blom-web-viewer

BlomWEB Viewer je webová aplikace pro geoserver BlomURBEX společnosti Blom. Vzhledem k vývoji BlomURBEX API je zákazníkům k dispozici nová verze s pořadovým číslem 3.1. Vývoj verze 3.1 byl zaměřen na doplnění nových funkcí, demo scénářů, integraci nového produktu BlomSTREET a také větší možnosti přizpůsobení.

blom-web-viewer

Nová verze BlomWEB Vieweru umožňuje následující funkce:

 • plná integrace se sférickými snímky BlomSTREET, včetně schopnosti měření
 • zobrazení LiDAR dat – umožňuje uživatelům prohlížet a pracovat s online soubory LiDAR dat
 • nové „DEMO SCÉNÁŘE“ pro řadu produktů společnosti Blom, včetně BlomSTEREO a BlomMETRO
 • zásuvné moduly pro upload – tato služba umožňuje vývojářům nové rozhraní pro úpravu vlastního BlomWEB Viewer
 • editační nástroje pro vektorové vrstvy
 • nové rozhraní anotací
 • možnosti vyhledání trasy od více poskytovatelů
 • BlomWEB nyní obsahuje parametry v URL adrese pro otevření aplikace, např. na dané souřadnice

BlomWEB Viewer zobrazuje všechny datové modely společnosti Blom, včetně databáze svislých a šikmých leteckých snímků ve vysokém rozlišení, výškových dat a nedávno představeného souboru dat Blom3D.

BlomWEB Viewer poskytuje snadný přístup k demo vrstvám a datovým souborům a zároveň umožňuje začlenění 2D, 3D a LiDAR funkcí do jedné jedinečné aplikace. Společnost Blom vyvinula BlomWEB Viewer, aby poskytla svým zákazníkům flexibilitu k přístupu BlomURBEX  buď pomocí hotové aplikace nebo webového API, mobilního SDK nebo integrací plug-inu do GIS a CAD aplikací. Prohlížeč BlomWEB Viewer prezentuje funkce, které jsou k dispozici v API, například navigace, hledání a měření při zachování rychlosti a stability služby BlomURBEX.

BlomWEB Viewer je k dispozici na www.blomwebviewer.com.

Nová verze prohlížeče byla představena v souvislosti s novým Javascriptovým API 5.0.

BlomURBEX JavaScript API je doporučený nástroj pro webové vývojáře a zákazníky, jako jsou např. Guia Repsol nebo Via Michelin, kteří jej momentálně používají na jejich webových stránkách spravujících tisíce přístupů denně.

Nová verze JavaScript API nabízí tyto nové funkce:

 • nové ikony a rozvržení ovládání mapy převzaté z aplikace BlomWEB Viewer
 • API pro plánování trasy včetně výběru nejkratší/nejrychlejší trasy pěšky nebo autem. Tuto službu poskytují partneři společnosti Blom UbiEst a OnYourMap
 • nové funkce měření na svislých plochách
 • nové funkce k získání informací o uživateli:
  • získání dat dostupných o základních vrstvách
  • získání dat dostupných o pomocných vrstvách
  • získání dat dostupných o vrstvě BlomSTREET
 • dva nové parametry pro získání dostupných dat pro uživatele – rok kdy byla data pořízena a jejich rozsah
 • nová API pro správu POI – bodů zájmu
 • nová funkce poznámek, které umožňují zobrazování bodů, křivek, polygonů a textu na mapách
 • nový ovladač pro kreslení kružnic na obrazovce
 • při funkci měření se zobrazuje jen jedno desetinné číslo


blomstreet3-w600

BlomSTREET je sbírka georeferencovaných panoramatických fotografií o 360° s vysokým rozlišením fotografovaných na úrovni ulic.  Kamera, která je umístěna na střeše speciálně vybaveného auta, snímá okolí v průměru každých pět metrů v procesu sběru.

blomstreet3-w600

Tuto technologii vyvinuli v dánské společnosti Cyclomedia. Blom a společnost Cyclomedia podepsali v létě 2011 smlouvu o partnerství na exkluzivní užívání technologie ve Skandinávii.

