INSPIRACE SOFTWARE

Katastr3 – nová webová aplikace

tmapy-katastr3-prehled-w600


Společnost T-MAPY vytvořila novou aplikaci pro práci s daty katastru nemovitostí. Jmenuje se Katastr3.

Aplikace využívá technologii ArcGIS API (Flex nebo Silverlight) od Esri a T-WIST REN, což je program společnosti T-MAPY pro práci s daty souboru popisných informací katastru nemovitostí.

Katastr3 přináší nový typ interaktivní katastrální mapy – tak, jak se uživatel pohybuje kurzorem nad mapou, dochází ke zvýraznění jednotlivých parcel. Po kliknutí na danou parcelu se do zobrazené vizitky vypíší základní informace o parcele, nejbližší adrese a také odkazy na podrobné informace v systému T-WIST REN nebo v Nahlížení do katastru nemovitostí.

Díky oboustranné komunikaci s T-WIST REN může uživatel využít podrobného vyhledávání parcel podle nejrůznějších kritérií (vlastníků, listů vlastnictví atd.). Rychlé vyhledávání parcel je integrováno přímo v aplikaci Katastr3, stejně jako vyhledávání adres.

tmapy-katastr3-prehled-w600

Vedle popisných a vektorových dat katastru lze v mapě zobrazit rastrové mapy katastru nemovitostí a pozemkového katastru a také aktuální vrstvu katastrální mapy (prostřednictvím WMS služby z ČÚZK).

Jako podkladové mapy slouží základní mapa nebo letecké snímky. Pro zvýšení přehlednosti byla u podkladových map přidána funkce pro nastavení průhlednosti. Aplikace obsahuje všechny základní nástroje a funkce, na které jsou dnes uživatelé zvyklí: měření, tisk mapy, odkaz na mapu, přehledku, nápovědu, legendu, měřítko a další.

[Zdroj: T-MAPY]
Témata