soutěž European Navigation Satellite Competition 2017 (časopis GeoBusiness)


Máte nápad na komerční aplikaci systémů družicové navigace Galileo? Přihlašte jej do soutěže a získejte odměnu.

Do 30. června 2017 se můžete přihlásit do 14. ročníku mezinárodní soutěže o nejlepší nápady na komerční aplikace systémů družicové navigace – European Satellite Navigation Competition (ESNC). Soutěž, kterou pořádá německé Anwendungszentrum Oberpfaffenhofen (AZO), letos nabízíceny ve dvaceti různých kategoriích o celkové hodnotě jeden milion EUR.

Galileo - soutěž European Satellite Navigation Competition 2017 (časopis GeoBusiness)

Od roku 2004 se do soutěže přihlásilo již přes 11 000 účastníků a bylo podáno 3700 soutěžních návrhů. Technologie GNSS se stávají nepostradatelné v rychle nastupujících odvětvích jako je multimodální logistika, internet věcí, mezistrojová komunikace, drony a jiné bezpilotní prostředky či inteligentní města.

Autoři nejinovativnějších a nejpropracovanějších idejí pak dostávají příležitost je s pomocí partnerů soutěže transformovat v kvalitní produkty připravené k uvedení na trh.

V letošním roce se do soutěže rovněž zapojila Evropská komise prostřednictvím svého nástroje E-GNSS Accelerator, který napomáhá financování a inkubaci těch nejlepších nápadů.

Dalšími sponzory soutěže jsou v roce 2017 Evropská kosmická agentura, Agentura GSA, Německá agentura pro letectví a kosmonautiku (DLR), Spolkové ministerstvo dopravy a datových sítí (BMVI).

Důraz na Galileo

  • Navrhovaný nápad musí využívat systémy družicové navigace s důrazem na systém Galileo.
  • Přihlásit se mohou začínající i zavedené soukromé firmy, zapálení jednotlivci, studenti či čerství absolventi vysokých škol, výzkumné týmy…
  • Návrh se může nacházet ve fázi ideje, rozvinutého systémového řešení či prototypu v libovolné fázi vývoje.
  • Návrhy budou hodnoceny odbornou porotou podle řady kritérií, přičemž mezi nejvýznamnější patří vztah k GNSS, technická proveditelnost, potenciál k uplatnění na trhu a ošetření právních aspektů a rizik.
  • Každý návrh nejprve prochází vyhodnocením v regionálním kole, které si navrhující zvolí dle vlastního výběru.
  • Vítězové regionálních kol postupují do finále soutěže, jehož vítěz bude představen na slavnostním vyhlášení cen 7. listopadu 2017 v Tallinu.
  • Vedle hlavní výhry se každý návrh smí ucházet o jednu zvláštní cenu, kterou udělují sponzoři soutěže, a mezi nimiž je i zvláštní cena pro návrhy univerzitních týmů (The University Challenge) a ocenění pro nejlepší prototyp (GNSS Living Lab Prize).

Své nápady můžete přihlašovat a průběžně ukládat v databázi soutěže ESNC do 30. června 2017.

Regionálním organizátorem soutěže je Ministerstvo dopravy ČR, Odbor ITS kosmických aktivit na Ministerstvu dopravy ČR. Partnery letošního ročníku jsou CzechInvest a VZLÚ.

Dotazy

V případě dotazů kontaktujte Josefa Šobru z Ministerstva dopravy ČR. E-mail je josef.sobra@mdcr.cz

Weby soutěže