PROJEKTY

Analýza bezpečnosti v Uherském Hradišti

analyza-bezpecnosti-uherske-hradiste-verejna-aplikace-w600


Víte, co se děje ve vašem městě? GIS pomáhá i v reálném životě. V online podobě dokáže informovat v podstatě všechny občany, kteří se o své okolí zajímají.

Cílem projektu e-Analýza bezpečnosti v Uherském Hradišti je využití analytických funkcí geoinformačních systémů pro zjištění míst výskytu pouliční kriminality.

Neveřejná část projektu je určena pro městskou policii a Policii České republiky.

Veřejná mapová aplikace zobrazuje místa výskytu pouliční kriminality na mapě města. V současné době jsou na mapě zobrazeny přestupky, které řeší městská policie města, do budoucna se počítá i se zahrnutím přestupků a trestných činů v evidenci Policie ČR.

analyza-bezpecnosti-uherske-hradiste-verejna-aplikace-w600

Uživatelé si mohou zobrazit jednotlivé přestupky v místě jejich spáchání. Nejspíš vás bude zajímat, co se děje ve vašem okolí, nebo v místě, kam se chcete přestěhovat.

Přestupky jsou členěny do kategorií (přestupky proti veřejnému pořádku, proti majetku, proti občanskému soužití apod.). Na mapě si také zobrazíte místa, kde došlo například k rušení nočního klidu, volnému  pobíhání psů či neoprávněnému založení skládky. Samostatná vrstva obsahuje přestupky členěné podle věku pachatele.

Aplikace také umožňuje zobrazení míry pouliční kriminality v jednotlivých částech města. Míra kriminality je znázorněna pomocí odstínů červené barvy (čím sytější odstín, tím vyšší intenzita přestupků) v různém plošném členění (úseky pro prevenci, úseky Městské policie Uherského Hradiště, katastrální území).

Po kliknutí do dané plochy se uživateli zobrazí podrobná statistika (druh a počet přestupků spáchaných v daném území a věk pachatelů přestupků).

Mapový projekt je doplněn o vrstvu znázorňující umístění kamerových bodů (včetně kamer plánovaných) a základní mapové vrstvy (základní mapa, letecké snímky, popisky).