Každý květen se již po osmnáct let koná konference GISáček, na níž si mohou studenti vysokých škol vyzkoušet, jaký je to pocit vystoupit před více lidmi a vysvětlit jim svoji práci. Na konferenci se mohou přihlásit studenti bakalářských a magisterských programů kterékoliv vysoké školy v Česku a Slovensku. Podmínkou je, že téma práce, ať již semestrální, bakalářské nebo diplomové, se musí týkat geoinformatiky a geoinformačních technologií včetně jejich využití v praxi.

Do bakalářské sekce se letos přihlásili

 • Radek Barvíř (Univerzita Palackého v Olomouci): Implementace 3D tisku pro tvorbu fyzických modelů reliéfu a povrchu
 • Jakub Čuhel (Masarykova univerzita): Síťové analýzy modelování svozu odpadů v ČR
 • Hynek Gerlich (VŠB-TUO): Metody hodnocení dopravní dostupnosti veřejnou hromadnou dopravou
 • Tomáš Liczka (Univerzita Palackého v Olomouci): Tvorba virtuálního průvodce mapové sbírky s využitím Google Open Gallery
 • Dávid Mach (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta): Návrh opatrení na zlepšenie stavu ekologickej stability územia vybraného poľnohospodárskeho podniku
 • Markéta Stachová (Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky): Periodické analýzy a vizualizace dat pro Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
 • Juraj Struhár (VŠB-TUO): Vizualizace signálů GNSS v prostředí Google Earth

V inženýrské sekci svoji práci představili

 • David Baroš (VŠB-TUO): Vývoj nástroje pro analýzy rozmístění obyvatel v prostředí ArcGIS
 • Juraj Čerňava (Technická univerzita vo Zvolene): Zisťovanie dendrometrických veličín pomocou údajov z mobilného mapovacieho systému
 • David Kocich (VŠB-TUO, Institut Geoinformatiky): Publikace historických map Ostravy v prostředí mapového serveru
 • Karel Macků (UPOL): Geostatistické analýzy účinnosti nových enviromentálně šetrných technologií pro čištění vod a půdy
 • Marcel Poláček (VŠB-TUO): Geoinformační podpora pro vizualizaci znečištění ovzduší
 • Vladislav Svozilík (VŠB-TUO): Spouštění modelů na vzdáleném počítači
 • Jindra Marvalová (Západočeská univerzita v Plzni): Kontrola údajů a vazeb stavebních objektů vedených v RÚIAN
 • Rastislav Piroh (Technická univerzita vo Zvolene): Možnosti využitia mobilných technológií pre operatívne mapovanie lesného prostredia
 • Šimon Saloň (Technická univerzita vo Zvolene): Kombinácia hyperspektrálnych materiálov DPZ a údajov leteckého skenovania pri určovaní drevinového zloženia
 • Jan Šarata (Univerzita Palackého v Olomouci): Pokročilé prostorové vyhledávání v mobilních GIS aplikacích
 • Ján Šašak (Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach): Spracovanie masívnych lidarových dát pre použitie v GIS
 • Michal Ševčík (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre): Tvorba nástrojov GIS pre podporu krajinno-ekologického výskumu
 • Pavel Vícha (VŠB-TUO): Vývoj přestupků na území Ostravy v letech 2012-2013

Vítězové 18. ročníku GISáček 2015

V kategorii diplomových prací bylo pořadí

 1. Jan Šarata (Univerzita Palackého v Olomouci): Pokročilé prostorové vyhledávání v mobilních GIS aplikacích
 2. Jindra Marvalová (Západočeská univerzita v Plzni): Kontrola údajů a vazeb stavebních objektů vedených v RÚIAN
 3. Karel Macků (Univerzita Palackého v Olomouci): Geostatistické analýzy účinnosti nových enviromentálně šetrných technologií pro čištění vod a půdy

