Jakub Svatý, Hexagon, na konferenci HxGN Local / GeoBusiness

Na konferenci HxGN Local Česko a Slovensko 2019, která se uskuteční 19. a 20. června, se můžete těšit na aktuální témata napříč oblastmi působení společnosti Hexagon.

První den začne společným dopoledním blokem, kde promluví viceprezidenti jednotlivých divizí v regionu EMEA. Odpolední program je již rozdělen po jednotlivých divizích.

Na druhý den jsou naplánovány workshopy, v nichž specialisté Hexagonu a pozvaní hosté ze spolupracujících firem představí praktické aspekty fungování jednotlivých softwarů.

Sekce Veřejná správa a doprava (Hexagon Geospatial)

Hexagon 5D – strategie pro budoucnost Jakub Svatý, HxGN GSP
Novinky z Las Vegas Uwe Jasnoch, HxGN GSP
Luciad SDK, výjimečně schopná platforma pro vývoj enterprise řešení – Jan Málek, HxGN GSP
GIS třetího tisíciletí  -Jakub Svatý, HxGN GSP
3D mračna bodů – od sběru po vizualizaci  -Vladimír Špaček, HxGN GSP a Daniel Šantora, GEFOS
Správa a vizualizace dokumentace majetku a infrastruktury – Vladimír Špaček, HxGN GSP
Geoportál v Cloudu – Miroslav Vacula, KÚ Jihomoravského kraje
Spatial Reader 2019, mobilní aplikace pro celopodniková řešení  -Barbora Lavičková a Jaroslav Pešťák, HxGN GSP
ITC 2019, nová verze známého tenkého klienta – Jaroslav Pešťák a Barbora Lavičková, HxGN GSP
Digitální technická mapa, příležitost nebo hrozba? – Josef Goder, HxGN GSP
M.App Enterprise, jedno řešení pro celou organizaci – Jan Zít a Barbora Lavičková, HxGN GSP

Sekce Inženýrské sítě a bezpečnost (Hexagon Safety & Infrastructure)

Novinky z Las Vegas – Zdeněk Kloz, HxGN SI
mGIS – mobilní řešení pro E.ON ČR – Karel Mencl, E.ON Česká republika
BIM, správa technologických informací – Luděk Levinský, HxGN SI a Tomáš Vaněk, HxGN PPM
PSIM+, integrované řešení ochrany areálů a prvků fyzické infrastruktury – Zdeněk Kloz, HxGN SI
ITC 2019, nová verze známého tenkého klienta – Jaroslav Pešťák a Barbora Lavičková, HxGN GSP
Digitální technická mapa, příležitost nebo hrozba – Josef Goder, HxGN GSP
onCall – Zdeněk Kloz, HxGN SI
Hexagon 5D – strategie pro budoucnost – Jakub Svatý, HxGN GSP
„Big Data“, vizualizace opravdu velkých dat s geografickou polohou v reálném čase – Jan Málek, HxGN GSP
Správa a vizualizace dokumentace majetku a infrastruktury – Vladimír Špaček, HxGN GSP
3D mračna bodů – od sběru po vizualizací – Vladimír Špaček, HxGN GSP a Daniel Šantora, GEFOS

Workshopy

Začátek druhého dne konference bude ráno věnován orientačnímu běhu a šifrovací hře. Poté bude v sekci Hexagon Geospatial a Safety & Infrastructure
živá ukázka 3D mračen bodů, od sběru dat na nádvoří po vizualizaci v tenkém klientu (Vladimír Špaček, HxGN GSP a Daniel Šantora, GEFOS).

Automatické zpracování Point Cloudu – Vladimír Špaček, HxGN GSP
Novinky v GeoMedia 2019 – Zuzana Šiková, HxGN GSP

Přihlásit se na konferenci – https://hxgnlocal.com/cs-cz/2019/hxgn-local-cesko-a-slovensko-2019/

 

Leica Aibot / GeoBusiness

Společnost Leica společně s výrobcem dronů DJI vytvořila profesionální bezpilotní letecký systém Leica Aibot.
Nejnovější UAV systém využívá leteckou platformu DJI, nazvanou Matrice 600 Pro.

Bryan Baker z firmy Leica Geosystems, patřící koncernu Hexagon, Leica Aibot představuje v krátkém videu. Podívejte se, co vše Aibot umí. A pokud byste si Aibot chtěli vyzkoušet, kontaktujte firmu GEFOS, která je na českém trhu jediným oficiálním zástupcem pro bezpilotní letecké systémy Leica.

