TISKOVÉ ZPRÁVY

BLOM a GEFOS připravují účelovou katastrální mapu Plzeňského kraje

blom-asa-feat

Firmy Blom Czech Republic a GEFOS oznámily, že začínají pracovat na projektu s názvem „Účelová katastrální mapa pro projekt Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje“.

V projektu budou převedeny stávající digitální podklady a digitalizovány rastrové podklady katastru nemovitostí do účelové katastrální mapy, pokrývající celé území Plzeňského kraje.

Pořízení účelové katastrální mapy je součástí projektu „Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje – část II,“ který je financován z integrovaného operačního programu na Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích – Výzvy č. 08.

Realizace projektu úzce navazuje na směrnici INSPIRE a další projekty EU jako jsou PSI, GMES nebo SEIS.

[zdroj: BLOM Czech Republic]/* ]]> */