Jiří Šíma

Jiří Šíma je docentem v oddělení geomatiky katedry matematiky na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Specializuje se na technické normy.

Contact | Website