Kde koupit
Asociace podnikatelů v geomatice / GeoBusiness

Asociace podnikatelů v geomatice oznámila své pracovní výsledky. Přečtěte si, na čem pracují jednotlivé pracovní skupiny.

Vnější vztahy

Asociaci jsme představili na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním. Na setkání s předsedou rezortu Karlem Večeřem obě strany vyjádřily snahu o nalezení společných témat s ČÚZK na úrovni jeho potřeb ve vztahu k podnikatelským aktivitám členů APG. Předseda ČÚZK vyzdvihl dosaženou úroveň vyjednávání o zeměměřické komoře ze zákona.

Předseda APG na Mezinárodním energetickém fóru přítomným představil asociaci a její cíle. Diskutovali jsme také s Vladimírem Dlouhým, prezidentem Hospodářské komory ČR. Cílem jednání s HK ČR je ovlivnit přípravu zákonů, které mají dosah do podnikání v geomatice.

Setkali jsme se s ústřední ředitelkou Státního pozemkového úřadu a jednali o komplexních pozemkových úpravách. Asociace těmito kroky vytváří prostor pro budoucí činnost svých členů.

S ICT unií jsme jednali o možnostech spolupráce na tvorbě digitální technické mapy. Pro všechny členy naší asociace je DTM velké téma, a proto chceme spolupráci s unií dále rozvíjet.

Vzdělávání

Uvědomujeme si současné nízké povědomí o geomatice. Proto je jedním z  cílů naší skupiny celoživotní vzdělávání a pomoc školám při propagaci oboru.

Rádi bychom také připravili školení pro členy APG. Jako vhodná témata se nám jeví katastr nemovitostí, vzdělávání v geomatice, ekonomika, právní poradenství a počítačová gramotnost.

GIS

Jako cíle jsme si vytkli aktivní zapojení do procesů realizace GeoInfoStrategie, tvorby standardů a relevantní legislativy.

Chceme také spolupracovat s dalšími profesními organizacemi a odbornými pracovními skupinami v oblastech geomatiky, katastru nemovitostíBIM.

Inženýrská geodézie

Zajišťujeme zastoupení APG v pracovní skupině pro BIM v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury. Rádi bychom také postupně zrevidovali stávající normy v oboru.

Katastr nemovitostí

Máme zájem o vytvoření společné expertní skupiny s ČÚZK, která by dlouhodobě řešila důležitá témata, týkající se spolupráce a rozvoje českého katastru nemovitostí.

Pozemkové úpravy

Domluvili jsme se s Asociací poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy (APÚ) na formě podepsání memoranda o spolupráci.

Vznikla také neformální pracovní skupina „139“, která chce vyjasnit priority potenciálních změn zákona 139, protože představy Státního pozemkového úřadu se mohou značně lišit od názorů odborné veřejnosti.

Řešíme problém s nezveřejňováním protokolů z hodnocení nabídek pozemkových úprav. Po 20 letech praxe, kdy všichni uchazeči znali cenové nabídky ostatních uchazečů, přecházejí někteří zadavatelé z SPÚ na nepochopitelnou a netransparentní praxi, kdy tyto informace neposkytují.

Proč vznikla asociace

Slovem „geomatika“ v názvu chce tato asociace prezentovat otevřenost pro všechny podnikatele a zaměstnavatele podnikající nejen v geodézii, ale i v jiných blízkých oborech jako jsou pozemkové úpravy a GIS. Byly učiněny přípravné kroky – stanovy, registrace v Hospodářské komoře ČR, konzultace na regionální úrovni a nyní začínáme přijímat nové členy.

Asociace chce vylepšit postavení geomatického podnikatelského sektoru mezi jinými obory.

Co je APG

APG je sdružení podnikatelských subjektů podnikajících v oboru geodézie, geoinformatiky a subjektů zabývajících se sběrem dat a pozemkovými úpravami.

Asociace podnikatelů v geomatice navazuje na Českou komoru zeměměřičů, která byla do APG transformována rozhodnutím valné hromady ČKZ dne 8. ledna 2018.

Kdo je členem asociace

Členy asociace jsou geodeti, geoinformatické firmy, inženýrské organizace, školy. Počet členů Asociace se pohybuje kolem 40 ze všech krajů České republiky.

Členství v asociaci je kmenové pro podnikatele v geomatice a přidružené, určené pro nepodnikající osoby, školy apod. Členové asociace prezentují roční obrat přibližně 1 miliardy korun v ČR.

