pozemkové úpravy / GeoBusiness

Státní pozemkový úřad vypsal nadlimitní veřejnou zakázku na GIS s předpokládanou hodnotou 37 800 000 Kč bez DPH.

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je dodávka centralizovaného geografického informačního systému a následná údržba a podpora systému po dobu až 36 měsíců a dále možnost rozvoje systému formou ad hoc služeb (cena hodnot je cca 8 milionů korun).

Součástí dodávky GIS je provedení analytických prací, dodávka software, dokumentace, implementace, poskytnutí licencí, maintenance licencí a poskytnutí veškerého dalšího souvisejícího plnění.

Veškeré služby, dodávky a související činnosti, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky, jsou vymezeny v podrobnostech nezbytných k jejich realizaci v rozsahu požadovaném zadavatelem v Technické specifikaci předmětu veřejné zakázky (viz Příloha č. 1) a v závazném vzoru návrhu smlouvy (viz Příloha č. 4).

Dodavatelé jsou oprávněni podat nabídku do jedné nebo do obou dílčích částí.

Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Část 2 Geografický informační systém Státního pozemkového úřadu“ naleznete na webu SPÚ.

Autodesk a Esri spolupráce / GeoBusiness
geobusiness-magazine-tmapy-gis-zachranka-2
google-trends-gis-kartografie-katastr-geoinformatika-w600

Firma Google každoročně uveřejňuje tzv. Google Zeitgeist, tedy Ducha doby. Najdete v něm nejhledanější slova, která lidé nejčastěji hledali v uplynulém období. Seznam je z jasných důvodů cenzurován, takže v něm nenajdete slova jako p*rn*.

Continue reading „Google Zeitgeist 2012 – co jste nejčastěji hledali? Sestavte si svůj vlastní přehled“

geobusiness-arcgis-api-for-flex-sledovani-vyskytu-metylalkoholu-zdroj-idnes

Na serveru iDnes vyšel článek, ve kterém nový hlavní hygienik České republiky Vladimír Valenta mimo jiné mluví o interní online GIS aplikaci, která pomáhá při kontrolách provozoven na metylalkohol.

geobusiness-arcgis-api-for-flex-sledovani-vyskytu-metylalkoholu-zdroj-idnes

Jak redakci GeoBusinessu sdělil Bohuslav Ježek z Generální ředitelství HZS ČR, vznik GIS aplikace inicializovala krajská hygienická stanice v Liberci a následně aplikaci vytvořili GIS specialisté Hasičského záchranného sboru ČR. Jedná se o „single use“ aplikaci, nikoliv o portálové řešení. Aplikace je provozována na GIS technologiích Hasičského záchranného sboru ČR.

Vladimír Valenta pro iDnes řekl, že „kterýkoliv dozorový orgán, ať už hygiena, živnostenský úřad, celní správa, potravinářská nebo obchodní inspekce, si kliknutím otevřely informaci o tom, co o alkoholu již bylo zjištěno. Takže dříve, než naši pracovníci vyjeli do terénu, věděli, co v dané oblasti bylo za problém a co tam zjistily další instituce, což byla ohromná pomoc.“

Hygienici či inspektoři a celníci zjištěná data posílali do GIS, vytvořeného v ArcGIS API for Flex, v něm se data propojila a po kliknutí na konkrétní lokalitu se instituce zpětně dozvěděly, kolik kontrol proběhlo a s jakými výsledky. Do neveřejné aplikace mají samozřejmě přístup jen záchranáři, inspektoři či hygienici.

gis-v-doprave-feat
kalendar-akci-2012-feat-w

Připravili jsme pro vás přehled akcí, které jsou geoinformačně zaměřené a budou se konat v České republice a na Slovensku. Konference, semináře, workshopy – vše, co souvisí s geoinformatikou, GIS, DPZ, geografií nebo kartografií.

Pořádáte akci? Víte o nějaké akci? A není v tomto přehledu? Vyplňte formulář pod tímto přehledem.

