POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Prolomit sucho péčí o krajinu, lesy, půdu a vodu

voda / GeoBusiness

V brněnském coworkingovém centru Impact Hub (Cyrilská 7, 602 00 Brno) se v sobotu 2. února 2019 uskuteční první vzdělávací festival ze série „Prolomit sucho“.
Na něm bude sucho představeno jako jeden z nejzásadnějších problémů současnosti. Festival má ukázat možnosti řešení.

Program bude rozdělen do dvou částí. První přednášková část se zaměří na příčiny sucha, pravděpodobné scénáře vývoje, vliv sucha na řeky, města, lesy i zemědělství a na kvalitu vody.
V druhé části budou prezentovány realizované projekty, které kladně ovlivňují schopnost krajiny i měst adaptovat se na klimatickou změnu.

Akci organizuje Radek Holomčík, místopředseda politické strany Piráti. Vzhledem ke kapacitě sálu se již na akci nelze přihlásit, pořadatelé na facebookové stránce říkají, že ze všech přednášek bude pořízen videozáznam.

Velkou roli při péči o krajinu hrají pozemkové úpravy.

Na akci vystoupí 11 přednášejících

 • prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.: Změna klimatu a česká krajina – dopady a adaptace
 • prof. Ing. Josef Fanta, CSc.: Česká krajina – její (další) vývoj a využívání
 • doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.: Agrolesnictvi a adaptace na klimatickou změnu
 • doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.: Lesnická adaptační opatření v podmínkách změny klimatu se zaměřením na vodní bilanci
 • RNDr. David Pithart CSc.: Obnova krajiny jako obrana před suchem a povodněmi
 • doc. Ing. David Stránský, Ph.D.: Udržitelné hospodaření s vodou jako základní podmínka rozvoje měst a obcí
 • RNDr. Petr Pařil, Ph.D.: Fenomén vysychání toků, jeho dopady a možná řešení
 • doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.: Obora Obelisk
 • RNDr. David Pithart CSc.: Příklady dobré praxe při zadržování vody v krajině
 • Ing. Jiří Vítek: Projekty z veřejného prostoru
 • Daniel Pitek: Pestrá krajina
 • Jiří Malík: Sucho kolem nás aneb jak z toho ven
/* ]]> */