Autory nejlépe hodnocených bakalářských prací jsou

 1. Dávid Mach (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta): Návrh opatrení na zlepšenie stavu ekologickej stability územia vybraného poľnohospodárskeho podniku.
 2. Radek Barvíř (Univerzita Palackého v Olomouci): Implementace 3D tisku pro tvorbu fyzických modelů reliéfu a povrchu
 3. Juraj Struhár (VŠB-TUO): Vizualizace signálů GNSS v prostředí Google Earth

A v dovednostní soutěži bylo pořadí

 1. Jaroslav Horáček
 2. Veronika Tupá
 3. Jana Cigánová

Zajímá-li vás, kdo vyhrál v předchozích ročnících, tak se podívejte na web studentské soutěžní konference GISáček.

mapa-roku-2010-oceneni

Porota Kartografické společnosti České republiky vyhlásila vítěze soutěže Mapa roku, tentokrát za rok 2010. Celkem soutěžilo o prestižní ocenění 75 mapových děl, tištěných i online, které do soutěže přihlásilo 28 českých producentů.

Vyhlášení výsledků se konalo 12. května 2011 na veletrhu Svět knihy na výstavišti v pražských Holešovicích.


mapa-roku-2010-oceneni
Společná fotografie oceněných mapových děl (Autor fotografie: Petr Skála)


Vítězné práce

V třináctém ročníku soutěže v kategorii atlasů a souborů map zvítězil Atlas krajiny ČR, financovaný Ministerstvem životního prostředí.

V kategorii samostatných mapových děl zvítězila turistická mapa Pomezí Krkonoš a Jizerských hor, vydaná ve vydavatelství ROSY.

V kategorii digitální kartografické produkty a aplikace na internetu byla oceněna Historická ortofotomapa ČR od společnosti GEODIS BRNO.

V kategorii školních produktů nebyla oceněněna žádná díla.

V kategorii výsledků studentských prací byla v konkurenci děl z pěti vysokých škol za nejlepší vyhlášena práce Zuzany Zapletalové s názvem Analýza vývoje města Olomouce pomocí územních plánů a jeho vizualizace. Zuzana Zapletalová studuje na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Komise udělila dvě čestná ocenění. První převzali tvůrci mapového souboru Svědectví map – lesní mapy, které vydalo Národní zemědělské muzeum. Druhé čestné uznání putovalo do společnosti SmartGIS za Komplexní mapy veřejné dopravy.

Přehled všech nominací

Počet přihlášených produktů dle kategorií:

Kategorie a počty přihlášených produktů:

Atlasy, soubory a edice map  –  14
Samostatná kartografická díla – 33
Kartografická díla pro školy – 1
Kartografické výsledky studentských prací – 13
Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu – 14

NOMINACE NA TITUL MAPA ROKU 2010:

V kategorii Atlasy, soubory a edice map:

 • Kapesní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.)
 • Atlas krajiny ČR (MŽP ČR, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví)
 • Edice turistických a cykloturistických map 1 : 25 000 (Geodézie On Line, spol. s r. o.)
 • Svědectví map – lesní mapy (Národní zemědělské muzeum Praha)

V kategorii Samostatná kartografická díla:

 • Pomezí Krkonoš a Jizerských hor (ROSY)
 • CHKO Český ráj (Geodézie On Line, spol. s r. o.)
 • Cykloráj Ralsko (Geodézie On Line, spol. s r. o.)
 • Labská stezka, Drážďany – Praha, dálková cyklotrasa 1 : 60 000 (SHOCart, spol. s r. o.)
 • Jižní Morava, rybářská mapa (SHOCart, spol. s r. o.)

Kategorie Kartografická díla pro školy

Z důvodu nízkého počtu přihlášených produktů v této kategorii nebyly nominace vyhlášeny.

