KRÁTCE

Soutěž o milion eur za nejlepší aplikace systému Galileo začíná

soutěž European Navigation Satellite Competition 2017 (časopis GeoBusiness)
Soutěž European Satellite Navigation Competition je určena pro komerční nápady, jak využívat navigační systémy Galileo v praxi. Přihlášky do 30. 6. 2017.

Máte nápad na komerční aplikaci systémů družicové navigace Galileo? Přihlašte jej do soutěže a získejte odměnu.

Do 30. června 2017 se můžete přihlásit do 14. ročníku mezinárodní soutěže o nejlepší nápady na komerční aplikace systémů družicové navigace – European Satellite Navigation Competition (ESNC). Soutěž, kterou pořádá německé Anwendungszentrum Oberpfaffenhofen (AZO), letos nabízíceny ve dvaceti různých kategoriích o celkové hodnotě jeden milion EUR.

Galileo - soutěž European Satellite Navigation Competition 2017 (časopis GeoBusiness)

Od roku 2004 se do soutěže přihlásilo již přes 11 000 účastníků a bylo podáno 3700 soutěžních návrhů. Technologie GNSS se stávají nepostradatelné v rychle nastupujících odvětvích jako je multimodální logistika, internet věcí, mezistrojová komunikace, drony a jiné bezpilotní prostředky či inteligentní města.

Autoři nejinovativnějších a nejpropracovanějších idejí pak dostávají příležitost je s pomocí partnerů soutěže transformovat v kvalitní produkty připravené k uvedení na trh.

V letošním roce se do soutěže rovněž zapojila Evropská komise prostřednictvím svého nástroje E-GNSS Accelerator, který napomáhá financování a inkubaci těch nejlepších nápadů.

Dalšími sponzory soutěže jsou v roce 2017 Evropská kosmická agentura, Agentura GSA, Německá agentura pro letectví a kosmonautiku (DLR), Spolkové ministerstvo dopravy a datových sítí (BMVI).

Důraz na Galileo

  • Navrhovaný nápad musí využívat systémy družicové navigace s důrazem na systém Galileo.
  • Přihlásit se mohou začínající i zavedené soukromé firmy, zapálení jednotlivci, studenti či čerství absolventi vysokých škol, výzkumné týmy…
  • Návrh se může nacházet ve fázi ideje, rozvinutého systémového řešení či prototypu v libovolné fázi vývoje.
  • Návrhy budou hodnoceny odbornou porotou podle řady kritérií, přičemž mezi nejvýznamnější patří vztah k GNSS, technická proveditelnost, potenciál k uplatnění na trhu a ošetření právních aspektů a rizik.
  • Každý návrh nejprve prochází vyhodnocením v regionálním kole, které si navrhující zvolí dle vlastního výběru.
  • Vítězové regionálních kol postupují do finále soutěže, jehož vítěz bude představen na slavnostním vyhlášení cen 7. listopadu 2017 v Tallinu.
  • Vedle hlavní výhry se každý návrh smí ucházet o jednu zvláštní cenu, kterou udělují sponzoři soutěže, a mezi nimiž je i zvláštní cena pro návrhy univerzitních týmů (The University Challenge) a ocenění pro nejlepší prototyp (GNSS Living Lab Prize).

Své nápady můžete přihlašovat a průběžně ukládat v databázi soutěže ESNC do 30. června 2017.

Regionálním organizátorem soutěže je Ministerstvo dopravy ČR, Odbor ITS kosmických aktivit na Ministerstvu dopravy ČR. Partnery letošního ročníku jsou CzechInvest a VZLÚ.

Dotazy

V případě dotazů kontaktujte Josefa Šobru z Ministerstva dopravy ČR. E-mail je josef.sobra@mdcr.cz

Weby soutěže

/* ]]> */