Edice turistických a cykloturistických map 1 : 25 000 (Geodézie On Line, spol. s r. o.)
 • Svědectví map – lesní mapy (Národní zemědělské muzeum Praha)

V kategorii Samostatná kartografická díla:

 • Pomezí Krkonoš a Jizerských hor (ROSY)
 • CHKO Český ráj (Geodézie On Line, spol. s r. o.)
 • Cykloráj Ralsko (Geodézie On Line, spol. s r. o.)
 • Labská stezka, Drážďany – Praha, dálková cyklotrasa 1 : 60 000 (SHOCart, spol. s r. o.)
 • Jižní Morava, rybářská mapa (SHOCart, spol. s r. o.)

Kategorie Kartografická díla pro školy

Z důvodu nízkého počtu přihlášených produktů v této kategorii nebyly nominace vyhlášeny.

V kategorii Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu byly nominovány tyto produkty:

 • Historická ortofotomapa ČR – portál (GEODIS BRNO, spol. s r. o.)
 • Komplexní mapa veřejné dopravy v Českých Budějovicích (SmartGIS, spol. s r. o.)
 • Analýzy viditelnosti a jejich vizualizace (Stanislav Popelka)
 • SmartMaps Office – Mapový IS pro PC, verze 2.2.0 (PLANstudio, spol. s r. o.)
 • Časové animace starých map (Martin Mikloš)

V kategorii Kartografické výsledky studentských prací byly nominovány tyto produkty:

 • Vývoj toponym na starých mapách (Klára Brašnová)
 • Časové animace starých map (Martin Mikloš)
 • Multimediální hudební mapa ČR pro ZUŠ (Jiří Sedoník)
 • Analýza vývoje města Olomouce pomocí územních plánů a jeho vizualizace (Zuzana Zapletalová)
/* ]]> */