KARTOGRAFIE

Výstava historie vojenského mapování a leteckého měřického snímkování

výstava vojenských map, Olomouc / foto Alena Vondráková / GeoBusiness

Jako doprovodná akce k oslavám 100. výročí vzniku geografické služby Armády České republiky vznikla výstava Historie vojenského mapování a leteckého měřického snímkování na území českých zemí.

Výstava byla představena v květnu 2018 v prostorách Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce a vzhledem k velkému zájmu o její zhlédnutí byla následně k vidění například na Konferenci GIS Esri v ČR.

Od 4. února 2019 je výstava umístěna v prostorách Slovanského gymnázia v Olomouci, kde bude veřejnosti zpřístupněna v pondělí, ve středu a v pátek od 8 do 12 hodin, a to až do konce února 2019.

Výstava představuje ukázky starých map, počínaje Klaudyánovou mapou Čech, přes ukázky vojenských mapování českých zemí až po současnost.

Expozice názorně dokládá, jak se vyvíjela podoba vydávaných vojenských map v období let 1919–1955 a později z let 1950–1997. Zajímavé jsou také například dvojjazyčné mapy vydané podle standardů NATO. Výstavu doplňuje prezentace Atlasu Republiky československé z roku 1935, Českoslo-venského vojenského atlas z roku 1965 a Vojenského atlasu vydaného v 70. letech 20. století. K výstavě byl vy-dán i katalog s barevnými reprodukcemi a popisy map a atlasů, který mohou účastníci výstavy získat.

[zdroj Kartografická společnost ČR]

/* ]]> */