digitalizace-uzemni-planovani-konference-nadace-abf-2018-f

První konference o digitalizaci územního plánování v souvislosti s rekodifikací veřejného stavebního práva se uskuteční 18. října 2018 v Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství (Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1).

Cílem konference je vytvořit předpoklady pro digitalizaci procesů územních, stavebních a dalších vybraných řízení a postupů dle stavebního zákona a přispět tak k racionalizaci nadměrně formalizovaných postupů a k sjednocení, zkvalitnění a zrychlení rozhodovací praxe, k jednodušší komunikaci mezi účastníky a transparentnosti řízení ve vztahu k jeho účastníkům a přispět k diskusi o plánované rekodifikaci stavebního zákona.

Organizátoři chtějí, aby se konference zúčastnili zástupci veřejných investorů, developeři, architekti, projektanti, pracovníci veřejné správy, úředníci stavebních úřadů a další odborníci.

Program konference

Akce začíná v 9:30 hod., předpokládaný konec je plánován na 16:00 hod.

1. Záměry a program rekodifikace (moderuje Leoš Svoboda)

 • Úvodní vystoupení (Jaroslav Strouhal, Ministerstvo vnitra)
 • Příprava rekodifikace veřejného stavebního práva na úseku územního plánování (Roman Vodný, Ministerstvo pro místní rozvoj)
 • Digitalizace a Průmysl 4.0 – nové možnosti a úkoly pro územní plánování (Jan Fibiger, Nadace ABF)
 • Národní sada prostorových objektů jako klíčové téma GeoInfoStrategie (Eva Kubátová, Jiří Čtyroký, Ministerstvo vnitra)

2. Potřeby a požadavky z praxe (moderuje Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.)

 • Zahraniční a naše zkušenosti (Karel Štencel, ČÚZK)
 • Co přináší standardizace ÚP projektantům a uživatelům ÚP? Práce navíc nebo zjednodušení, omezení tvůrčí svobody nebo jen sjednocení „jazyka“? (Vlasta Poláčková, ČKA)
 • Standardizace územního plánování (Petr Durdík)
 • Zpracování dat územního plánování pro kraje, města a obce (Jiří Bradáč, T-Mapy)
 • Postřehy a očekávání developerů (Marcel Soural, Trigema)
 • Dopravní infrastruktura (v jednání se SFDI)

3. Digitalizace – možnosti a cesty jejího uplatnění (moderuje Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.)

 • Vazby BIM a GIS (Leoš Svoboda, Ministersvo průmyslu a obchodu, Odborná rada pro BIM)
 • Rozvoj Digitální technické mapy Libereckého kraje (Pavel Matějka, Asociace krajů ČR)
 • Virtualizace jako nástroj při navrhování, realizaci a správě urbanizovaných území, technické infrastruktury a velikých krajinářských celků a děl v nich umístěných (Michal Postránecký, Centrum měst budoucnosti CIIRC ČVUT)
 • Vize možného uspořádání územního plánování v digitálním věku (Jiří Čtyroký, IPR Praha)
 • Globální koncept Digital Earth (Milan Konečný, Masarykova univerzita)

Na konferenci se podílí Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Ministerstvo vnitra.

On-line přihlášku najdete na webu Nadace ABF. Vložné je 500 Kč, studenti mají vstupné zdarma. Členové Svazu měst a obcí mají 50% slevu.

 

Tým, který stál za vytvořením Google Earth, vytvořil v americké firmě CityZenith platformu 5D Smart World.

Platforma, která je postavená na herním enginu Unity, je určena architektům, územním plánovačům, realitním kancelářím nebo majitelům nemovitostí.

5D Smart World je SaaS, tedy software jako služba. Veřejně dostupná, projektová a další data o nemovitostech jsou přístupná ve 3D prostředí, přičemž do platformy můžete přitom „natáhnout“ nejrůznější data z BIM, CAD, GIS systémů, data z internetu věcí nebo veřejných kamer.

cityzenith-smart-world-screenshot-001-1200
5D Smart World od CityZenith umí integrovat například i záběry z veřejných kamer
5D Smart World od CityZenith
Město San Diego používá 5D Smart World
San Francisco používá 3D prostředí jako diskuzní platformu

Data z různých systémů přitom do Smart Worldu vložíte metodou „táhni a pusť“, přičemž je možnost data dále analyzovat.

