OPEN DATA

Soutěž Společně otevíráme data. Přihlaste svoji aplikaci, používající otevřená data a open source

open-data-expo-2021 foto Lada Nayevo

Je září a opět se můžete do soutěže Společně otevíráme data. Devátý ročník soutěže o nejlepší aplikace, využívající otevřená data a open source, odmění vítěze v každé kategorii třiceti tisíci korunami na další rozvoj aplikace.

Letošní klání se odehraje ve čtyřech kategoriích: městská data, zdraví, vzdělávání, klima a životní prostředí.

Cílem soutěže je podpořit projekty, které usnadňují lidem každodenní život, zvyšují informovanost občanů a jejich zapojení do veřejného dění, pomáhají autoritám přijímat adekvátní rozhodnutí založená na kvalitní datové analýze, přispívají ke snižování nežádoucího dopadu lidské činnosti na životní prostředí, zvyšují kvalitu a dostupnost veřejného vzdělávání, nebo upozorňují na významný společenský problém.

Cílem soutěže je také podpořit vznik nových smysluplných služeb pro veřejnost a zviditelnit společenský a ekonomický potenciál otevřených dat a open source technologií.

Přihlášky do soutěže můžete podávat od 1. září do 20. října 2021 včetně.

Vyhlášení vítězů se uskuteční v rámci večera Civic Tech Open 2021, který se bude konat 23. listopadu v Centru současného umění DOX v pražských Holešovicích.

Kategorie soutěže pro rok 2021

Klima a životní prostředí

V oblasti životního prostředí pokračujeme v podpoře aktivit vedoucích k mitigaci a adaptaci na klimatickou krizi. Touto cestou chceme podtrhnout roli otevřených dat a datové analýzy při řešení komplementárních krizí.

Vzdělávání

Oblast vzdělávání si za období pandemie osvojila řadu nových digitálních technologií. Chceme podpořit aktivity, které využívají data s cílem zkvalitňovat vzdělávací sektor, a současně poukázat na technologické trendy, které využívají a pracují s otevřenými daty.

Zdraví

Zdravotní oblast zaznamenala v posledních letech nejvýraznější zájem veřejnosti o otevřená data. I nadále se potvrzuje, že kvalitní data jsou potřebná pro přijímání klíčových adresných opatření při ochraně a garanci veřejného zdraví či v případě individuálního informovaného rozhodování. Chceme proto podpořit projekty, které pomáhají tuto oblast rozvíjet.

Městská data

Městská data jsou klíčová pro plánování a rozvoj měst a života v něm. V českých a moravských městech žije 70 % populace ČR. Práce s daty pomáhá vedení měst, stejně jako jejich obyvatelům, opírat rozhodnutí o fakta, ať už jde o mobilitu, kulturu nebo společenský život. Chceme proto podpořit inovativní a chytrá řešení postavená na městských datech.

Přihláška do soutěže

/* ]]> */