Kalendář událostí UDÁLOSTI

GISáček 2011 – výsledky

gisacek2011-plenum-feat


Přinášíme vám výsledky studentské soutěžní konference GISáček 2011, která se konala 10. května 2011 v Ostravě. Pořadatelem byl Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava.

Diplomové práce

1. místo – Jakub Calábek (Vysoká škola báňská-Technická univerzita v Ostravě, VŠB-TUO): Kriminalita na Ostravsku
2. místo – Pavel Kukuliač (VŠB-TUO): Prostorová distribuce ekonomických aktivit na Ostravsku
3. místo – Mgr. Michal Louthan (Univerzita Palackého v Olomouci, UPOL): Vztah digitálního modelu reliéfu a síťových analýz při řešení dopravních úloh
4. místo – Kateřina Cimpelová (Západočeská univerzita v Plzni, ZČU): Geomorfologický výzkum buližníkových oblastí Plzeňska pomocí fuzzy přístupu
5. místo – Lukáš Herman (Masarykova univerzita v Brně, MU): Moderní kartografické metody modelování měst

Bakalářské práce

1. místo – Patrik Babiš (VŠB-TUO): Predpoklady reliéfu doliny Šútovskeho potoka pre vznik lavín
2. místo – Markéta Návratová (VŠB-TUO): Vyhledávání českých regionů a měst uživateli Google
3. místo – Petr Sloup (MU): WebGL Earth – Virtuální glóbus v internetovém prohlížeči
4. místo – Juraj Kisztner (VŠB-TUO): Spracovanieho dát slovenského katastra pre webgis technológie a ich implementácia
5. místo – Jan Procházka (UPOL): Mapování zimní údržby komunikací vybraného území v prostředí GIS

Postery

1. místo – Michaela Novosadová (UPOL): Kartometrická analýza Portolánového atlasu Jauma Olivese 1563
2. místo – Beata Czepczorová (VŠB-TUO): Mapování naučných stezek CHKO Poodří a tvorba webové aplikace
3. místo – Martin Tesař (MU): Vykreslovací systém MTB map pro OpenStreetMap

Vítězům gratulujeme. Všichni získali od redakce GeoBusinessu jako cenu roční předplatné časopisu, v celkové hodnotě 5 681 Kč.

Porota

Porotu letos vytvořili absolventi oboru geoinformatika a příbuzných oborů, kteří nepůsobí na vysoké škole. Cílem bylo klást větší důraz na spolupráci s praxí.

Sekce Ing.

Ing. Marek Lesák  –  T-MAPY spol. s. r. o.
Ing. Jan Vlčínský – CAD programs – Jan Vlčinský
Ing. Ondřej Patočka – Bentley Systems ČR s.r.o.
Ing. Ilona Netolická – ARCDATA Praha, s.r.o.
Mgr. Jiří Pánek – GIS Portál
Ing. Vladimír Havlík – Tieto Czech s.r.o.

Sekce Bc.
Ing. Lucie Tomášová – Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Antonín Bařinka – Zlínský kraj
pplk. Ing. Vojtěch Bravenec – Policie ČR
Ing. Filip Jung – VARS Brno a.s.
Mgr. Miloslav Ofúkaný – GeoCommunity s.r.o.
Mgr. Milan Jindáček – SmartGIS s.r.o.

Fotogalerii, kterou vytvořil Michal Kačmařík, najdete přímo na webu Institutu geoinformatiky.