POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Dohoda mezi SPÚ a SŽDC má pomoci při přípravě nových drážních staveb

dohoda SPÚ a SŽDC 2018 / GeoBusiness

Státní pozemkový úřad a Správa železniční dopravní cesty podepsaly dohodu o spolupráci. Její největší přínos spočívá ve zlepšení přípravy nových staveb na drážní infrastruktuře.

Obě strany očekávají od podpisu dohody zlepšení při vzájemné informovanosti zástupců Státního pozemkového úřadu a Správy železniční dopravní cesty na regionální úrovni o připravovaných záměrech v oblasti realizace výstavby dopravní infrastruktury. Současně dojde k urychlení převodu pozemků v souvislosti se změnou příslušnosti hospodařit s majetkem státu.

„Jsem ráda, že touto dohodou nastavujeme jasná pravidla efektivní spolupráce obou subjektů zejména v oblasti směn a převodů pozemků a vzájemnou koordinaci činností při provádění pozemkových úprav,“ řekla při příležitosti podpisu dohody ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová.

Dohoda také počítá se spoluprací při pozemkových úpravách, zejména v oblasti koordinace činnosti při přípravě projektů. Dále se zlepší řešení převodů pozemků s ochranou zemědělského půdního fondu nabytých pro výstavbu dopravní infrastruktury v rámci vyvlastnění či koupí zbytných částí od SPÚ.

„V dohodě o spolupráci spatřujeme základ týmové práce se Státním pozemkovým úřadem při řešení konkrétních regionálních případů v majetkové oblasti při výstavbě dopravní infrastruktury. To přinese její urychlení a současně i zefektivnění,“ řekl ředitel odboru přípravy staveb SŽDC Petr Hofhanzl.

[zdroj tisková zpráva SPÚ]

/ foto Tiago Gerken

/* ]]> */