GEFOS TKP GEO

Oblast Jih společnosti GEFOS přechází do firmy TKP geo

TKP geo / GeoBusiness

Ve společném dopisu obchodním partnerům oznámili Jaroslav Kocián, Filip Kobrle a Robert Šinkner odštěpení rozdělením aktivit firmy GEFOS do dceřiné společnosti TKP geo, která byla založena již v červenci 2011.

Robert Šinkner je v současnosti jediným společníkem firmy TKP geo. Podnikatelská činnost firmy TKP geo bude po 1. dubnu 2018 odpovídat dosavadní činnosti Oblasti Jih společnosti GEFOS, včetně přechodu kompletního pracovního kolektivu pracovišť v Českých Budějovicích, Táboře, Temelíně a v Brně.

Při rozdělení byl právním nástrojem postup předepsaný zákonem o přeměnách, detailně popsaný v Projektu rozdělení odštěpením sloučením, který byl uložen do sbírek listin obou dotčených společností u jejich rejstříkových soudů a na webu firmy GEFOS v sekci Události a novinky

V přílohách projektu jsou na webu uvedeny smluvní vztahy a nabídky, dodavatelské smlouvy, seznam přecházejících zaměstnanců a další ujednání týkající se části Integrovaného systému řízení (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001), využití stávajícího technického a softwarového vybavení, leasing aut a dalších, které jsou lokalizovány na adrese v Českých Budějovicích.

Veškerá dosavadní obchodní spojení a smluvní vztahy zůstávají zachovány, jejich rozdělení mezi firmami GEFOS a TKP geo je zřejmé z Projektu a jeho příloh.

TKP geo je právním nástupcem v dříve uzavřených smluvních vztazích a probíhajících nabídkových řízení Oblasti Jih a plynule přebírá veškeré nefinanční závazky a záruky plynoucí z těchto smluv a nabídek.

Dle dopisu, který má redakce GeoBusinessu k dispozici, došlo k přeměně společnosti a k majetkovému vypořádání ve shodě všech dosavadních akcionářů, v přátelské obchodní atmosféře ukončující téměř třiadvacetileté období společného podnikání.

/* ]]> */