gisacek2011-plenum-feat

Přinášíme vám výsledky studentské soutěžní konference GISáček 2011, která se konala 10. května 2011 v Ostravě. Pořadatelem byl Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava.

Diplomové práce

1. místo – Jakub Calábek (Vysoká škola báňská-Technická univerzita v Ostravě, VŠB-TUO): Kriminalita na Ostravsku
2. místo – Pavel Kukuliač (VŠB-TUO): Prostorová distribuce ekonomických aktivit na Ostravsku
3. místo – Mgr. Michal Louthan (Univerzita Palackého v Olomouci, UPOL): Vztah digitálního modelu reliéfu a síťových analýz při řešení dopravních úloh
4. místo – Kateřina Cimpelová (Západočeská univerzita v Plzni, ZČU): Geomorfologický výzkum buližníkových oblastí Plzeňska pomocí fuzzy přístupu
5. místo – Lukáš Herman (Masarykova univerzita v Brně, MU): Moderní kartografické metody modelování měst

Bakalářské práce

1. místo – Patrik Babiš (VŠB-TUO): Predpoklady reliéfu doliny Šútovskeho potoka pre vznik lavín
2. místo – Markéta Návratová (VŠB-TUO): Vyhledávání českých regionů a měst uživateli Google
3. místo – Petr Sloup (MU): WebGL Earth – Virtuální glóbus v internetovém prohlížeči
4. místo – Juraj Kisztner (VŠB-TUO): Spracovanieho dát slovenského katastra pre webgis technológie a ich implementácia
5. místo – Jan Procházka (UPOL): Mapování zimní údržby komunikací vybraného území v prostředí GIS

Postery

1. místo – Michaela Novosadová (UPOL): Kartometrická analýza Portolánového atlasu Jauma Olivese 1563
2. místo – Beata Czepczorová (VŠB-TUO): Mapování naučných stezek CHKO Poodří a tvorba webové aplikace
3. místo – Martin Tesař (MU): Vykreslovací systém MTB map pro OpenStreetMap

Vítězům gratulujeme. Všichni získali od redakce GeoBusinessu jako cenu roční předplatné časopisu, v celkové hodnotě 5 681 Kč.

Porota

Porotu letos vytvořili absolventi oboru geoinformatika a příbuzných oborů, kteří nepůsobí na vysoké škole. Cílem bylo klást větší důraz na spolupráci s praxí.

Sekce Ing.

Ing. Marek Lesák  –  T-MAPY spol. s. r. o.
Ing. Jan Vlčínský – CAD programs – Jan Vlčinský
Ing. Ondřej Patočka – Bentley Systems ČR s.r.o.
Ing. Ilona Netolická – ARCDATA Praha, s.r.o.
Mgr. Jiří Pánek – GIS Portál
Ing. Vladimír Havlík – Tieto Czech s.r.o.

Sekce Bc.
Ing. Lucie Tomášová – Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Antonín Bařinka – Zlínský kraj
pplk. Ing. Vojtěch Bravenec – Policie ČR
Ing. Filip Jung – VARS Brno a.s.
Mgr. Miloslav Ofúkaný – GeoCommunity s.r.o.
Mgr. Milan Jindáček – SmartGIS s.r.o.

Fotogalerii, kterou vytvořil Michal Kačmařík, najdete přímo na webu Institutu geoinformatiky.

gisacek-2011-feat-w250

Studentská konference GISáček, kterou pořádá Institut geoinformatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě vstupuje již do 14. ročníku.

Za těch 14 let si akce vybudovala renomé mezi studenty geoinformatiky a dalších oborů. Konference se účastní rovněž zástupci z odborné praxe, kteří toto setkání mimo jiné využívají k vyhledávání talentovaných studentů, se kterými by mohli spolupracovat (či je přímo zaměstnat).

Dne 10. května 2011 se uskuteční 14. ročník konference. Příležitost prezentovat svoji diplomovou nebo bakalářskou práci před odborným publikem mají všichni studenti z České a Slovenské republiky.

Přihlašte svoji práci se do 5. května a vyhrajte.

Pokud se rozhodnete, že se do soutěže přihlásit opravdu nechcete, přijeďte alespoň podpořit své kolegyně a kolegy svojí účastí v publiku.