2012 – GIS, geoinformatika, DPZ, geografie, kartografie

 

 

 

 

Leden 2012

• 23. – 25. 1. / GIS Ostrava 2012 / Ostrava / http://gis.vsb.cz/gisostrava/cz/register.php

Únor 2012

zatím žádná akce neoznámena

Březen 2012

zatím žádná akce neoznámena

Duben 2012

• 2. – 3. 4. / ISSS 2012 / Hradec Králové / www.isss.cz

• 16. – 29. 4. / MobEx2 – Seminář, vernisáž a výstava projektu / Ostrava / http://www.cagi.cz/akcevypis.php?id=502

• 23. – 27. 4. / Geospatial World Forum 2012 / Amsterdam / www.geospatialworldforum.org

Květen 2012

* 8. 5. / Gisáček 2012 / Ostrava /

* 17. – 19. 5. / XVIII. Mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny / Karlova Studánka / http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A67

* 21. – 23. 5. / FOSS4G CEE 2012 / Praha / www.foss4g-cee.org

Témata: FOSS, OGC a INSPIRE, Vzdělávání a vysoké školství – konference Geoinformatics, Dálkový průzkum Země, laserové skenování, senzory, základní vývoj geoinformačního softwaru, volný přístup k datům a krizový management, využití open source softwaru, workshopy k tématům: praktické uvedení do FOSS4G softwaru, interoperabilita, SDI a INSPIRE, integrace open source a close source řešení, free a open source data

* 22. – 23. 5. / GIVS 2012 – kongres CAGI / Mikulov / www.cagi.cz

Výroční kongres České asociace pro geoinformace k aktuálním otázkám rozvoje národní geoinformační infrastruktury, využití GIS a moderních geoinformací. Přehlídka řešení, produktů, projektů. Odborná diskuze. Tematické zaměření: Dosažený stav GIS/GII ve veřejné správě. Hlavní projekty a zdroje financí. Postavení a perspektivy pracovníků v oboru zpracování geoinformací. Komerční GIS/GII. Inovace a příležitosti.

Přehlídka projektů, řešení a příkladů dobré praxe. Hodnota, cena, užití – právní a ekonomické aspekty geoinformací v době internetových GIT. Implementace INSPIRE. Rozvoj GII po naplnění INSPIRE, úkoly a argumenty pro následující plánovací období. Přenos zkušeností a příklady ze zahraničí. Kulatý stůl vyzvaných expertů a manažerů k nedořešeným otázkám dalšího vývoje GIS/GII v ČR.

http://www.cagi.cz/akcevypis.php?id=500 / On-line registrace bude otevřena 1.2.2012

• 21. 5. – 3. 6. / MobEx2 – Seminář, vernisáž a výstava projektu / Brno / http://www.cagi.cz/akcevypis.php?id=503

Červen 2012

* 4. – 6. 6. / AGIT 2012 – Symposium und Fachmesse für Angewandte Geoinformatik / Universität Salzburg / Salzburg, Německo / www.agit.at/programm2012

• 6. – 8. 6. / ÚP-GIS: Územní plánování a GIS – Bítov / Bítov / http://www.cagi.cz/akcevypis.php?id=501 / On-line registrace bude otevřena 1.2.2012

* 18. – 22. 6. / 4. mezinárodní konference o kartografii a GIS / Sofie, Bulharsko / www.cartography-gis.com

* 23. – 27. 6. / INSPIRE 2012 Conference / Istanbul, Turecko / http://inspire.jrc.ec.europa.eu/

Červenec 2012

* 23. – 27. 7. / Esri Users Conference 2012 / San Diego / www.esri.com/uc

Srpen 2012

zatím žádná akce neoznámena

Září 2012

* 3. – 5. 9. / EuroGeographics General Assembly 2012 / Finsko / www.eurogeographics.org
* 10. – 12. 9. / T-Kartor User Conference / Åhus, Sweden / T-Kartor
* 12. – 14. 9. / Trimble GIS Express 2012 / www.geotronics.cz/ge2012
* 18. – 19. 9. / 15. Setkání uživatelů produktů a služeb společnosti T-MAPY / Hotel Jezerka, Ústupky u Seče / T-MAPY
* 20. – 21. 9. / Konference GIVS 2012 – Geoinformace ve veřejném sektoru pro bezpečnou a konkurenceschopnou společnost / Praha / CAGI
* 25. 9. / 8. Studentská konference / Praha / ARCDATA PRAHA
* 26. 9. / GISfórum 2012 / Hotel Kácov v Posázaví / www.gisforum.cz/

