Veřejné zakázky

Státní pozemkový úřad chce nový GIS. Do 17. 6. můžete posílat své nabídky

pozemkové úpravy / GeoBusiness

Státní pozemkový úřad vypsal nadlimitní veřejnou zakázku na GIS s předpokládanou hodnotou 37 800 000 Kč bez DPH.

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je dodávka centralizovaného geografického informačního systému a následná údržba a podpora systému po dobu až 36 měsíců a dále možnost rozvoje systému formou ad hoc služeb (cena hodnot je cca 8 milionů korun).

Součástí dodávky GIS je provedení analytických prací, dodávka software, dokumentace, implementace, poskytnutí licencí, maintenance licencí a poskytnutí veškerého dalšího souvisejícího plnění.

Veškeré služby, dodávky a související činnosti, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky, jsou vymezeny v podrobnostech nezbytných k jejich realizaci v rozsahu požadovaném zadavatelem v Technické specifikaci předmětu veřejné zakázky (viz Příloha č. 1) a v závazném vzoru návrhu smlouvy (viz Příloha č. 4).

Dodavatelé jsou oprávněni podat nabídku do jedné nebo do obou dílčích částí.

Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Část 2 Geografický informační systém Státního pozemkového úřadu“ naleznete na webu SPÚ.

/* ]]> */