POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Dohoda mezi SPÚ a SŽDC má pomoci při přípravě nových drážních staveb

dohoda SPÚ a SŽDC 2018 / GeoBusiness
Acronis Cyber Protect Home Office

Státní pozemkový úřad a Správa železniční dopravní cesty podepsaly dohodu o spolupráci. Její největší přínos spočívá ve zlepšení přípravy nových staveb na drážní infrastruktuře.

Obě strany očekávají od podpisu dohody zlepšení při vzájemné informovanosti zástupců Státního pozemkového úřaduSprávy železniční dopravní cesty na regionální úrovni o připravovaných záměrech v oblasti realizace výstavby dopravní infrastruktury. Současně dojde k urychlení převodu pozemků v souvislosti se změnou příslušnosti hospodařit s majetkem státu.

„Jsem ráda, že touto dohodou nastavujeme jasná pravidla efektivní spolupráce obou subjektů zejména v oblasti směn a převodů pozemků a vzájemnou koordinaci činností při provádění pozemkových úprav,“ řekla při příležitosti podpisu dohody ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová.

Dohoda také počítá se spoluprací při pozemkových úpravách, zejména v oblasti koordinace činnosti při přípravě projektů. Dále se zlepší řešení převodů pozemků s ochranou zemědělského půdního fondu nabytých pro výstavbu dopravní infrastruktury v rámci vyvlastnění či koupí zbytných částí od SPÚ.

„V dohodě o spolupráci spatřujeme základ týmové práce se Státním pozemkovým úřadem při řešení konkrétních regionálních případů v majetkové oblasti při výstavbě dopravní infrastruktury. To přinese její urychlení a současně i zefektivnění,“ řekl ředitel odboru přípravy staveb SŽDC Petr Hofhanzl.

[zdroj tisková zpráva SPÚ]

/ foto Tiago Gerken

/* ]]> */