výstava vojenských map, Olomouc / foto Alena Vondráková / GeoBusiness

Jako doprovodná akce k oslavám 100. výročí vzniku geografické služby Armády České republiky vznikla výstava Historie vojenského mapování a leteckého měřického snímkování na území českých zemí.

Výstava byla představena v květnu 2018 v prostorách Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce a vzhledem k velkému zájmu o její zhlédnutí byla následně k vidění například na Konferenci GIS Esri v ČR.

Od 4. února 2019 je výstava umístěna v prostorách Slovanského gymnázia v Olomouci, kde bude veřejnosti zpřístupněna v pondělí, ve středu a v pátek od 8 do 12 hodin, a to až do konce února 2019.

Výstava představuje ukázky starých map, počínaje Klaudyánovou mapou Čech, přes ukázky vojenských mapování českých zemí až po současnost.

Expozice názorně dokládá, jak se vyvíjela podoba vydávaných vojenských map v období let 1919–1955 a později z let 1950–1997. Zajímavé jsou také například dvojjazyčné mapy vydané podle standardů NATO. Výstavu doplňuje prezentace Atlasu Republiky československé z roku 1935, Českoslo-venského vojenského atlas z roku 1965 a Vojenského atlasu vydaného v 70. letech 20. století. K výstavě byl vy-dán i katalog s barevnými reprodukcemi a popisy map a atlasů, který mohou účastníci výstavy získat.

[zdroj Kartografická společnost ČR]
nzm-gronsko-zeme-ledu-a-zivota-moravske-krajky

V pražském Národním zemědělském muzeu se do 4. dubna 2018 koná výstava Grónsko – země ledu a života. Subarktická zemědělská oblast Kujataa na jihu Grónsku se v roce 2017 stala součástí kulturního dědictví UNESCO.
Na výstavě se také dozvíte, jak velký vliv na místní kulturu měli přes 150 let čeští misionáři.

Grónsko druhým domovem

Autory výstavy jsou Alena a Jaroslav Klempířovi. Grónsko je pro ně již 21 let druhým domovem. Působí zde jako novináři, spolupracovníci Dánského polárního institutu, České geografické společnosti a dánské ambasády. Společně fotografují, filmují a píší knihy, snaží se poznat a zachytit život v zemi ledu a sněhu ve všech jeho aspektech.

Jedním z cílů jejich bádání jsou také české stopy v místní kultuře, kterých není málo. Moravští bratři, kteří v Grónsku působili 167 let od roku 1733, přinesli Gróňanům kulturu především hudební a jazykovou.

nzm-gronsko-zeme-ledu-a-zivota-moravsti-bratri-nova-morava

Samuel Kleinschmidt, rodem z Potštejna, sepsal gramatická pravidla a slovník, který se používá dosud. „Získat si důvěru místních bylo nesmírně náročné, jsou to skvělí lidé, ale vůči cizincům dost uzavření. Teprve postupně jsme se poznávali a i díky společné lásce k hudbě jsme se spřátelili s místními, také s ředitelem všech grónských archivů, které jsou pro badatele jinak nedostupné,“ uvádí spoluautor výstavy Jaroslav Klempíř, vzděláním flétnista a dirigent.

Kujataa v UNESCO

Klimatické změny přinášejí důsledky v zemědělství i v jiných částech světa. Právě ostrovní oblasti často předznamenávají, jak budou změny postupovat. Subarktická zemědělská oblast Kujataa v jižním Grónsku byla v červenci 2017 přijata do světového kulturního dědictví UNESCO. Díky změnám klimatu se zde na experimentální farmě a v arboretech pěstují například brambory, brokolice, květák, ředkev, ve sklenících i saláty a ředkvičky nebo stromy z klimaticky podobných oblastí.

nzm-gronsko-zeme-ledu-a-zivota-foto-alessandra-meniconzi

Doprovodný program k výstavě

Každou sobotu od 14:30 si po dobu konání výstavy můžete poslechnout komentář přímo od autorů výstavy.

