výstava vojenských map, Olomouc / foto Alena Vondráková / GeoBusiness

Jako doprovodná akce k oslavám 100. výročí vzniku geografické služby Armády České republiky vznikla výstava Historie vojenského mapování a leteckého měřického snímkování na území českých zemí.

Výstava byla představena v květnu 2018 v prostorách Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce a vzhledem k velkému zájmu o její zhlédnutí byla následně k vidění například na Konferenci GIS Esri v ČR.

Od 4. února 2019 je výstava umístěna v prostorách Slovanského gymnázia v Olomouci, kde bude veřejnosti zpřístupněna v pondělí, ve středu a v pátek od 8 do 12 hodin, a to až do konce února 2019.

Výstava představuje ukázky starých map, počínaje Klaudyánovou mapou Čech, přes ukázky vojenských mapování českých zemí až po současnost.

Expozice názorně dokládá, jak se vyvíjela podoba vydávaných vojenských map v období let 1919–1955 a později z let 1950–1997. Zajímavé jsou také například dvojjazyčné mapy vydané podle standardů NATO. Výstavu doplňuje prezentace Atlasu Republiky československé z roku 1935, Českoslo-venského vojenského atlas z roku 1965 a Vojenského atlasu vydaného v 70. letech 20. století. K výstavě byl vy-dán i katalog s barevnými reprodukcemi a popisy map a atlasů, který mohou účastníci výstavy získat.

[zdroj Kartografická společnost ČR]

Předáním ocenění vítězům letošního 17. ročníku soutěže na pražském veletrhu Svět knihy ve čtvrtek 14. května 2015 byl zakončen již 17. ročník kartografické soutěže Mapa roku. Letos vyhlášení cen moderoval Jiří Cajthaml, úvodním slovem akci zahájil Miroslav Mikšovský.

Soutěž, která mezi ne-kartografy není příliš známá, každoročně přitahuje desítky týmů i jednotlivce, kteří chtějí ukázat, co se jim za předchozí rok povedlo vytvořit, a zároveň zjistit, zda jejich dílo obstojí při odborném posouzení.

Kdo hodnotil?

Přihlášená kartografická díla, kterých letos bylo celkem 80 od 29 producentů a autorů z celé České republiky, hodnotila odborná komise ve složení:

 • prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci, předseda komise)
 • doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. (České vysoké učení technické v Praze)
 • doc. Ing. Václav Čada, CSc. (Západočeská univerzita v Plzni)
 • Mgr. Lucie Friedmannová, Ph.D. (Masarykova univerzita Brno)
 • doc. RNDr. Ladislav Plánka, CSc. (Vysoké učení technické Brno)
 • Ing. Petr Skála (člen Kartografické společnosti ČR)
 • Ing. Zdena Roulová (členka Kartografické společnosti ČR)

Počty přihlášených produktů

Počty přihlášených produktů byly v kategoriích následovně:

 • Atlasy, soubory a edice map – 19
 • Samostatná kartografická díla – 43
 • Kartografická díla pro školy – 3
 • Kartografické výsledky studentských prací – 9
 • Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu -6

Nominovaná díla a vítězové

V kategorii Atlasy, soubory a edice map byla nominována díla:

 • Edice turistických map 1 : 25 000 (Geodézie On Line)
 • Kapesní atlas světa (Kartografie PRAHA)
 • Topografická mapa České republiky 1 : 25 000 (Ministerstvo obrany ČR, VGHMÚř v Dobrušce)
 • Akademický atlas českých dějin (Nakladatelství Academia)

Vítězem se stal Akademický atlas českých dějin, na jehož vzniku se podíleli Historický ústav Akademie věd České republiky a Katedra geomatiky Stavební fakulty ČVUT v Praze, vydalo jej nakladatelství Academia.

V kategorii Samostatná kartografická díla:

 • Labské pískovce 1 : 25 000, národní parky České Švýcarsko a Saské Švýcarsko
  (Geodézie On Line)
 • 111 Nej… České republiky, 1 : 500 000 (Kartografie PRAHA)
 • Labská stezka – dálková cyklotrasa 1 : 100 000 (SHOCart)
 • Lužnice – vodácká mapa 1 : 50 000 (SHOCart)

Vítězem se stala mapa Labské pískovce 1 : 25 000, národní parky České Švýcarsko a Saské Švýcarsko od společnosti Geodézie On Line.

V kategorii Kartografická díla pro školy z důvodu nízkého počtu přihlášených produktů nebyly vyhlášeny nominace.

Vítězem se stala učební pomůcka Užij si mapu od společnosti Kartografie HP.

V kategorii Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu:

 • Zeměpisná mapa a Zimní mapa 2.0 na Mapy.cz (Seznam.cz)
 • Virtuální mapová sbírka Chartae-antiquae.cz (VÚGTK)
 • Tenký mapový klient HZS ČR (Hasičský záchranný sbor České republiky)

Vítězem se stala sada Zeměpisná mapa a Zimní mapa 2.0 na Mapy.cz od společnosti Seznam.cz.

V kategorii Studentské kartografické kvalifikační práce:

 • Lomy Amerika (Tereza Kutišová, Univerzita Karlova v Praze)
 • Víno a vinohrady na Moravě (Kateřina Gajdošová, Ostravská univerzita v Ostravě)
 • Anaglyfové vizualizace stavby areálu Šantovka
  (Tomáš Králík, Univerzita Palackého v Olomouci)

Vítězem se stala práce Kateřiny Gajdošové Víno a vinohrady na Moravě.

Hodnotící komise pro soutěž Mapa roku 2014 udělila nad rámec cen udělovaných v jednotlivých kategoriích jedno zvláštní ocenění, a to Ministerstvu obrany ČR, Geografické službě AČR a Vojenskému geografickému a hydrometeorologickému úřadu za dlouhodobou produkci kvalitních topografických map ČR.

Kdy bude příští ročník soutěže Mapa roku 2015

V podstatě již nyní, ihned po vyhlášení výsledků zahajuje další ročník s názvem Mapa roku 2015, o uzávěrce a termínech bude Kartografická společnost ČR informovat.

Předpokládaná uzávěrka pro ročník s označením Mapa roku 2015 je 29. února 2016.

 

 

geobusiness-magazine-soutez-mapa-roku-vitezove-w600