V průběhu léta byla zachycena první města a jako první, kteří mohli využívat BlomSTREET, bylo město Falkenberg ve Švédsku. Technologie snímání je léty prověřená, jelikož je již více než 15 let používaná na profesionálním trhu (například obcemi) v Holandsku.

BlomSTREET, podporován Cyclomedií, je dodáván jako služba, kde zákazník obdrží obrázky a funkčnost dodávaného prostřední prostřednictvím webové služby. Klient nemusí ukládat žádná data. To také umožňuje funkčnost a průběžnou aktualizaci dat, aniž by po zákazníkovi byly vyžadovány nové instalace.

Klíčovým prvkem BlomSTREET je, že ve srovnání s jinými volně dostupnými službami na internetu, jako je například Google StreetView, mají uživatelé možnost provádět měření přímo ze snímků. Díky připojeným metadatům je možné vidět přesný čas a den pořízení snímků. Klienti zároveň mají právo na užívání a stahování obrázků v rámci své vlastní činnosti.

blomstreet2-vyrez-w600

Christopher Enckell, GIS koordinátor z magistrátu města Falkenberg k tomu říká: „Velkou výhodou pro nás je úspora času, je možné se vyhnout mnoha krátkým výletům, jelikož je teď můžeme řešit přímo z kanceláře“.

„Další zajímavou oblasti použití aplikace je například hlášení poruch při špatné viditelnosti, špatné chodníky nebo vegetace v blízkosti silnice. Nyní můžeme k danému problému rychlé zaujmout stanovisko, již při telefonátu s občany. Používání snímků může být užitečné i při územním řízení,“ říká Enckell.

„Snažíme se ze všech sil, aby používání BlomSTREET bylo pro naše zákazníky užitečné,“ říká Håkon Andresen, generální ředitel společnosti Blom Nordic.

„První vybavený vůz pro BlomSTREET je v severských zemích od října 2011 a od dubna 2012 plánujeme další dvě auta, která budou k dispozici ve Skandinávii,“ pokračuje.blom-asa-feat

Firmy Blom Czech Republic a GEFOS oznámily, že začínají pracovat na projektu s názvem „Účelová katastrální mapa pro projekt Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje“.

V projektu budou převedeny stávající digitální podklady a digitalizovány rastrové podklady katastru nemovitostí do účelové katastrální mapy, pokrývající celé území Plzeňského kraje.

Pořízení účelové katastrální mapy je součástí projektu „Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje – část II,“ který je financován z integrovaného operačního programu na Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích – Výzvy č. 08.

Realizace projektu úzce navazuje na směrnici INSPIRE a další projekty EU jako jsou PSI, GMES nebo SEIS.

[zdroj: BLOM Czech Republic]blom-cyclomedia-w600

Společnosti Blom a Cyclomedia podepsaly exkluzivní licenční smlouvu na vytvoření datové sady BlomSTREET pro území Norska, Švédska, Finska a Dánska a v současné době jednají o podobných smlouvách i pro další státy v jižní Evropě.

Datové modely společnosti Cyclomedia budou distribuovány společností Blom jako součást produktu BlomSTREET přidáním do rozsáhlého souboru evropských geografických dat modelů jako jsou BlomOBLIQUE a BlomORTHO.

blom-cyclomedia-w600

Všechny sférické snímky na úrovni ulice společnosti Blom budou přístupné v GIS prohlížečích  BlomWEB Viewer a BlomDESKTOP Viewer, které poskytují rychlý a snadný přístup k těmto datům.

„Díky této smlouvě získáme významné rozšíření naší řady produktů. Blom je tak nyní schopen poskytovat svým zákazníkům kompletní sadu geografických dat,“ říká Juan Mieza, produktový manažer společnosti Blom.

„Jsme si vědomi, že sférické snímky poskytují našim zákazníkům novou rozsáhlou úroveň funkčnosti, a jsme hrdí na to, že Blom nyní může nabídnout jak sběr dat, tak i využití sférických snímků v profesionálním prostředí GIS.“

Technologie společnosti Cyclomedia poskytuje spolehlivé a geograficky přesné sférické snímky ulic s možností měření. Tento produkt lze využít například pro pasportizaci komunikací a jejich vybavení jako jsou sloupy veřejného osvětlení nebo dopravní značky. Produkt bude nabízen ve standardizované variantě i ve verzi vytvořené na míru specifickým požadavkům zákazníka.

