Každý květen se již po osmnáct let koná konference GISáček, na níž si mohou studenti vysokých škol vyzkoušet, jaký je to pocit vystoupit před více lidmi a vysvětlit jim svoji práci. Na konferenci se mohou přihlásit studenti bakalářských a magisterských programů kterékoliv vysoké školy v Česku a Slovensku. Podmínkou je, že téma práce, ať již semestrální, bakalářské nebo diplomové, se musí týkat geoinformatiky a geoinformačních technologií včetně jejich využití v praxi.

Do bakalářské sekce se letos přihlásili

 • Radek Barvíř (Univerzita Palackého v Olomouci): Implementace 3D tisku pro tvorbu fyzických modelů reliéfu a povrchu
 • Jakub Čuhel (Masarykova univerzita): Síťové analýzy modelování svozu odpadů v ČR
 • Hynek Gerlich (VŠB-TUO): Metody hodnocení dopravní dostupnosti veřejnou hromadnou dopravou
 • Tomáš Liczka (Univerzita Palackého v Olomouci): Tvorba virtuálního průvodce mapové sbírky s využitím Google Open Gallery
 • Dávid Mach (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta): Návrh opatrení na zlepšenie stavu ekologickej stability územia vybraného poľnohospodárskeho podniku
 • Markéta Stachová (Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky): Periodické analýzy a vizualizace dat pro Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
 • Juraj Struhár (VŠB-TUO): Vizualizace signálů GNSS v prostředí Google Earth

V inženýrské sekci svoji práci představili

 • David Baroš (VŠB-TUO): Vývoj nástroje pro analýzy rozmístění obyvatel v prostředí ArcGIS
 • Juraj Čerňava (Technická univerzita vo Zvolene): Zisťovanie dendrometrických veličín pomocou údajov z mobilného mapovacieho systému
 • David Kocich (VŠB-TUO, Institut Geoinformatiky): Publikace historických map Ostravy v prostředí mapového serveru
 • Karel Macků (UPOL): Geostatistické analýzy účinnosti nových enviromentálně šetrných technologií pro čištění vod a půdy
 • Marcel Poláček (VŠB-TUO): Geoinformační podpora pro vizualizaci znečištění ovzduší
 • Vladislav Svozilík (VŠB-TUO): Spouštění modelů na vzdáleném počítači
 • Jindra Marvalová (Západočeská univerzita v Plzni): Kontrola údajů a vazeb stavebních objektů vedených v RÚIAN
 • Rastislav Piroh (Technická univerzita vo Zvolene): Možnosti využitia mobilných technológií pre operatívne mapovanie lesného prostredia
 • Šimon Saloň (Technická univerzita vo Zvolene): Kombinácia hyperspektrálnych materiálov DPZ a údajov leteckého skenovania pri určovaní drevinového zloženia
 • Jan Šarata (Univerzita Palackého v Olomouci): Pokročilé prostorové vyhledávání v mobilních GIS aplikacích
 • Ján Šašak (Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach): Spracovanie masívnych lidarových dát pre použitie v GIS
 • Michal Ševčík (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre): Tvorba nástrojov GIS pre podporu krajinno-ekologického výskumu
 • Pavel Vícha (VŠB-TUO): Vývoj přestupků na území Ostravy v letech 2012-2013

Vítězové 18. ročníku GISáček 2015

V kategorii diplomových prací bylo pořadí

 1. Jan Šarata (Univerzita Palackého v Olomouci): Pokročilé prostorové vyhledávání v mobilních GIS aplikacích
 2. Jindra Marvalová (Západočeská univerzita v Plzni): Kontrola údajů a vazeb stavebních objektů vedených v RÚIAN
 3. Karel Macků (Univerzita Palackého v Olomouci): Geostatistické analýzy účinnosti nových enviromentálně šetrných technologií pro čištění vod a půdy

Autory nejlépe hodnocených bakalářských prací jsou

 1. Dávid Mach (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta): Návrh opatrení na zlepšenie stavu ekologickej stability územia vybraného poľnohospodárskeho podniku.
 2. Radek Barvíř (Univerzita Palackého v Olomouci): Implementace 3D tisku pro tvorbu fyzických modelů reliéfu a povrchu
 3. Juraj Struhár (VŠB-TUO): Vizualizace signálů GNSS v prostředí Google Earth

A v dovednostní soutěži bylo pořadí

 1. Jaroslav Horáček
 2. Veronika Tupá
 3. Jana Cigánová

Zajímá-li vás, kdo vyhrál v předchozích ročnících, tak se podívejte na web studentské soutěžní konference GISáček.