OPEN DATA SOUTĚŽE

Společně otevíráme data: Vyhrál Hlídač státu. Zvláštní ocenění pro OpenStreetMap

soutěž Společně otevíráme data 2017 / GeoBusiness

Fond Otakara Motejla ve spolupráci s Fórem pro otevřená data již po páté vyzval všechny tvůrce aplikací, využívajících otevřená data, aby se přihlásili do soutěže „Společně otevíráme data“.

Základní podmínkou soutěže je využívání otevřených dat, případně aby aplikace otevřená data sama vytvářela. Soutěžit mohly aplikace, které jejich tvůrci vytvořili v období od listopadu 2016 do října 2017. Přihlašovat se mohly rovněž starší projekty, ovšem jen po výrazné aktualizaci. A speciálně pro studenty byla určena kategorie studentské aplikace.

Přihlášené aplikace tentokrát hodnotila porota ve složení

  • Ondřej Filip – předseda poroty, výkonný ředitel CZ.NIC
  • Ondřej Malý – koordinátor digitální agendy ČR
  • Marek Antoš – novinář, internetový podnikatel (Internet Info a Dobrý web), učitel a ústavní právník na Právnické fakultě UK, působí ve sdruženích CZ.NIC a SPIR
  • Jaromír Novák – předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
  • Michal Kubáň – národní koordinátor otevřených dat, open data advokát
  • Michaela Rybičková – QA engineer v Avast, koordinátorka mezinárodní komunity Open Knowledge

Vítězné aplikace

1. místo

Hlídač Státu

Hlídač státu, z. ú. / Michal Bláha

Aplikace v současnosti představuje nejsilnější nástroj pro kontrolu hospodaření státu a vazeb veřejných institucí a politických stran na osobní i firemní sponzory. Přehledně propojuje aplikace Hlídač smluv, Hlídač politických financí a Hlídač osob, které ukazují, jak velkou roli hrají otevřené data při hlídání transparentnosti státu a veřejných financí. Všechna data jsou navíc srozumitelným způsobem zpřístupněna veřejnosti, novinářům a úřadům.

2. místo

Inventura hlasování

KohoVolit.eu

Aplikace přehledně, jasně a uživatelsky příjemně zprostředkovává možnost ověřit shodu vlastních postojů s jednotlivými poslanci a poslankyněmi z uplynulého volebního období. Aplikaci využilo před volbami více než 400 000 lidí, což dokazuje výši jejího společenského dopadu a schopnost napomáhat tomu, aby občané činili ve volbách informovaná rozhodnutí.

3. místo

Databáze prázdných domů v ČR

Prázdné domy, z.s.

Aplikace je unikátním projektem svého druhu, který je výbornou reakcí na palčivý společenský problém. Uživatelsky příjemně a přehledně zpracovává množství dat s cílem záchrany opuštěných staveb, zahájení dialogu s vlastníky a nalezení nového vhodného využití těchto budov.  Aplikace je živým organizmem, který je neustále doplňován o nové informace od občanů napříč Českem. Autoři a autorky do celého procesu sběru dat a informací zapojují veřejnost, čím zvyšují její společenský dopad.

4. místo

Healin

Ondřej David

Aplikace má za cíl uživatelům mobilních telefonů podat aktuální informace o otevřených lékárnách, jejich poloze a současně jim zprostředkovat data ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv o konkrétních lécích. Porota ocenila její vysokou uživatelskou úroveň a potenciál dalšího rozvoje v budoucnu.

5. místo

Dotační parazit

Centrum of Excellence for Good Governance, z.s.

Aplikace je svým zpracováním určena spíše odborným uživatelům, než laické veřejnosti, těm však poskytuje vhled do složitých dotačních vztahů a to jak z pohledu poskytovatelů, tak příjemců dotací. Web kombinuje různé datasety státních úřadů a nabízí přehledně a na jednom místě informace o tom, kdo čerpá státní dotace.

5. místo

CityVizor

Otevřená města, z.s. a Ministerstvo financí ČR

Aplikace je příkladem unikátní spolupráce veřejné instituce a samospráv, které chtějí sdílet náklady na IT služby. Je určena obcím a městům a umožňuje jim publikovat údaje o svém hospodaření v přehledné a občanům přístupné podobě. Porota ocenila nejen to, že aplikace zvyšuje transparentnost obcí, ale i to, že dostupná jako opensource, čímž šetří veřejné finance a ukazuje na důležitost sdílení technologií mezi úřady.