Blom má již řadu uživatelů využívajících BlomSTREET. Během léta 2011 jsme dokončili pilotní projekt napříč severskými zeměmi a další státy v jižní Evropě jsou v plánu v rámci tohoto partnerství. V České Republice skupina Blom úzce spolupracuje se zastoupením Cyclomedia Technology B.V. pro Českou Republiku a Slovensko, kterým je akciová společnost GEFOS.

O společnosti Cyclomedia

Společnost CycloMedia je jedničkou na trhu v rozsáhlém a systematickém zobrazování prostoru na základě tzv. Cyclorama (panoramatické fotografie o 360°). Díky unikátní technologii snímání a zpracování jsou každý den zachycena rozsáhlá území a data jsou umístěna v online databázi. Každý záznam je označen svým umístěním, orientací a časem pořízení, což usnadňuje práci pro velké množství aplikací, včetně 3D měření a modelování.

Cycloramas používají mimojiné vlády, orgány místní správy, krajské úřady, povodňové komise, policie, realitní kanceláře, finanční instituce a pojišťovny. Mezi možnosti využití patří zobrazení fotografií okolí při prodeji a oceňování nemovitostí, hodnocení žádostí v územním plánování, vyhodnocení vnějšího prostředí a analýza rizik pojistných žádostí.

Cyclorama není jen samostatný produkt, ale je používána také jako součást mnoha dalších různých aplikací a řešení. Kombinace zkušeností, patentované technologie a strategického partnerství umožňuje CycloMedia poskytovat svým zákazníkům komplexní řešení.

Cyclomedia má více než 200 zaměstnanců a pobočky v 10 zemích, centrála společnosti se nachází v nizozemském Waardenburgu. Severská kancelář je ve Švédsku v Göteborgu. Pro více informací navštivte www.cyclomedia.com

blom-safetrees-w600

Společnost Blom Czech Republic oznámila, že společně s firmou Control System International realizovala pozemní laserové skenování vybrané zeleně pro společnost SAFE TREES.

Předmětem zájmu bylo devět vzrostlých stromů v Jihlavě, pro které se na základě získaných dat budou posuzovat jejich statické poměry, a bude provedeno celkové hodnocení stavu těchto stromů.

blom-safetrees-w600

Užitím metody pozemního laserového skenování jsou pro následné vyhodnocení dodána vysoce přesná a detailní data o parametrech koruny a kmene stromů, což přináší větší spolehlivost a přesnost celkového posouzení než bylo dříve zvykem pouze pomocí odhadů těchto parametrů.

Získaná data budou využita pro zpracování zátěžové analýzy, která je nutná jako jeden z kroků pro stanovení provozní bezpečnosti stromů tzv. tahovými zkouškami.

Ty spočívají v namáhání testovaných stromů malými silami při zjišťování reakce stromů v oblasti deformace kmene (interpretováno jako odolnost proti zlomu a ukroucení) a v oblasti náklonu kořenového talíře (interpretováno jako odolnost proti vyvrácení).

Výsledkem celého postupu je nejpodrobnější stupeň hodnocení provozní bezpečnosti cenných stromů v rámci sídelní zeleně.

[Zdroj: Blom Czech Republic]


blom-pams-montaz-w600

Společnost Blom Německo od roku 2009 spolupracuje se společností SmartPlanes na tvorbě cenově dostupného řešení pro lehké bezpilotní snímkování pro evropský trh.

Od počátku roku 2010 bylo provedeno více než sto pokusných letů. Po deseti komerčních projektech se tato technologie pro osobní letecké mapování, označované také zkratkou PAMS, rozšiřuje i do dalších zemí působnosti skupiny Blom.blom-pams-montaz-w600
Různé fáze bezpilotního leteckého snímkováníNedávným příkladem kvality systému je dokončení ortofotosnímkování měst Panasesti a Isacova v Moldávii. Projekty PAMS byly dokončeny v Rakousku, Nizozemsku a Německu, projekty se uskutečnily rovněž ve Velké Británii, Švédsku, Norsku a Dánsku.

