Sleva na software ProGEO

INSPIRACE KARTOGRAFIE KNIHY

Po téměř půl století vychází nový Akademický atlas českých dějin

Nový Akademický atlas českých dějin, které v polovině května 2014 vydalo nakladatelství Academia.

Na veletrhu Svět knihy si můžete prohlédnout novou monumentální publikaci, mapující české a československé dějiny od pravěku až po dnešní dobu. Obsahuje téměř 400 map na 590 stranách a kvůli svým rozměrům je kniha, která vychází v počátečním nákladu 1500 kusů, vázána ručně.

Profesor Jaroslav Pánek již v roce 2004 prozíravě zařadil Akademický atlas českých dějin do návrhu badatelské koncepce Historického ústavu Akademie věd České republiky.

A nyní, po deseti letech badatelské práce více než 40 historiků, kartografů, archeologů, geografů a dalších odborníků z Historického ústavu AV ČR, vychází nový atlas českých dějin. Kartografové byli přizváni k práci na atlasu později, aby převedli autorské mapy, zpravidla rukou kreslené, do digitální podoby.

Publikace svým obsahem a zaměřením navazuje na Atlas československých dějin, který vyšel již téměř před půl stoletím, v roce 1965. Díky současným možnostem kartografického a typografického zpracování posouvá nový atlas laťku o kus dál.

Jak píše Jaroslav Pánek v předmluvě atlasu, profesorka Eva Semotanová se „na přelomu tohoto tisíciletí stala ústřední postavou české historické geografie“ a navázala na vynikající znalce historických archivů Františka Roubíka či Zdeňka Boháče.

Eva Semotanová s týmem spolupracovníků z Historického ústavu Akademie věd ČR navázala na mezinárodní zpracování urbánní topografie, kartografie a ikonografie. Výsledkem jejich práce je od roku 1995 již pětadvacet svazků Historického atlasu měst České republiky.

Úsilím Evy Semotanové vznikla také řada analytických a syntetických prací, jako je například Historická geografie českých zemí, či atlasů, mezi nimiž vynikají Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí, Atlas zemí Koruny české a publikace Česko Ottův historický atlas.

Dle Pánka do zpracování historických atlasů nevstupovala jen dříve opomíjená či zcela netušená témata a náročnější typografické techniky, ale také nové zobrazovací metody.

Dříve šlo také především o spolupráci historiků a geografů, nyní na akademickém atlasu spolupracovali také archeologové, geoinformatici a zástupci dalších humanitních a přírodovědných oborů, takže se dle jeho slov „naplnila představa o skutečné transdisciplinaritě“.

Atlas, který má 262 kapitol, vedle téměř 400 historických map a kartografických modelů dějiny zobrazuje také v celé řadě dalších vyobrazení, grafů, tabulek a kartogramů. Hlavní atlasová část je rozdělena na pět časových oddílů: pravěk, středověk, raný novověk, novověk a moderní dějiny.

Z katedry geomatiky Stavební fakulty ČVUT pracovali na atlasu jako hlavní kartografové Jiří Cajthaml, Růžena Zimová, Pavel Seemann a Tomáš Janata. Kromě dalších kolegů a studentů, kteří na atlasu za kartografii participovali, je v úvodu atlasu uvedeno také poděkování Bohuslavu Veverkovi, emeritnímu profesorovi ČVUT v Praze, za cenné rady a konzultace při zpracování specializovaných map s odborným obsahem.

Návrh znakového klíče pro mapy měl na starosti Pavel Seemann. Většina map byla zpracována v software ArcGIS, někdy autoři použili další nástroje.

Ačkoliv je atlas svým názvem a zaměřením určen spíše odborné veřejnosti, autoři věří, že si k němu najde rovněž široká veřejnost se zájmem o historii a mapy. Školní verzi však nejspíše nelze očekávat, atlas je skutečně koncipován jako klasické akademické dílo.

Dle sdělení naší redakci by atlas měl stát přibližně 3 000 až 3500 Kč. Na rozdíl od Atlasu krajiny ČR, který je sice k dispozici v tisíci veřejných knihovnách po republice, ale veřejnosti jinak komerčně dostupný nebyl, bude tedy tento nový akademický atlas zdobit řadu osobních knihoven.

Obálka Obálka Akademického atlasu českých dějin, na němž se graficky podílelo Studio Marvil Jiří Cajthaml a Eva Semotanová představují Akademický atlas českých dějin Jiří Cajthaml a Eva Semotanová představují Akademický atlas českých dějin / foto AV ČR

/* ]]> */