POZEMKOVÉ ÚPRAVY

23. pozemkové úpravy v Třebíči

pozemkové úpravy / GeoBusiness

Kdo vystoupil s referátem na 23. setkání, věnovaném pozemkovým úpravám?

Pozemkové úpravy jsou jedním z klíčových faktorů rozvoje venkova a také nepřímo napomáhání rozvoji podnikání. Na semináři Pozemkové úpravy 23, který 12. dubna 2018 v Třebíči uspořádal Spolek zeměměřičů Brno, zazněly následující referáty:

Mgr. Jaroslava Doubravová (Státní pozemkový úřad): Aktuality v pozemkových úpravách

Ing. Bohumil Janeček (Český úřad zeměměřický a katastrální): Činnost pracovní skupiny k řešení problematiky obnovy operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav

Ing. Tomáš Sedmidubský, Ph.D. MIM (Státní pozemkový úřad): Aktualizace dat BPEJ a jejich předávání katastrálnímu úřadu

Ing. David Mišík (Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor): Zkušenosti s řešením nedokončených přídělových řízení

Ing. Zdeněk Drápela (Geocart CZ): Podklady pro obnovu katastrálního operátu na podkladě pozemkových úprav

Ing. František Pavlík, Ph.D., Ing. Soňa Bechtoldová (Státní pozemkový úřad): Nástroje Státního pozemkového úřadu v boji proti erozi půdy

Ing. Zdeněk Šiška (Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, pobočka Opava): Problematika polské půdy v k.ú. Holasovice

Ing. Michal Votoček, Ph.D. (GEPRO): Systém PROLAND a kontrola dat

Ing. Jan Vorlíček (HSI, člen skupiny Unicorn): POZEM 17 – efektivnější kontrola dat VFP

 

/* ]]> */