Kartografická společnost České republiky již 15 let pořádá soutěž Mapa roku. V soutěži můžete získat prestižní ocenění v pěti kategoriích.

Do soutěže svá kartografická díla můžete přihlásit až do 28. února 2013. Výsledky soutěže Mapa roku 2012 budou vyhlášeny na veletrhu Svět knihy v polovině května.

Podívejte se na jedno z oceněných děl z loňského ročníku. Ondřej Sadílek dostal ocenění za svoji studentskou práci, obsahující časovou analýzu vývoje parků Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Pravidla soutěže

 1. Soutěž vyhlašuje Kartografická společnost České republiky.
 2. Do soutěže může byt přihlášeno mapové dílo, které:
  • bylo vydáno na území ČR
  • bylo vydáno v 1. vydání v roce 2012
  • neporušuje autorský zákon
 3. Do soutěže může každý účastník přihlásit libovolný počet svých produktů v kategoriích:
  1. Atlasy, soubory a edice map
  2. Samostatná kartografická díla
  3. Kartografická díla pro školy
  4. Kartografické výsledky studentských prací obhájené práce – nutno doložit kopie posudků vedoucího práce a oponenta)
  5. Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu
 4. Vítěz získá diplom Kartografické společnosti ČR.
 5. Mapy se přihlašují písemně. Přihlášené exponáty zasílá účastník v jednom exempláři společně s přihláškou do 28. února 2013 na kontaktní adresu:
  soutěž Mapa roku
  prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
  Univerzita Palackého Olomouc
  Katedra geoinformatiky
  tř. Svobody 26
  771 46 Olomouc

Více informací na vit.vozenilek@upol.cz a alena.vondrakova@gmail.com