Windy.com

Windy.com má data z CzechGlobe a představuje nové předpovědní vrstvy: Riziko požárů a vlhkost paliva

windy-czechglobe-fire-index-f
Windy.com přidává data z CzechGlobe a má dvě nové vrstvy - riziko požárů, vlhkost paliva

Aplikace pro předpověď počasí Windy.com přináší novou možnost sledování a předvídání rizika vzniku a šíření požárů po celém světě. Tato inovace vychází ze spolupráce s vědci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe a přidává dvě klíčové předpovědní vrstvy.

Cílem této aktualizace aplikace Windy.com je poskytovat globálně dostupné informace, které jsou jednoduše dostupné prostřednictvím mobilního telefonu. Tato data mohou hrát klíčovou roli při prevenci požárů a během hašení. Klimatické změny totiž vedou k častějšímu výskytu a intenzitě požárů na různých místech planety.

Miroslav Trnka, bioklimatolog z CzechGlobe, zdůrazňuje, že změna klimatu vede k suchu a extrémně vysokým teplotám, což zvyšuje riziko vzniku požárů. Tento trend se očekává i nadále. Dostupné informace prostřednictvím Windy.com mohou motivovat lidi k zodpovědnějšímu chování v oblastech ohrožených požáry, například k odložení požárně rizikových aktivit.

Aplikace Windy.com je globální a propojená s dalšími důležitými daty, jako je místní směr větru. Může být užitečná i v případě již vypuknuvšího požáru, kdy nejsou jiná data k dispozici. V některých částech světa nemusí být dostupná žádná jiná předpověď.

Uživatelé aplikace mohou najít novou požární vrstvu v záložce nazvané „Nebezpečí požáru.“ Zde mohou vybrat mezi dvěma vrstvami: „Šíření požáru“ a „Vlhkost paliva.“ První vrstva zobrazuje interaktivní mapu světa s různými stupni rizika barevně označenými od zelené po fialové na základě kanadské metodologie Fire Weather Index.

Druhá vrstva pak předpovídá riziko vzniku požáru na základě vlhkosti paliva, což se týká úrovně vlhkosti odumřelé biomasy. Barevná škála na této vrstvě ukazuje relativní vlhkost paliva, kde hodnoty obvykle oscilují mezi 1 až 35 procenty. Hodnoty pod 15 procent již naznačují zvýšené riziko požárů, zatímco hodnoty pod 6 procenty signalizují nebezpečí možného extrémního požáru.

Vědci použili meteorologická data a empiricky ověřené vztahy s vlhkostí paliva k výpočtu rizika. Vývoj aplikace vychází také z jejich zkušeností z aplikace FireRisk, která předpovídá riziko vzniku a šíření požárů v Česku na následujících devět dnů. Na Windy.com lze tuto informaci získat globálně až osm dnů dopředu.

Služba Windy.com stále rozšiřuje své funkce a přidává nové vrstvy. Má širokou škálu uživatelů, od profesionálních sportovců a pilotů po záchranné týmy. Spolupracuje s deseti předpovědními modely a nabízí více než 60 různých předpovědních vrstev. Spolupráce s vědci z CzechGlobe dále pokračuje, například při tvorbě vrstvy pro předpověď sucha.

/ zdroj tisková zpráva AV ČR, úvodní ilustrace archiv Windy.com

/* ]]> */