Sleva na software ProGEO

konference Pozvánky SOUTĚŽE UDÁLOSTI

3D tisk, Google Earth, geostatistika, RÚIAN

Každý květen se již po osmnáct let koná konference GISáček, na níž si mohou studenti vysokých škol vyzkoušet, jaký je to pocit vystoupit před více lidmi a vysvětlit jim svoji práci. Na konferenci se mohou přihlásit studenti bakalářských a magisterských programů kterékoliv vysoké školy v Česku a Slovensku. Podmínkou je, že téma práce, ať již semestrální, bakalářské nebo diplomové, se musí týkat geoinformatiky a geoinformačních technologií včetně jejich využití v praxi.

Do bakalářské sekce se letos přihlásili

 • Radek Barvíř (Univerzita Palackého v Olomouci): Implementace 3D tisku pro tvorbu fyzických modelů reliéfu a povrchu
 • Jakub Čuhel (Masarykova univerzita): Síťové analýzy modelování svozu odpadů v ČR
 • Hynek Gerlich (VŠB-TUO): Metody hodnocení dopravní dostupnosti veřejnou hromadnou dopravou
 • Tomáš Liczka (Univerzita Palackého v Olomouci): Tvorba virtuálního průvodce mapové sbírky s využitím Google Open Gallery
 • Dávid Mach (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta): Návrh opatrení na zlepšenie stavu ekologickej stability územia vybraného poľnohospodárskeho podniku
 • Markéta Stachová (Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky): Periodické analýzy a vizualizace dat pro Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
 • Juraj Struhár (VŠB-TUO): Vizualizace signálů GNSS v prostředí Google Earth

V inženýrské sekci svoji práci představili

 • David Baroš (VŠB-TUO): Vývoj nástroje pro analýzy rozmístění obyvatel v prostředí ArcGIS
 • Juraj Čerňava (Technická univerzita vo Zvolene): Zisťovanie dendrometrických veličín pomocou údajov z mobilného mapovacieho systému
 • David Kocich (VŠB-TUO, Institut Geoinformatiky): Publikace historických map Ostravy v prostředí mapového serveru
 • Karel Macků (UPOL): Geostatistické analýzy účinnosti nových enviromentálně šetrných technologií pro čištění vod a půdy
 • Marcel Poláček (VŠB-TUO): Geoinformační podpora pro vizualizaci znečištění ovzduší
 • Vladislav Svozilík (VŠB-TUO): Spouštění modelů na vzdáleném počítači
 • Jindra Marvalová (Západočeská univerzita v Plzni): Kontrola údajů a vazeb stavebních objektů vedených v RÚIAN
 • Rastislav Piroh (Technická univerzita vo Zvolene): Možnosti využitia mobilných technológií pre operatívne mapovanie lesného prostredia
 • Šimon Saloň (Technická univerzita vo Zvolene): Kombinácia hyperspektrálnych materiálov DPZ a údajov leteckého skenovania pri určovaní drevinového zloženia
 • Jan Šarata (Univerzita Palackého v Olomouci): Pokročilé prostorové vyhledávání v mobilních GIS aplikacích
 • Ján Šašak (Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach): Spracovanie masívnych lidarových dát pre použitie v GIS
 • Michal Ševčík (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre): Tvorba nástrojov GIS pre podporu krajinno-ekologického výskumu
 • Pavel Vícha (VŠB-TUO): Vývoj přestupků na území Ostravy v letech 2012-2013

Vítězové 18. ročníku GISáček 2015

V kategorii diplomových prací bylo pořadí

 1. Jan Šarata (Univerzita Palackého v Olomouci): Pokročilé prostorové vyhledávání v mobilních GIS aplikacích
 2. Jindra Marvalová (Západočeská univerzita v Plzni): Kontrola údajů a vazeb stavebních objektů vedených v RÚIAN
 3. Karel Macků (Univerzita Palackého v Olomouci): Geostatistické analýzy účinnosti nových enviromentálně šetrných technologií pro čištění vod a půdy

Autory nejlépe hodnocených bakalářských prací jsou

 1. Dávid Mach (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta): Návrh opatrení na zlepšenie stavu ekologickej stability územia vybraného poľnohospodárskeho podniku.
 2. Radek Barvíř (Univerzita Palackého v Olomouci): Implementace 3D tisku pro tvorbu fyzických modelů reliéfu a povrchu
 3. Juraj Struhár (VŠB-TUO): Vizualizace signálů GNSS v prostředí Google Earth

A v dovednostní soutěži bylo pořadí

 1. Jaroslav Horáček
 2. Veronika Tupá
 3. Jana Cigánová

Zajímá-li vás, kdo vyhrál v předchozích ročnících, tak se podívejte na web studentské soutěžní konference GISáček.

/* ]]> */