Veřejné zakázky

Úprava finančních limitů veřejných zakázek

limity pro veřejné zakázky - stavební zakázky

Nařízením vlády České republiky č. 471 ze dne 22. prosince 2017 byly upraveny finanční limity veřejných zakázek.

Od 1. ledna 2018 platí nové finanční limity výše předpokládané hodnoty pro volbu formy zadávacího řízení pro veřejné zakázky.

Veřejné zakázky na služby veřejná zakázka malého rozsahu do 2 000 000 Kč
podlimitní veřejná zakázka do 5 994 000 Kč
nadlimitní veřejná zakázka nad 5 994 000 Kč
Veřejné zakázky na dodávky veřejná zakázka malého rozsahu do 2 000 000 Kč
podlimitní veřejná zakázka do 5 994 000 Kč
nadlimitní veřejná zakázka nad 5 994 000 Kč
Veřejné zakázky na stavební práce veřejná zakázka malého rozsahu do 6 000 000 Kč
podlimitní veřejná zakázka do 149 224 000 Kč
nadlimitní veřejná zakázka nad 149 224 000 Kč

Všechny veřejné zakázky, jejichž zadávací řízení bylo zahájeno po 1. lednu 2018, se řídí těmito finančními limity.

Ostatní údaje o finančních limitech, vztahujících se k sektorovým veřejným zakázkám, k veřejným zakázkám rozděleným na části a pro jiné aspekty veřejných zakázek jsou uvedeny v nařízení vlády č. 471/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek.

zdroj Stavební online

/* ]]> */