6. místo

STAN

STAN a BeefBrothers

Aplikace zpřístupňuje široké veřejnosti profily poslanců politického hnutí STAN a umožňuje jim dohledat informace o tom jak hlasovali, nebo kolikrát v sněmovně absentovali. Zároveň umožňuje občanům přehledně sledovat aktuální projednáváné zákony a být informováni o tom, jestli byly či nebyly schváleny. Porota ocenila skutečnost, že se tyto informace v takto uživatelsky dostupné podobě rozhodlo zprostředkovat samo hnutí a doufá, že další jej budou následovat.

7. místo

Watchdog

Ecomole

Aplikace je skvělou ukázkou využití otevřených dat pro velice specifickou cílovou skupinu. Vysoce profesionálním způsobem pomáhá zpřehlednit velký objem dat o více než 130 tisících chemických látek a zároveň uživatele informuje o změnách regulatorních zařazení u látek, které se on sám rozhodne sledovat.

8. místo

CARBapp

Vojtěch Nitra

Aplikace je jedním z dozvuků hackathonu veřejné správy Hackuj stát. Ukazuje, že kvalitní aplikace pracující s veřejnými daty se dá udělat levně a bez předražených zakázek. Aplikace přehledně zpracovává data z Centrálního registru administrativních budov a upozorňuje na možnosti úspory. Porota také ocenila potenciál rozvoje aplikace v budoucnu.

9. místo

Hazard vs. Exekuce

Hackuj Hazard

Aplikace vizualizuje důležitý problém s celospolečenským dopadem – a to vztah mezi regulací hazardních her a podílem osob v exekuci v obcích. Naznačuje, že otevřená data mohou pomáhat při utváření a vyhodnocování lokálních politik.

10. místo

OS: O advokátech

DATOS – data o spravedlnosti

Aplikace vyvolává zajímavou diskuzi o práci advokátů v celospolečenském měřítku. Porota oceňuje, že projekt zpřístupňuje informace o činnosti advokátů v soudních řízeních z databáze advokátní komory a na základě žádosti o informace uživatelům ke stažení v otevřeném formátu.

Cena z nejlepší studentskou aplikaci

Netradiční vizualizace: Volby 2017

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy

Studentskou cenu letos získává tým Střední školy zemědělské a potravinářské. Považujeme za velmi cenné, když se na středních školách otevřená data dostávají do výuky. Podobné aktivity podporují u mladých lidí zájem o veřejné dění a schopnost nalézat pro jejich angažovanost relevantní informace a zdůrazňují význam otevřené veřejné správy pro aktivní občanství.

Cena Fondu Otakara Motejla

CityVizor

Otevřená města, z.s. a Ministerstvo financí

Letos putuje Cena FOM aplikaci, která naznačuje, kde bychom chtěli s IT veřejné správy jednou být:

– je opensource, umožňuje tak levné sdílení know-how mezi městy, která se od sebe chtějí učit;

vytváří snadný nástroj pro otevírání dat o hospodaření obcím a městům, které chtějí být otevřené, ale nenachází kapacitu či prostředky;

– integruje různé již existující služby, vzniklé mimo veřejnou správu a  otevírá tak nové cesty pro občanskou participaci;

– posiluje skutečně transparentní hospodaření samospráv – kdo chce publikovat ekonomická data, může…

Zvláštní ocenění

Komunita tvořící české OpenStreetMap

Rozhodli jsme se letos zvláštně ocenit práci komunity okolo českých Open Street Map. Chtěli jsme tím poukázat na to, že vytváření otevřených dat není nezbytně doménou veřejné správy. Open Street Map jsou v Česku velmi rozšířeným mapovým zdrojem, se kterým pracují (a díky nimž vytváří velmi kvalitní a rozšířené služby) komerční subjekty. Kvalitnější, aktuálnější mapové podklady, než dokáží nabídnout lidé z Open Street Map komunity, na českém internetu nenajdete.

Další soutěžní aplikace

MaFo – Mám Fofrovat?

Milan Somsedík

Jezdíte autobusem každý den do práce nebo do školy? Chtěli byste zapnout aplikaci a hned vědět v kolik to jede, kdekoliv i bez připojení k internetu? Aplikace zobrazuje odjezdy hned po spuštění aplikace bez nutnosti vyhledávání a to i offline. Zdroj dat je od firmy CHAPS (bohužel jen autobusy a tramvaje).

Hlídač Smluv

Hlídač Státu, z.s.

