Software Bentley Systems

GeoBusiness Kalendář událostí UDÁLOSTI

Den 1: Esri International User Conference 2012 (reportáž)

esri-uc-2012-plenarnisekce
Acronis Cyber Protect Home Office

Společnost T-MAPY je oficiálním vývojářem firmy Esri v České republice. Proto jsme se domluvili s jejich projektovým manažerem Martinem Malým, že pro GeoBusiness bude přímo z místa konání mezinárodní konference uživatelů Esri psát reportáž. Konference se právě koná v americkém San Diegu, kde se tentokrát z celého světa sjelo přibližně 15 000 návštěvníků.

esri-uc-2012-web-w600

Jack Dangermond: Plenary Session

Tradičního úvodního slova i moderování celého prvního dne se zhostil zakladatel a majitel firmy Jack Dangermond.

Vyjádřil svoji spokojenost se současnými trendy v oblasti GIS, významnou část věnoval prezentaci zajímavých map a aplikací vytvořených použitím software ArcGIS.

esri-uc-2012-plenarnisekce

Přednáškou i celým dnem se nesla nápadně opakující se slova cloud, sdílení, spolupráce, rušení bariér, crowdsourcing. S těmito pojmy to Esri myslí opravdu vážně a v jejich duchu se nese vylepšení veškerých aplikací.

V další části vystoupení byly vyzdvihnuty přednosti nové verze ArcGIS 10.1, především v souvislosti s celkovým zjednodušením uživatelských rozhraní, rozšířením funkcí, zvýšením tvorby základních map (basemaps) a zmíněna byla také nová podpora 64-bitového geoprocessingu pro ArcGIS Desktop.

V závěru Dangermond nastínil obrovský potenciál ve zpracování a vizualizaci 3D a ve využívání lidarových dat.

Novinkou je také Esri Maps for Office, kdy je ArcGIS implementován přímo do aplikací Microsoft Office. (Přeci jen 840 milionů uživatelů Office je zajímavý počet pro GIS firmu.)

Video: Rádi bychom vás odkázali na konkrétní video záznam ranní plenární sekce, ve které prvních 50 minut představuje Jack Dangermond novinky, ale v době konání konference není možný přímý odkaz – proto zatím odkazujeme na sekci se všemi videozáznamy. Dangermond je v prvních 50 minutách prvního video záznamu.

Novinky a aplikace systému ArcGIS

Druhý blok patřil představení novinek v geoprocessingu. Nové funkce routování se jeví jako velmi zajímavé, obrovský pokrok však dokazuje výrazné zrychlení generování výsledků.

Další vylepšení byla prezentována na analýzách s využitím Spatial Analyst. Samostatná přednáška podávala obraz o potenciálu a využití dat LIDAR, která byla na závěr klasifikována a přehledně zobrazena ve 3D.

Výraznou naději v oblasti 3D podalo představení projektu City and Country of Honolulu, který pro editace, aplikace textur, modelování i samotnou vizualizaci využívá nástroj CityEngine, jehož nová verze s označením 2012 vyjde toto září.

Zajímavé zpestření zajistili studenti v rámci Washington Lee High School Geospatial Semester Program, kteří dlouhodobě využívají software ArcGIS.

Přednáška měla za cíl především vyzdvihnout projektově orientovaný způsob výuky, tedy přiblížit se v co nejvyšší míře praxi.

Následná část byla věnována prezentaci novinek v oblasti rastrového zpracování v rámci projektu Change in Dubai, kde je aktivně využívána automatická ortorektifikace rastrových snímků a 3D měření přímo v prostředí ArcMap.

Full Motion Video je nová funkcionalita, která integruje mapový obsah s videem. Videosoubory jsou integrovány do projektu tak těsně, že lze jejich prostřednictvím provádět editace, které se v reálném čase projevují přímo v datech, a mapové okno zajišťuje plnou kontrolu zobrazením vždy aktuálního zorného pole kamery.

ArcGIS 10.1

Samostatná sekce byla věnována novinkám, které se objevují v ArcGIS 10.1. Nových TOP 10 vlastností bylo představeno v následujícím pořadí:

  • 10 Popisy mapy – extenze Maplex je nově dostupná v rámci všech verzí ArcGIS for Desktop
  • 9 Legenda – dynamické zobrazování legendy dle právě zobrazeného extentu
  • 8 Referenční souřadnicové systémy – při definování referenčních systémů využití vyhledávání a prostorového filtrování
  • 7 Administrace SDE – v rámci ArcGIS for Desktop možnost správy připojení do SDE (způsob připojení uživatelů, správa zámků (locks), možnost odpojení uživatelů)
  • 6 Pokročilá editace – možnost přichycení k objektu – zachovává průběh referenční vrstvy
  • 5 Informace o editorovi – při editaci geodatabáze vedení informace o posledním editorovi a čase poslední editace (desktop i web)
  • 4 ArcGIS for Server – nová architektura, 64-bit systém, zvýšená podpora cloudu, jednodušší administrace
  • 3 Vyšší rychlost zpracování geoprocessingových úloh – analýzy v reálném čase, zrychlené dotazování
  • 2 Vylepšené nástroje pro tisk z webových klientů
  • 1 Sdílení – rozšířené možnosti sdílení jako služba ArcGIS for Server nebo ArcGIS Onine

V řešeních, určených pro přizpůsobení konkrétními zákazníky, se společnost Esri v posledních letech zaměřuje především na vytváření konfigurovatelných aplikací s důrazem na maximální zjednodušení.

V minulosti tohoto principu bylo využíváno v rámci ArcGIS Web API’s, nově je tento přístup zaveden i do desktopu.

ArcGIS Viewer for Windows je konfigurovatelná desktopová aplikace, založená na ArcGIS Runtime for WPF, ve které uživatel v grafickém prostředí konfiguruje výslednou aplikaci skládáním widgetů bez nutnosti znalosti zdrojových kódů.

Bonus: Jack Dangermond odpovídá na dotazy zákazníků

Máte nějaký dotaz na aktuální situaci kolem produktů? Zkuste si nejdříve pročíst otázky ostatních zákazníků. Je velmi pravděpodobné, že to, co vám vrtá hlavou, řešil už někdo před vámi, a Jack Dangermond na dotaz již odpověděl.

/* ]]> */