GeoBusiness Kalendář událostí UDÁLOSTI

Den 4: Esri International User Conference 2012 (reportáž)

esri-uc-2012-nospin-earth

Přečtěte si, co se dělo čtvrtý den na mezinárodní konferenci uživatelů Esri v San Diegu. Tentokrát se ke glosám Martina Malého připojil také jeho kolega Jaroslav Lux.

ArcGIS Runtime SDK

Pro vývojáře odlehčených desktopových GIS systémů jsou určeny nástroje ArcGIS Runtime SDK, konkrétně ve větvích pro .NET nebo Java. Aplikace vytvořené pomocí těchto prostředí využívají služby ArcGIS Serveru, případně ArcGIS Online. Konkrétně mohou být provozovány ve dvou režimech – připojeném a nepřipojeném.

První z nich je zdarma, využívá maximálně jednu lokální tile cache a zbývající služby musí být online.

Aplikace ve druhém režimu umožňuje využívat lokálně uložená data a také lokální geoprocessing, tato licence je už ovšem zpoplatněná. Mezi největší výhody patří modularita instalace, kdy jsou do vytvořené verze zahrnuty pouze ty komponenty, které jsou v ní opravdu využity.Další předností je jednoduchost distribuce výsledného produktu.

Připravovaná verze ArcGIS Runtime SDK vyjde na podzim a mezi novinky se zařadí mimo jiné podpora základní 3D vizualizace. V současné době aplikace plně nenahrazuje ArcGIS Engine, dle zjištěných informací by k tomuto však měl vývoj do budoucna směřovat. Záměrem společnosti Esri je postupně sjednotit runtime prostředí pro desktopové i mobilní platformy.

Esri Maps for Sharepoint

Microsoft Sharepoint je ucelený systém, určený především pro organizace a slouží pro komplexní správu dokumentů a ostatního obsahu (známé také jako CMS, Content Management System). Aplikace umožňuje rovněž sdílení, komunikaci mezi uživateli nebo podporu business intelligence.

Esri nabízí řešení, které je do tohoto systému integrováno. Jelikož jsou v mnoha případech v aplikaci spravovány informace nějakým způsobem vztažené ke geografickému prostoru, je efektivní tato data vizualizovat v mapě. Mapová komponenta pro svůj provoz využívá technologie Microsoft Silverlight a poskytuje základní nástroje potřebné pro bezproblémové užívání. Interaktivní aplikace je konfigurovatelná a těsně provázaná s ArcGIS Online. Uživatelé mohou na jedné straně využívat podkladové mapy (basemapy) nebo služby geoprocessingu, na druhé straně pomocí tohoto prostředí mapy sdílet.

Co by se stalo, kdyby se Země přestala otáčet

Velmi zajímavá přednáška se uskutečnila v sekci Esri Labs na téma „Co by se stalo, kdyby se Země přestala otáčet“. Pojednání se omezilo především na fyzickogeografické dopady. Modelování bylo prováděno ve spolupráci s National Geographic a využit byl ArcGIS 3D Analyst. Předmětem analýzy byla vizualizace postavení pevnin a oceánů za předpokladu, že by na Zemi působila pouze gravitační síla. Vodstvo by se díky zploštění Země přesunulo k pólům a v oblasti rovníku by se vynořil souvislý pás pevniny.

esri-uc-2012-nospin-earth

Editace – tipy & triky

V programu ArcMap 10.0 doznala editace oproti předešlým verzím výrazných změn, z tohoto pohledu jsou změny ve verzi 10.1 jen kosmetické. Přesto bývají pro leckteré uživatele zajímavé a usnadní práci.

Pro vytváření nových prvků je od verze 10.0 nutné použít šablony, tzv. templates. Ty však při editaci mohou být z různých důvodů skryté nebo nevytvořené. To bylo pro mnohé uživatele matoucí, proto je o těchto skutečnostech nyní upozorňován, také má možnost zobrazit si seznam těchto templates.

Další možností jsou hromadné úpravy, případně vytvoření šablony z vybraného prvku.

Ve verzi 10.0 se objevila také zajímavá novinka v podobě pracovní lišty Feature Constructor, který se vždy zobrazoval při editaci prvku v místě kliknutí. Dle Murphyho zákona se ale objevil pokaždé tam, kde jsme potřebovali nejméně. Toto je v nové verzi ošetřeno tak, že se toolbar objevuje jen v případě stisknutí klávesy TAB. Z ostatních novinek editace v ArcMapu můžeme zmínit vylepšenou práci s mapovou topologií a rozšíření některých nástrojů.

/* ]]> */