Vedle zobrazování dat jsou ve Smart Worldu také analytické funkce jako View Corridor a Zoning Analysis, Traffic nebo Microclimate Simulation.

Přes příkazovou řádku můžete dávkově nahrát další 3D modely, přizvat ke spolupráci více uživatelů nebo přepnout se do API.

Firma CityZenith, kterou založil v roce 2009 architekt a urbanista Michael Jansen, sídlí v americkém Chicagu a v Evropě má pobočku v Londýně. Jansen byl v roce 2007 zařazen do žebříčku „40 Under 40“ v prestižním Construction Magazine.

návrh Metropolitního plánu Prahy uveřejněn / GeoBusiness

Výstava o Praze v číslech, grafech a mapách byla prodloužena do konce března 2016. Původně měla výstava skončit ke konci roku 2015.

Chcete se dozvědět, jaké je věkové složení obyvatel Prahy? Kolik dětí bude ve městě žít v roce 2050? Jak jsou na tom jednotlivé čtvrti s čistotou ovzduší? Kde v Praze žije nejvíce psů a které policejní oddělení řeší nejvíce trestných činů?

Odpovědi nabízí výstava Znáte Prahu? Město v mapách, grafech a číslech, která byla zahájena 1. října v Sále architektů na Staroměstské radnici.

„V Sekci prostorových informací sbíráme a vyhodnocujeme data, která pomáhají správě města co nejlépe rozhodovat,“ řekl při zahájení Petr Hlaváček, ředitel Institutu plánování a rozvoje Prahy.

Návštěvníci se tak dozvědí například, že 72 % návštěvníků Městské knihovny v Praze jsou ženy. Nebo že průměrný obyvatel Prahy vyprodukuje ročně 334 kilogramů směsného odpadu, který je následně téměř ze čtvrtiny vytříděn.

Případně že 56 % domů v Praze má výšku menší než 10 metrů a 60 % z jejich celkového počtu je dvoupatrových.

K vidění jsou také nejrůznější mapy Prahy – mapa hustoty osídlení, mapa kanalizační sítě či hluková mapa a další.

casopis-geobusiness-vystava-znate-prahu-pohled-do-salu-166

Vstup na výstavu je zdarma.

Komentované prohlídky se budou konat ve čtvrtek 4. 2. a ve středu 23. 3., vždy od 17 hod.

geobusiness-magazine-plan4business-komponenty-platformy

Projekt plan4business se zaměřuje na vývoj platformy, která bude sloužit nejen jako katalog dostupných dat územního plánování, ale hlavně jako jejich integrátor nabízející možnosti vizualizace a prostorových analýz na evropské a mezinárodní úrovni. Automatizace procesu integrace značně heterogenních dat a možnosti komplexních analýz jsou hlavními cíli tohoto projektu.

Continue reading „Plan4business: budoucí katalog dat územního plánování“

Ve dnech 8. až 11. června 2011 se v Bítově uskuteční již tradiční seminář zaměřený na územní plánování a GIS. Akci pořádá Česká asociace pro geoinformace.

Registrujte se na webu CAGI. (Pro provedení registrace na akci ÚP-GIS se musíte nejdříve bezplatně registrovat do systému CAGI.)

Program

středa 8. 6. 2011

– odpoledne –příjezd, registrace, ubytování, odevzdání referátů a posterů

– 16:00 zahájení odborného programu, diskuzní kulatý stůl k otevřeným problémům aplikované geoinformatiky a prostorového (územního) plánování v ČR

– Nácvik videokonference

čtvrtek 9. 6. 2011

– 9:00 dopolední přednášky

– Novinky české geoinformační infrastruktury prakticky (služby a funkce geoportálů pro plánovací praxi)

– Příspěvky účastníků

– 13:00 odpolední vzdělávací program

– SDI-EDU – evropské INSPIRační vzdělávání

– Vzdělávací lekce naostro:

o E-learning, videokonference, webináře a LMS

o INSPIRE a proč je důležitý pro územní plánování

o Metainformace

o Znalostní test nanečisto

– večerní společenské posezení, řízená ochutnávka nevšedních laskomin

pátek 10. 6. 2011

– 9:00 přednášky

– Témata:

o Novinky v geoinformačních technologiích

o Kam jsme došli v digitálním plánování? Proč je nezbytné používat geoinformační technologie střízlivě.

o Metodiky po letech. Kde je standardizace ne/žádoucí?

o Právní souvislosti a rizika na pomezí informatiky a plánování.

o ÚAP – stav a kvalita geoinformací za inciační injekci z IOP, udržitelnost. Průběžné vedení a budoucnost využití ÚAP ve světle NGII.