Říjen 2012

Listopad 2012

* 14. 11. / GIS Day 2012 / celosvětově / www.gisday.com
* 27. – 29. 11. / Autodesk University / Las Vegas, USA / web AU

Prosinec 2012

* 4. – 5. 12. / European LiDAR Mapping Forum / Salzburg / web LiDAR Mapping Forum

 

Pořádáte akci? Víte o nějaké akci? Dejte nám o tom vědět. Vyplňte tento formulář a akci zde zveřejníme (akce není zveřejněna automaticky, ale po kontrole údajů).

kalendar-feat

Připravili jsme pro vás přehled akcí, které jsou geoinformačně zaměřené a budou se konat v České republice a na Slovensku.
Konference, semináře, workshopy – vše, co souvisí s geoinformatikou, GIS, DPZ, geografií nebo kartografií.

Při zpracování seznamu jsme vycházeli z nám dostupných zdrojů. Víte-li o nějaké události, která není uvedena v seznamu, doplňte ji do diskuze pod textem. Pokud to bude akce, která je relevantní k výše uvedeným zájmovým oblastem nebo s nimi nějak souvisí, tak akci do zveřejníme a přidáme do kalendáře. Nebo nám napište na adresu redakce@geobusiness.cz (zařazení akce do kalendáře urychlíte, když nám pošlete základní položku o akci ve tvaru, jak vidíte níže).

Květen 2011

• 25. 5. / Seminář Plánování pro všechny / Praha / www.cagi.cz
• 26. – 27. 5. / Geoinformatika ve veřejné správě / Mikulov / www.cagi.cz

Červen 2011

 • 8. – 11.6. / Seminář ÚP-GIS Bítov / Bítov / www.cagi.cz

Červenec 2011

 • 11. – 14.7. / Informační systémy v lesnictví a zemědělství – ISZL 2011 / Praha / www.iszl.cz

Září 2011

 • 5. – 6. 9. / Intergraph GeoForum cs 2011 / hotel Galant, Mikulov / www.intergraph.cz
 • 8. – 9. 9. / Geografie a geoinformatika – výzva pro praxi a vzdělávání / Brno /  www.geoconference-mu.eu
 • 15. – 16. 9. / Konference uživatelů Trimble 2011 / Nové Město na Moravě / www.geotronics.cz
 • 20. – 21. 9. / Setkání uživatelů T-MAPY / hotel Jezerka, Ústupky / www.tmapy.cz

Říjen 2011

 • 5. 10. / Student GIS Projekt 2011 / Univerzita Karlova v Praze / www.arcdata.cz
 • 5. 10. / Trimble GIS Express 2011 / Bratislava / www.geotronics.cz (program a přihláška)
 • 6. 10. / Trimble GIS Express 2011 / Brno
 • 6. 10. / Geomatika v projektech / zámek Kozel / http://gis.zcu.cz/
 • 7. 10. / Trimble GIS Express 2011 / Praha
 • 18. 10. / studentská vědecká konference Digitální technologie v geoinformatice a kartografii / Stavební fakulta ČVUT v Praze / http://gkinfo.fsv.cvut.cz
 • 18. – 19. 10. / 17. ročník setkání uživatelů GEPRO & ATLAS / hotel Olšanka, Praha / www.gepro.cz
 • 18. – 19. 10. / Bentley Forum / hotel Myslivna, Brno / www.bentley.cz