Proč se stát členem asociace

Asociace podnikatelů v geomatice je organizací, která veškerou svoji činnost zaměřuje na vytváření a kultivaci podmínek pro vaše podnikání. Její přínos je nesporný a je pouze na vás, zda budete chtít využít jejích možností a zkušeností pro vaši firmu. Firma, která je dobrá a perspektivní, by neměla stát mimo profesní sdružení ve svém oboru.

Cílem asociace není mít co nejvíce členů za každou cenu. Chce jen členy solidní a perspektivní, aby za ně mohla převzít trvalou morální záruku. Takovým členům chce i pomáhat.

Pokud se rozhodnete rozšířit řady asociace, kontaktujte ji na adrese info@apgeo.cz. Asociace podnikatelů v geomatice vás uvítá ve společenství firem, které jsou tvůrci zdravého podnikatelského rozvoje v České republice.

Kontakty na pracovní skupiny

Rádi byste se dozvěděli více o činnostech jednotlivých pracovních skupin, případně se také aktivně zapojili? Uvádíme kontakty na vedoucí pracovních skupin, se kterými se můžete spojit.

Vnější vztahy – Martin Hrdlička, HRDLIČKA, martin.hrdlicka@apgeo.cz

Vzdělávání – Denisa Petříková, GKS – geodetická kancelář, denisa.petrikova@apgeo.cz

GIS – Jiří Bradáč, T-MAPY, jiri.bradac@apgeo.cz

Inženýrská geodézie – Jiří Habrovec, GEODROM, jiri.habrovec@apgeo.cz ; Jaroslav Kocián, GEFOS, jaroslav.kocian@apgeo.cz

Katastr nemovitostí – Jan Plavec, GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář, jan.plavec@apgeo.cz

Pozemkové úpravy – Martin Malec, Geocart CZ, martin.malec@apgeo.cz

TKP geo / GeoBusiness

Ve společném dopisu obchodním partnerům oznámili Jaroslav Kocián, Filip Kobrle a Robert Šinkner odštěpení rozdělením aktivit firmy GEFOS do dceřiné společnosti TKP geo, která byla založena již v červenci 2011.

Robert Šinkner je v současnosti jediným společníkem firmy TKP geo. Podnikatelská činnost firmy TKP geo bude po 1. dubnu 2018 odpovídat dosavadní činnosti Oblasti Jih společnosti GEFOS, včetně přechodu kompletního pracovního kolektivu pracovišť v Českých Budějovicích, Táboře, Temelíně a v Brně.

Při rozdělení byl právním nástrojem postup předepsaný zákonem o přeměnách, detailně popsaný v Projektu rozdělení odštěpením sloučením, který byl uložen do sbírek listin obou dotčených společností u jejich rejstříkových soudů a na webu firmy GEFOS v sekci Události a novinky

V přílohách projektu jsou na webu uvedeny smluvní vztahy a nabídky, dodavatelské smlouvy, seznam přecházejících zaměstnanců a další ujednání týkající se části Integrovaného systému řízení (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001), využití stávajícího technického a softwarového vybavení, leasing aut a dalších, které jsou lokalizovány na adrese v Českých Budějovicích.

Veškerá dosavadní obchodní spojení a smluvní vztahy zůstávají zachovány, jejich rozdělení mezi firmami GEFOS a TKP geo je zřejmé z Projektu a jeho příloh.

TKP geo je právním nástupcem v dříve uzavřených smluvních vztazích a probíhajících nabídkových řízení Oblasti Jih a plynule přebírá veškeré nefinanční závazky a záruky plynoucí z těchto smluv a nabídek.

Dle dopisu, který má redakce GeoBusinessu k dispozici, došlo k přeměně společnosti a k majetkovému vypořádání ve shodě všech dosavadních akcionářů, v přátelské obchodní atmosféře ukončující téměř třiadvacetileté období společného podnikání.

geobusiness-magazine-geoportal-stredocesky-kraj-feat
blom-asa-feat

Firmy Blom Czech Republic a GEFOS oznámily, že začínají pracovat na projektu s názvem „Účelová katastrální mapa pro projekt Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje“.

V projektu budou převedeny stávající digitální podklady a digitalizovány rastrové podklady katastru nemovitostí do účelové katastrální mapy, pokrývající celé území Plzeňského kraje.

Pořízení účelové katastrální mapy je součástí projektu „Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje – část II,“ který je financován z integrovaného operačního programu na Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích – Výzvy č. 08.

Realizace projektu úzce navazuje na směrnici INSPIRE a další projekty EU jako jsou PSI, GMES nebo SEIS.

[zdroj: BLOM Czech Republic]