Bezpilotní modely PAMS obsahují systém „plug & play“ a rychlé softwarové řešení postprocessingu, vyvinuté dceřinou společností Germatics. Prostřednictvím tohoto software je možné proměnit letecké snímky v ortofotomapy a digitální model terénu pro další analýzy nebo mapování.

Dosud realizované projekty byly určeny pro dokumentaci a mapování vesnic, golfových hřišť, nádraží, lomů, skládek, zemědělských a lesních ploch. Využití systému PAMS je ovšem mnohem širší. Ze získaných snímků s rozlišením mezi 5 cm a 8 cm GSD, lze vytvořit ortofotomapy, digitální modely terénu, a dokonce i 3D vektorové mapy.

Blom začal nabízet poskytování služeb PAMS ve všech svých evropských kancelářích.

V současných ekonomických podmínkách Blom nabízí nízkonákladové letecké snímkování, digitální modely terénu i mapování na zakázku.

Kromě míst, která by byla tradičně snímkována ze vzduchu, umožňuje systém mapování i menších otevřených venkovských oblastí, které by jinak vyžadovaly časově náročné mapování s využitím totálních stanic nebo GPS RTK.

Řešení PAMS je zvláště vhodné v takových oblastech, kde je přístup obtížný či zdraví nebezpečný a kde nelze provést pozemní zaměření.

Na základě zkušeností s realizovanými projekty se ukazuje, že tato technologie je výhodná na takových stavbách, které jsou příliš velké pro tradiční zaměření, ale příliš malé pro nákladnější tradiční letecké snímkování s posádkou letadla.

Obecně může být průzkum dokončen do dvou týdnů od objednávky, v závislosti na počasí, při kapacitě snímkování 5 až 6 čtverečních kilometrů za den.


blomweb-viewer-w600

Po uvedení prohlížeče BlomWEB Viewer, webové aplikace pro práci s daty z online geoserverů BlomURBEX a BlomURBEX 3D, přichází na trh nová verze 2.0 s rozšířenými možnostmi a kolekcí nových funkcí, nástrojů a datových souborů.

blomweb-viewer-w600

BlomWEB Viewer umožňuje přístup k plné funkcionalitě produktů BlomURBEX a BlomURBEX 3D a umožňuje široké možnosti práce s daty z těchto geoserverů, včetně přístupu k mapovým sadám třetích stran z řad partnerů Blomu.

Uživatel je schopen zobrazit všechny datové modely Blomu, včetně unikátní databáze leteckých a šikmých snímků, výškových dat a 3D urbanistických modelů.

BlomWEB Viewer umožňuje snadný přístup k demo vrstvám a datovým souborům a umožňuje integraci 2D i 3D funkcí v jedné unikátní aplikaci.

Tato nová verze BlomWEB Viewer obsahuje zajímavé nové funkce, jako je schopnost nahrávat vektorová data přímo do geoserveru BlomURBEX.

Ta pak mohou být zobrazena přes již existující datové vrstvy a kombinované datové soubory mohou být ukládány a sdíleny mezi kolegy a organizacemi. To umožňuje všem uživatelům přímý přístup k údajům, které potřebují s minimálním zaškolením a minimálními dodatečnými náklady.

Verze 2.0 zavádí možnost exportu měření, anotací, digitalizací a dalších vrstev do standardních vektorových formátů, takže můžete sdílet tato data v běžně používaných datových formátech jako je např. SHP, bez potřeby nákupu dalších nákladných software.

Dále je možné v aplikaci otestovat BlomURBEX API pro správu a zobrazování zájmových bodů (POI, Point Of Interest), ale i schopnost přizpůsobit vzhled a chování aplikace pomocí výběru předdefinovaných vzhledů, které jsou neustále aktualizovány v dalších verzích.

BlomWEB Viewer je k dispozici na adrese www.blomwebviewer.com.

Pro získání demo přístupu do aplikace, osobní představení či zaslání uživatelské příručky kontaktujte

Blom Czech Republic, organizační složka
Olomoucká 1158/164a
627 00 Brno

Email: info.cz@blomasa.com
Tel.: +420 513 033 050