FIREMNÍ ČLÁNKY INSPIRACE

Letecké mapování malého rozsahu

blom-pams-montaz-w600

Různé fáze bezpilotního leteckého snímkování

Společnost Blom Německo od roku 2009 spolupracuje se společností SmartPlanes na tvorbě cenově dostupného řešení pro lehké bezpilotní snímkování pro evropský trh.

Od počátku roku 2010 bylo provedeno více než sto pokusných letů. Po deseti komerčních projektech se tato technologie pro osobní letecké mapování, označované také zkratkou PAMS, rozšiřuje i do dalších zemí působnosti skupiny Blom.blom-pams-montaz-w600
Různé fáze bezpilotního leteckého snímkováníNedávným příkladem kvality systému je dokončení ortofotosnímkování měst Panasesti a Isacova v Moldávii. Projekty PAMS byly dokončeny v Rakousku, Nizozemsku a Německu, projekty se uskutečnily rovněž ve Velké Británii, Švédsku, Norsku a Dánsku.

Bezpilotní modely PAMS obsahují systém „plug & play“ a rychlé softwarové řešení postprocessingu, vyvinuté dceřinou společností Germatics. Prostřednictvím tohoto software je možné proměnit letecké snímky v ortofotomapy a digitální model terénu pro další analýzy nebo mapování.

Dosud realizované projekty byly určeny pro dokumentaci a mapování vesnic, golfových hřišť, nádraží, lomů, skládek, zemědělských a lesních ploch. Využití systému PAMS je ovšem mnohem širší. Ze získaných snímků s rozlišením mezi 5 cm a 8 cm GSD, lze vytvořit ortofotomapy, digitální modely terénu, a dokonce i 3D vektorové mapy.

Blom začal nabízet poskytování služeb PAMS ve všech svých evropských kancelářích.

V současných ekonomických podmínkách Blom nabízí nízkonákladové letecké snímkování, digitální modely terénu i mapování na zakázku.

Kromě míst, která by byla tradičně snímkována ze vzduchu, umožňuje systém mapování i menších otevřených venkovských oblastí, které by jinak vyžadovaly časově náročné mapování s využitím totálních stanic nebo GPS RTK.

Řešení PAMS je zvláště vhodné v takových oblastech, kde je přístup obtížný či zdraví nebezpečný a kde nelze provést pozemní zaměření.

Na základě zkušeností s realizovanými projekty se ukazuje, že tato technologie je výhodná na takových stavbách, které jsou příliš velké pro tradiční zaměření, ale příliš malé pro nákladnější tradiční letecké snímkování s posádkou letadla.

Obecně může být průzkum dokončen do dvou týdnů od objednávky, v závislosti na počasí, při kapacitě snímkování 5 až 6 čtverečních kilometrů za den.


/* ]]> */