V sobota 24. února 2018 bude Dětský polární den – jízdy se psím spřežením. Dětský polární den je věnován dětem i rodičům – zábavnou formou se seznámí s přírodou a životem ledového království Grónska. Zážitkem bude jízda se psím spřežením zkušeného mushera Pavla Kučery. Pro děti budou přichystány grónské vystřihovánky a pohádky či workshop výroby barevných korálkových náhrdelníků podle grónských vzorů.

nzm-gronsko-zeme-ledu-a-zivota-kucera-jizdy-psim-sprezenim

Ve středu 14. března 2018 bude od 17 hodin beseda s názvem „Grónsko žije kulturně“. Autoři výstavy Alena a Jaroslav Klempířovi budou přednášet o nesmírně zajímavé kultuře Grónska a historickém propojení našich kultur. Představí knižní, hudební a výtvarnou kulturu, její historické kořeny i současnost. Dozvíte se o působení Moravských bratří, kteří byli spojovacím mostem s českou kulturou 167 let. V programu zazní literární a hudební ukázky včetně promítání filmu, autoři představí svoji knihu Grónsko – ostrov splněné touhy.

Pro zájemce je po dobu trvání výstavy možné dohodnout autorské přednášky a komentované prohlídky s filmovou projekcí.

[zdroj NZM]

 

Výstava o Praze v číslech, grafech a mapách byla prodloužena do konce března 2016. Původně měla výstava skončit ke konci roku 2015.

Chcete se dozvědět, jaké je věkové složení obyvatel Prahy? Kolik dětí bude ve městě žít v roce 2050? Jak jsou na tom jednotlivé čtvrti s čistotou ovzduší? Kde v Praze žije nejvíce psů a které policejní oddělení řeší nejvíce trestných činů?

Odpovědi nabízí výstava Znáte Prahu? Město v mapách, grafech a číslech, která byla zahájena 1. října v Sále architektů na Staroměstské radnici.

„V Sekci prostorových informací sbíráme a vyhodnocujeme data, která pomáhají správě města co nejlépe rozhodovat,“ řekl při zahájení Petr Hlaváček, ředitel Institutu plánování a rozvoje Prahy.

Návštěvníci se tak dozvědí například, že 72 % návštěvníků Městské knihovny v Praze jsou ženy. Nebo že průměrný obyvatel Prahy vyprodukuje ročně 334 kilogramů směsného odpadu, který je následně téměř ze čtvrtiny vytříděn.

Případně že 56 % domů v Praze má výšku menší než 10 metrů a 60 % z jejich celkového počtu je dvoupatrových.

K vidění jsou také nejrůznější mapy Prahy – mapa hustoty osídlení, mapa kanalizační sítě či hluková mapa a další.

casopis-geobusiness-vystava-znate-prahu-pohled-do-salu-166

Vstup na výstavu je zdarma.

Komentované prohlídky se budou konat ve čtvrtek 4. 2. a ve středu 23. 3., vždy od 17 hod.

Mapy jsou nejhezčí na papíře anebo na pergamenu. Přijďte si do konce července 2014 prohlédnout unikátní mapová díla. Vstup na výstavu i komentované prohlídky s autory odborného katalogu jsou zdarma.

Continue reading „Jaké poklady skrývá mapová sbírka na Univerzitě Karlově? Přijďte se podívat.“

mobex-ostrava-2012-pozvanka-w600

Druhé pokračování mobilní výstavy na téma Voda a město se tentokrát koná v Ostravě. Mezinárodní visegrádský projekt MobEx se představí odborným seminářem a otevřením výstavy posterů vytvořených studentskými týmy partnerských univerzit ze Slovenska, Maďarska, Polska a Česka. První výstava se konala v únoru 2012 v Bratislavě.

Continue reading „Výstava Voda a město v Ostravě do konce dubna“

vystava-tvar-zeme-okem-pilota-a-poutnika