3D Python

Mapwidget je nový pythonový balíček pro interaktivní 3D mapy v Jupyteru

mapwidget-python-package-manhattan

Qiusheng Wu (@giswqs) oznámil vydání nového pythonového balíčku. Nazval jej mapwidget. Slouží k tvorbě interaktivních 3D map v prostředí Jupyter. Použity jsou javascriptové knihovny jako CesiumJS, Mapbox, MapLibre, Leaflet a OpenLayers.

Mapwidget je k dispozici na Githubu.

mapwidget-python-package-manhattan

/* ]]> */