Sleva na software ProGEO

Kalendář událostí UDÁLOSTI

Veřejné zakázky a informatika – spatříme světlo na konci tunelu?

Business Tuesday setkání

Sdružení TUESDAY Business Network pořádá 1. února 2010 od 18:00 hod. pravidelné diskuzní setkání BUSINESS TUESDAY. Tentokrát bude věnováno veřejným zakázkám, spojeným s informatikou.

Datum: 1.2.2011 od 18.00 (registrace od 17.30)

Místo: PwC BusinessCommunityCenter, Kateřinská 40, Praha 2

Cena: 417 Kč bez DPH; Premium členové zdarma

Programový ředitel Petr Koubský píše: „Zaměříme se na fungování veřejných zakázek v oblasti IT, na to, jaká jsou jejich specifika a proč je okolo nich tolik skandálů. Mohou na tom digitální technologie něco změnit, nebo naopak spíše přispívají k neprůhlednosti, nesrozumitelnosti a manipulovatelnosti celého procesu? Mohou důvěru občanů i podnikatelů v efektivnost státní správy zvýšit elektronické aukce a datové schránky? V současné době se chystá vládní návrh novely zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Podíváme se, jaké legislativní změny připravuje vláda, co navrhují nevládní protikorupční organizace a co odborná a lobbistická sdružení.“


Program setkání
17.30    Registrace

18.00    Úvod
Petr Koubský (TUESDAY Business Network)

18.10    Co s veřejnými soutěžemi v informatice
zástupce ICT Unie (Zdeněk Pilz, generální ředitel Oracle Czech, anebo Michal Hátle, generální ředitel T-Systems Česká republika)

ICT Unie je největší česká profesní asociace firem z oblasti informačních a komunikačních technologií. Stát je největším zákazníkem dodavatelů z oblasti ICT. Objem veřejných zakázek v této oblasti lze odhadnout na 100 mld. Kč ročně. Část těchto prostředků se nepoužívá       optimálním způsobem. Brání tomu jak některé aspekty stávající právní úpravy, tak zaběhnutá praxe. ICT Unie vypracovala seznam doporučení, jak situaci zlepšit.

18.30    Neprůhledné veřejné zakázkyvedou ke ztrátám veřejných prostředků
zástupce Transparency International

V průběhu let 2003 – 2009 v rámci projektů zaměřených na vybrané oblasti veřejných zakázek Transparency International vypracovala několik legislativních analýz k posílení institucionální kontroly, výpočtů ztrát veřejných prostředků, mapovala klientelistické vazby u stavebních zakázek, realizovala průzkumy mezi zadavateli a podnikateli. Má k dispozici jak závěry, tak doporučení.

18.50    Robotem na nekalosti
Jana Chvalkovská, Petr Janský, Jiří Skuhrovec, IES FSV UK

Tři doktorandi z Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy vytvořili webovou aplikaci, která z otevřených zdrojů sbírá informace o veřejných zakázkách, analyzuje je a vyhodnocuje. Jak a proč zkonstruovali příslušný algoritmus a „zIndex“, tedy index hodnocení zadavatelů veřejných zakázek? Kteří zadavatelé ze systému vycházejí jako nestandardní? A co se autoři „robota na nekalosti“ při jeho vymýšlení a testování dozvěděli o českém systému zadávání veřejných zakázek a ochotě jeho aktérů jej změnit?

19.10    Proč jsem opustil NERV a jak by šly zlepšit veřejné zakázky
Pavel Kohout, ekonom

„Aplikace vhodného mechanismu by mohla srazit náklady na veřejné zakázky o dvě až 17 procent (podle různých odhadů). Jedno procento přitom znamená šest miliard.“

19.30    Panelová diskuse: Porovnání pohledů na veřejné zakázky a korupci – jak proti ní bojovat? Co může udělat každý z nás?
Moderátor: Petr Koubský

Jana Chvalkovská (Associate Director, EEIP)
Pavel Kohout, ekonom
zástupce ICT Unie
zástupce Transparency International
představitel veřejné správy

Registrujte se na akci přímo na stránkách Business Tuesday.
/* ]]> */