Webová aplikace, která  posiluje a usnadňuje veřejnou kontrolu obchodování státu a místní správy, politiků a firem prostřednictvím analýzy, provázání a obohacení dat z nedávno spuštěného Registru smluv.

Hlídač politických financí

Hlídač státu, z.s.

Webová aplikace, která přehledně zobrazuje příjmy a výdaje z transparentních účtů politických stran, hnutí a osobností kandidujících ve volbách. Údaje kontroluje zejména ve vztahu k volebnímu zákonu, který používání transparentních účtů přikazuje.

CEDR Search

ASD Software, s.r.o.

Aplikace CEDR Search byla vyvinuta, aby demonstrovala způsob komunikace a konzumace dat z LOD (linked open data) serverů za použití SPARQL endpointu. Aplikace CEDR Search komunikuje s LOD serverem otevřených dat IS CEDR III. Aplikace propojuje otevřená data IS CEDR III s daty NKÚ, kde se každému příjemci online dohledávají informace o provedených kontrolách. Dále aplikace propojuje otevřená data IS CEDR III s Registrem smluv, kde aplikace dohledává ke každé zobrazené dotaci a subjektu odpovídající smlouvy.

Kvalita místa

Viktor Lacina, Dan Pressl, David Jetelina, Tomáš Pavlacký, Konstantin Kalinovský

Aplikace pro vybranou lokalitu zobrazí agregovaná data ze zpracovaných zdrojů, která se k ní vztahují. Data jsou zobrazená do grafů. Cílem aplikace je nabídnout lidem souhrnné informace o místě kde žijí, nebo by žít chtěli.

Aplikace Volby 2017 – výsledky i z vaší ulice

T-MAPY spol. s.r.o.

Aplikace má přehledným způsobem zobrazit výsledky voleb do poslanecké sněmovny na úrovni krajů, obcí, městských částí i volebních okrsků.

wikiBudgets

wikiBudgets

wikiBudgets je software speciálně vyvinutý za účelem vytváření a prezentování rozpočtů, přičemž důraz je kladen na schopnost transformovat složité, nepřirozené a fádní účetní data na intuitivní a hravou vizualizaci. wikiBudgets jako iniciativa má za cíl vytvořit novou internetovou destinaci pro všechny veřejné rozpočty světa. Na jediný web stránce nabídneme rozpočty všech států, měst a obcí, ministerstev, agentur, úřadů, orgánů, škol, nemocnic – všech organizací financovaných z veřejných zdrojů.

Úředníček

Michal Jirků, Vít Obrusník, Le Anh Viet Linh, Bolek Kerouš, Karel Ha

Aplikace vznikla na Prvním hackathonu Veřejné Správy. Nápad je udělat chatbota, který zvládne přirozeným jazykem odpovídat na dotazy a zpřístupnit veřejná data. Nejdůležitější vlastností Úředníčka je, že nové funkce se dají postupně přidávat. Znamená to tedy, že Úředníček toho dnes moc neumí. Zítra ale třeba dokáže odpovědět na otázky ohledně důchodů v ČR.

Analytická mapa nehodovosti

T-MAPY spol. s.r.o.

Aplikace využívá data Policie ČR a umožňuje detailní analýzu dopravních nehod v mapě. Prostorová složka dat je obzvlášť důležitá a poskytuje odpovědi například na tyto otázky: Kde došlo k nejvíce nehodám při jízdě v noci pod vlivem alkoholu? Kde nejčastěji dochází ke srážce se zvěří? Ve kterém kraji způsobily nehody nejvíce škod? Všechny informace získané z aplikace mohou být efektivně použity pro prevenci dopravních nehod a ochranu lidských životů.

Mapová aplikace Cleerio pro město Pelhřimov

Cleerio s.r.o.

Mapová aplikace města Pelhřimov propojuje open data, katastr a vlastní data z radnice a zveřejňuje vše občanům. Zároveň radnici usnadňuje evidenci a správu majetku města včetně správy v mobilu. Obsahuje komplexně zpracovanou digitální technickou mapu města, jejíž součástí je vodovod, plynovod, telekomunikace, teplovod aj. Zveřejňuje územní plán včetně detailní textové části s popisem regulativ k danému území. Každý občan tak najde všechny požadované informace v jedné aplikaci. Pro správu města a podporu informovanosti slouží detailně zpracované pasporty zeleně, mobiliáře, odpadového hospodářství i veřejného osvětlení.

/* ]]> */