Listopad 2011

 • 3. – 4. 11. / Krajský rok informatiky / Plzeň /
 • 9. – 10. 11. / 20. konference GIS ESRI v ČR / Kongresové centrum Praha / www.arcdata.cz
 • 15. – 16.11. / Setkání uživatelů software TopoL Software / hotel Jizerka u Sečské přehrady / www.topol.cz
 • 16. 11. / Den GIS 2011 / celý svět / www.gisday.com
 • 24. – 25. 11. / GIS LZE – PRAKTICKÉ VYUŽITÍ GIS V LESNICTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ / Mikulov, hotel Galant / www.gislze.cz
 • 30. 11. / Inspirujme se…potřebami / Vzdělávací a informační centrum Floret v Průhonicích / Průhonice / www.inspirujmese.cz

Na pojem neogeography je možné narazit v posledních třech čtyřech letech. Co znamená, případně má vůbec uchopitelný význam, nebo jde jen o buzzword, módní samoúčelné slovo, která časem vyšumí? To jsou otázky, na které stojí za námahu hledat odpovědi.

Neogeography zatím zřejmě český ekvivalent nemá, přijmeme tedy pro účely tohoto článku počeštěnou variantu neogeografie, která by měla jednoduše odkazovat na nové pojetí tradiční geografie či kartografie, nebo spíše na novou vlnu zájmu o služby jako jsou Google Earth, Yahoo Maps a možnost vytváření vlastních výstupů formou mapových mashupů.

GeoCommons jako příklad

Velkým zastáncem neogeografie je Andrew J. Turner, který v roce 2006 vydal knihu Introduction to Neogeography v níž popisuje podstatu této vlny zájmu veřejnosti o mapy. Jeho jméno je také spjato se společností FortiusOne, provozovatelem služby GeoCommons. Její hlavní myšlenkou je prostor pro sdílení geografických dat a jednoduché nástroje pro online tvorbu tématických map, což lze považovat za ukázkový příklad toho, co si představit pod neogeografií.

Pro lepší pochopení bude vhodné si vypomoci Turnerovou definicí, podle které si lze pod neogeografií představit geografické techniky a nástroje použité pro osobní aktivity nebo pro využití neexpertní skupiny uživatelů, nikoliv však nástroje formální či analytické.

Je GIS dead?

V roce 2007 na konferenci FOSS4G (Free and Open Source Software for Geospatial) vznesl Tim Bowden kacířskou myšlenku, že tradiční GIS je mrtvý (GIS is dead) a své tvrzení podložil rozborem, ve kterém demonstroval, že robustní GIS v tradičním pojetí se spoustou nástrojů vyžaduje pro svou obsluhu vysoce kvalifikované experty a vzdálil se obecně IT systémům. Stal se uzavřeným vůči okolí, tedy jakýmsi izolovaným (a z hlediska vývoje tedy mrtvým) ekosystémem. A interoperabilita, které se tak často v oblasti GIS a prostorových informací skloňuje, se takto naopak omezuje, než aby se posilovala.

GIS na stejné straně

Odpovědí, jak by měly být prostorové informace využity byly podle Bowdena aplikace jako Google Maps, které dokázaly přitáhnout miliony uživatelů a dali jim jednoduchý nástroj pro tvorbu map. S jeho pomocí často používají geografická data a vytvářejí prostorové analýzy, aniž možná vůbec kdy slyšeli slovo GIS.

Tyto činnosti širokého spektra uživatelů by se tedy daly vymezit pojmem neogeografie, který ve svém středu vidí uživatele, narozdíl od GIS, který jej vidí ve výstupu, ať už je jím mapa, či další aplikace. Samozřejmě, nelze od této skupiny uživatelů očekávat, že budou vytvářet složité analýzy a vytláčet specializované GIS služby.

Naopak, specialisté GIS by se měli obsadit do rolí školitelů, kteří budou ukazovat uživatelům jaké možnosti se jim nabízejí a co vše mohou stvořit. Jako nutnost se pak jeví otevřenost formátů dat a jejich snadná přenositelnost. To však nejsou žádné převratné myšlenky a jsou ke slyšení prakticky na každé konferenci.

Neogeografie jako buzzword?

