Sleva na software ProGEO

KNIHY

Kniha Jak se měří svět navazuje na stejnojmennou výstavu v Národním technickém muzeu

kniha-jak-se-meri-svet-obalka-2021

Národní technické muzeum vydalo publikaci Jak se měří svět, která navazuje na stejnojmennou výstavu, uskutečněnou v prostorách muzea v období 29. června 2021 až 27. února 2022.

Touha poznat svět, který nás obklopuje, provází lidstvo již od počátků civilizace. Lidé se pokoušeli zjistit tvar a rozměr Země, a při pohledu na oblohu také určit vzdálenost a složení vesmírných těles.

Hlavním prostředkem k dosažení těchto cílů bylo vždy pozorování a měření, založené na matematických výpočtech. Nejdříve se měřilo pouhým okem, postupně s pomocí stále dokonalejších přístrojů. Jejich řada začíná u jednoduchých pomůcek, jako jsou provazec, olovnice, gnómon a astroláb, pokračuje teodolitem a dalekohledem a končí u současných družic navigačních systémů nebo astrometrických satelitů, které mapují naši Galaxii.

Obsah knihy Jak se měří svět

Bůh jako geometr

Astronomické přístroje
– Měření času
– Astrometrie
– Dalekohledy a pozorovací přístroje
– Navigace

Zeměměřické přístroje
– Měření úhlů
– Měření výšek
– Měření délek
– Fotogrammetrie a skenování

Rýsovací a výpočetní pomůcky
– Rýsovací, kreslicí a vynášecí pomůcky
– Výpočetní pomůcky

Knihu, kterou můžete zakoupit přímo v muzejní prodejně nebo v e-shopu NTM, k tisku připravil kurátor oddělení exaktních věd Ing. Antonín Švejda s kolektivem.
Pro zájemce je kniha o 347 stranách k dispozici také v anglickém překladu.

/* ]]> */