V kategorii Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu byly nominovány tyto produkty:

 • Historická ortofotomapa ČR – portál (GEODIS BRNO, spol. s r. o.)
 • Komplexní mapa veřejné dopravy v Českých Budějovicích (SmartGIS, spol. s r. o.)
 • Analýzy viditelnosti a jejich vizualizace (Stanislav Popelka)
 • SmartMaps Office – Mapový IS pro PC, verze 2.2.0 (PLANstudio, spol. s r. o.)
 • Časové animace starých map (Martin Mikloš)

V kategorii Kartografické výsledky studentských prací byly nominovány tyto produkty:

 • Vývoj toponym na starých mapách (Klára Brašnová)
 • Časové animace starých map (Martin Mikloš)
 • Multimediální hudební mapa ČR pro ZUŠ (Jiří Sedoník)
 • Analýza vývoje města Olomouce pomocí územních plánů a jeho vizualizace (Zuzana Zapletalová)
gisacek2011-plenum-feat

Přinášíme vám výsledky studentské soutěžní konference GISáček 2011, která se konala 10. května 2011 v Ostravě. Pořadatelem byl Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava.

Diplomové práce

1. místo – Jakub Calábek (Vysoká škola báňská-Technická univerzita v Ostravě, VŠB-TUO): Kriminalita na Ostravsku
2. místo – Pavel Kukuliač (VŠB-TUO): Prostorová distribuce ekonomických aktivit na Ostravsku
3. místo – Mgr. Michal Louthan (Univerzita Palackého v Olomouci, UPOL): Vztah digitálního modelu reliéfu a síťových analýz při řešení dopravních úloh
4. místo – Kateřina Cimpelová (Západočeská univerzita v Plzni, ZČU): Geomorfologický výzkum buližníkových oblastí Plzeňska pomocí fuzzy přístupu
5. místo – Lukáš Herman (Masarykova univerzita v Brně, MU): Moderní kartografické metody modelování měst

Bakalářské práce

1. místo – Patrik Babiš (VŠB-TUO): Predpoklady reliéfu doliny Šútovskeho potoka pre vznik lavín
2. místo – Markéta Návratová (VŠB-TUO): Vyhledávání českých regionů a měst uživateli Google
3. místo – Petr Sloup (MU): WebGL Earth – Virtuální glóbus v internetovém prohlížeči
4. místo – Juraj Kisztner (VŠB-TUO): Spracovanieho dát slovenského katastra pre webgis technológie a ich implementácia
5. místo – Jan Procházka (UPOL): Mapování zimní údržby komunikací vybraného území v prostředí GIS

Postery

1. místo – Michaela Novosadová (UPOL): Kartometrická analýza Portolánového atlasu Jauma Olivese 1563
2. místo – Beata Czepczorová (VŠB-TUO): Mapování naučných stezek CHKO Poodří a tvorba webové aplikace
3. místo – Martin Tesař (MU): Vykreslovací systém MTB map pro OpenStreetMap

Vítězům gratulujeme. Všichni získali od redakce GeoBusinessu jako cenu roční předplatné časopisu, v celkové hodnotě 5 681 Kč.

Porota

Porotu letos vytvořili absolventi oboru geoinformatika a příbuzných oborů, kteří nepůsobí na vysoké škole. Cílem bylo klást větší důraz na spolupráci s praxí.

Sekce Ing.

Ing. Marek Lesák  –  T-MAPY spol. s. r. o.
Ing. Jan Vlčínský – CAD programs – Jan Vlčinský
Ing. Ondřej Patočka – Bentley Systems ČR s.r.o.
Ing. Ilona Netolická – ARCDATA Praha, s.r.o.
Mgr. Jiří Pánek – GIS Portál
Ing. Vladimír Havlík – Tieto Czech s.r.o.

Sekce Bc.
Ing. Lucie Tomášová – Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Antonín Bařinka – Zlínský kraj
pplk. Ing. Vojtěch Bravenec – Policie ČR
Ing. Filip Jung – VARS Brno a.s.
Mgr. Miloslav Ofúkaný – GeoCommunity s.r.o.
Mgr. Milan Jindáček – SmartGIS s.r.o.

Fotogalerii, kterou vytvořil Michal Kačmařík, najdete přímo na webu Institutu geoinformatiky.