Můžeme přijmout myšlenku, že se geografie, jako věda zabývající se prostorovým rozšířením jevů, dostává do nové éry, ale to ještě nemusí nutně znamenat, že je třeba ji nějak označit. Je tedy neogeografie jen buzzword, prázdné, ale o to více omílané slůvko? Tuto otázku si položil Sean Connin z National Institute for Technology in Liberal Education Southwestern University a s pomocí nástrojů Google Trends vyhodnotil, že odkazů souvisejících s klíčovým slovem „neogeography“ v posledních letech ubývá.

Možná se to ale brzy změní, v letním čísle čtvrtletníku ArcNews uvedl Jack Dangermond v eseji GIS in Changing World právě neogeografii jako zdroj inspirace pro to, kam se GIS ubírá. „Hnutí neogeografie zdůrazňující snadnost použití, vizualizace, mashupy a další úspěšně změnilo způsob, jakým společnost používá a zpracovává geografické znalosti. Společnosti jako Google a Microsoft udělaly velký pokrok v oblasti základního mapování, vizualizace, mashupů a ukázaly nám nové vzory uživatelského rozhraní,“ uvádí první muž Esri.


GeoExplorer 6000 GeoXH. Zdroj: Trimble
GeoExplorer 6000 GeoXH. Zdroj: Trimble


Trimble představil nové přístroje legendární řady GeoExplorer určené pro sběr dat v terénu. Řada 6000 přináší kromě zvýšení přesnosti i zlepšení měření v obtížných prostředích satelitních stínů, jež jsou typické v městských kaňonech či pod korunami stromů.

Handheld zařízení Trimble GeoExplorer 6000 jsou určené pro terénní sběr dat do GIS s vysokou přesností a integrují řadu nových funkcí včetně 220 kanálového přijímače pro GPS i GLONASS. Řada 6000 inovuje osvědčenou řadu 2008 a drží se zavedených produktových označení GeoXH a GeoXT. GeoXT poskytuje v reálném čase přesnost 75 centimetrů, po postprocessingu 50 centimetrů. GeoXH měří v reálném čase s decimetrovou přesností, což eliminuje nutnost zpětného zpřesňování dat.

Oba přijímače jsou vybaveny digitálním fotoaparátem s autofokusem a rozlišením 5 Mpix, modemem 3,5G, Wi-Fi, Bluetooth, 4,2palcovým displejem a operačním systémem Windows Mobile 6.5. Baterie zaručují energii až na 10 hodin práce a nabíjení trvá kolem 4 hodin. Samozřejmostí je použití v tvrdých podmínkách, splňují tedy normy na prachotěsnost, vodotěsnost a teplotní extrémy od -20°C do +50°C.

Ve srovnání se staršími modely je řada GeoExplorer 6000 nově vybavena technologií Trimble Floodlight, která umožňuje sbírat data s vysokou přesností i v místech satelitních stínů, jež obvykle vznikají v zalesněných oblastech nebo vysoké městské zástavbě. V modelu GeoXH je součástí standardního vybavení, u GeoXT je volitelná.

Stávající řada GeoExplorer 2008 bude nyní šířena pod označením Explorer 3000.

Další informace: GeoExplorer 6000 GeoXH, GeoExplorer 6000 GeoXT

Společnost CAD Studio (znáte pod původním jménem Xanadu) ve svém zpravodaji CAD-News uveřejnila zprávu o novém počinu firmy Autodesk s názvem Galileo.

Project Galileo: CAD+BIM+GIS
Autodesk Project Galileo nemá souvislost se stejnojmenným GPS „trucpodnikem“ Evropské unie. Jde o nový „technology preview“ nástroj z Autodesk Labs pro tvorbu digitálních měst, pro urbanisty a architekty. Představuje spojení oborů CAD+BIM+GIS díky modelům integrujícím mapová data, CAD, budovy, podzemní inženýrské sítě, geoprostorová a databázová data. Galileo vychází z aplikace Autodesk LandXplorer a využívá i další technologie Autodesku.
Další informace na Blogu CAD Studia a vyzkoušejte si z Autodesk Labs