PROJEKTY

Otevřená data pro dopravu – projekt OpenTransportData

geobusiness-magazine-open-transport-net-feat

Cílem projektu OpenTransportData (OTN) je vytvoření virtuální služby pro agregaci, harmonizaci a vizualizaci otevřených dat související s dopravou.

Tato platforma napomůže jak lepšímu řízení dopravy, tak i tvorbě nových inovativních aplikací a služeb pro potřebu dopravy. Tato řešení budou založena na veřejných datech, lokalizačních službách a dobrovolnicky pořizovaných datech.

Projekt sjednotí prostorové geoinformace, dynamické datové toky a neprostorová data pomocí nástrojů vhodných k prořízení velkých datových zdrojů, vizualizačních nástrojů a algoritmů detekce vzoru.

Projekt bude ověřen na ve čtyřech pilotních místech: Velká Británie, Belgie, Francie a Liberecký kraj. Výsledky projektu budou využívány pod Social Enterprise Freemium obchodním modelem.

Řešení OTN Lite bude otevřená služba, která poskytne přístup k sadám otevřených dat a inovačního prostředí. Řešení OTN Premium bude k dispozici za poplatek, který umožní uživatelům přístup k podnikatelskému inkubátoru.

Tento projekt je financován v rámci 7. FP, Contract No. 620533, 2014 -2016.

S projektem máte příležitost detailně se seznámit na bezplatném semináři 9. prosince 2013. Registrujte se na seminář zdarma.

/* ]]> */