GeoBusiness INSPIRACE Kalendář událostí Pozvánky UDÁLOSTI VĚDA

Noc vědců již tento pátek

V pátek 26. září 2014 se bude na desítkách míst po celé České republice konat Noc vědců.

Jak název napovídá, neformální setkání s vědci se uskuteční od pozdního odpoledne až do noci.

Do letošní akce se zapojily následující organizace, instituce a školy:

 • ČAS – Česká astronomická společnost
 • ČEZ – Vodní elektrárny, informační centra
 • Plzeň – Techmania Science Center
 • Slaný – Gymnázium V. B. Třebízského
 • Roudnice nad Labem
 • Praha – ČVUT v Praze
 • Praha – Hvězdárna a planetárium hl. města Prahy
 • Praha – VŠCHT
 • Praha – VÚRV (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.)
 • České Budějovice – PřF JU
 • Liberec – iQlandia
 • Hradec Králové – Univerzita Hradec Králové
 • Pardubice – Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice
 • Brno – FEKT VUT
 • Brno – FCH VUT
 • Brno – Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
 • Brno – Fakulta stavební VUT v Brně
 • Brno – Masarykova univerzita
 • Brno – Mendelova univerzita
 • Brno – Technické muzeum
 • Slavkov u Brna – VTP Vysočina
 • Olomouc – Univerzita Palackého, Pevnost poznání, Botanická zahrada PřF UP v Olomouci
 • Zlín – Univerzita Tomáše Bati
 • Ostrava – OSU

V areálu fakulty stavební VUT v Brně bude následující program:

 • Ústav technologie stavebních hmot a dílců nabídne návštěvníkům ve své laboratoři seznámení s moderními stavebními materiály a soudobé metody jejich zkoušení.
 • V laboratoři Ústavu vodních staveb budete moci zhlédnout proudění vody na modelu řeky Opavy s jezem a na dalších zajímavých modelech.
 • Ústav geodézie nabídne prohlídku GPS stanice „TUBO“ (Technical University BrnO), která vznikla přestavbou původní astronomicko-geodetické observatoře fakulty. Současně se nabízí i jeden z nejhezčích pohledů na Brno právě z této GPS stanice.
 • Experimentální modelování specifických vlastností zemin si budete moci vyzkoušet v laboratoři Ústavu geotechniky. Na ústavu bude i ukázána sbírka minerálů a hornin.
 • Zkoumání vzduchotechniky a vytápění budov bude možné spatřit na modelech v laboratoři Ústavu technických zařízení budov.
 • Ústav architektury nabídne návštěvníkům možnost nahlédnout do projektů ateliérové tvorby a vyzkoušet si kreslení u stojanu a modelování z hlíny.
 • V Knihovnickém informačním centru si budete moci prohlédnout zrekonstruované prostory knihovny.

Dopravní fakulta Jana Pernera v Pardubicích připravila:

 • Hydraulická houpačka – aneb houpačka jak ji neznáte nejen pro děti
 • Svezte se v experimentálním vozítku a na elektrickém bicyklu a tricyklu
 • Navštivte metalografickou dílnu a kovárnu
 • Naučte se stanovit kvalitu provozních kapalin automobilu
 • Vyražte si vlastní pamětní minci
 • Vyzkoušejte si, jak to funguje štíhlá výroba a logistika
 • Spustíme model zahradní železnice
 • Zkuste se rozjet s lokomotivou na simulátoru
 • Noční geocaching s baterkou
 • Projeďte se na koloběžce na dopravním hřišti, které vyroste speciálně pro Noc vědců

Stavební fakulta ČVUT v Praze se také ukáže

Katedra architektury nabídne návštěvníkům možnost nahlédnout do projektů ateliérové tvorby, vytvořit si model z různých materiálů, představí 3D tiskárnu či laserový plotr, to vše v atraktivním prostoru Ateliéru D.

Katedra zdravotního a ekologického inženýrství hravou formou přiblíží problematiku vody, ukáže model trubní odlehčovací komory, předvede nejen malým, ale i dospělým návštěvníkům zajímavé chemické pokusy, nechá nahlédnout pod mikroskop na to, co pouhým okem ve vodě neuvidíte.

Katedra geomatiky vám představí nejnovější geodetické přístroje včetně laserového skeneru, Katedra speciální geodézie vám předvede, na co všechno je možné využít vzducholoď.

Katedra geotechniky vám dovolí nakouknout do laboratoře mechaniky zemin a předvede vám několik zajímavých experimentů, ve vidoepřednášce pak představí význam geotechniky a jaké jsou její možné aplikace v praxi.
A ve vodohospodářském experimentálním centru se budete moct podívat na model slalomového kanálu pro olympijské hry v Rio de Janeiru 2016 v měřítku 1:13. A jako bonus k tomu všemu se můžete těšit na drobné sladké občerstvení.

 

/* ]]> */