– 13:00 .Vzdělávací lekce naostro s přenosem po internetu:

o Bez dobrých geodat na počátku bude na konci stěží dobrý územní plán

o Geodata – standard pořízení, triky a novinky, které je dobré znát pro účely územního plánování

o Příklady dobré praxe SDI-EDU: nejlépe se učíme tam, kde se lze přiučit

o Proč je dobré mít ale nepřehánět seznam slepých uliček (Black list, worst practicies)

o Znalostní test naostro


sobota 11. 6. 2011

– 9:00 Nepovinná terénní exkurze ve skupinách se zadanými úkoly (Modrá skupina – NP Podyjí, Masarykova vyhlídka, návštěvnické středisko Čížov, Ledové sluje, Sealsfieldův kámen; Červená skupina – NP Thayatal, Hardegg, National Park Zentrum, Heiliger Stein, Sklepní úzkokolejka Retz, Weinstrassen; 3. skupina – Daníž, viniční trati, vinařská subkultura, architektura a urbánní mikrostruktury, specifika rakouských sklepních uliček).

– Diskuze za pochodu

– 15:30 Slavnostní předání certifikátů a drobných odměn za exkurzní výkony zasloužilým osobám na významném kulturně kultovním místě s památkovou ochranou.

– 15:59 Ukončení semináře, rozjezd, neřízený oddech.

Témata doporučená k zaměření prezentací a diskuzi:

§ Příklady dobré praxe, reálné územní plány, platná i rozpracovaná ÚPD;

§ Aktuální stav územního plánování podle současné legislativy;

§ Aktuální stav pořízení územně analytických podkladů, zkušenosti a problémy s údržbou a užíváním ÚAP;

§ Územní plánování v sousedních zemích; rozvoj území bilaterálního NP;

§ GIS jako nástroj řešení udržitelného rozvoje, řešení environmentálních souvislostí rozvojových aktivit, GIS pro řešení střetů;

§ Česká transpozice a aktuální úkoly implementační fáze evropské směrnice INSPIRE;

§ SWOT analýza, EIA, SEA, RURÚ s použitím GIS;

§ Technologické novinky, e-government, smart administration, pozitivní trendy a inovace pro moderní a demokratickou veřejnou správu, pro plánování a řízení rozvoje území;

§ Diskuze ke „slepým uličkám“, výměna zkušeností;

§ Místní ÚP dokumentace, územní plány, místní komunitní plány, MAS, Ag.21;

§ Prezentace zdařilých plánů a projektů včetně detailů na soutěžní výstavě posterů se zvláštní expozicí mezinárodní putovní výstavy MobEx;

§ Krajinné plánování v praxi, landuse, CORINE, NATURA … a územní plánování

§ Volná uživatelská témata: iniciativě a invenci se meze nekladou, pořadatel si však vyhrazuje právo veta v rozhodnutí o zařazení příspěvku do programu.

Pokyny autorům:

– Aktivním účastníkem může být kdokoli, kdo zaregistruje svoji prezentaci, REFERÁT nebo POSTER Lze jedno, druhé i obojí současně.

– Referáty – rozsah mluveného příspěvku 15 až 30 minut, přednášející má k dispozici projektor, odevzdává formát PowerPoint nebo Word, k dispozici je připojení k internetu.

– Autor obhajuje svá tvrzení v otevřené moderované diskuzi.

– Postery (plakáty) – příklady ÚPD, popis projektů, organizační schémata, přehledy, bez předepsané velikosti, rozsahu, obsah musí odpovídat tématům semináře, podstatné je sdělení autora, je to jeho vizitka. Přednost mají letos ne tištěné, ale elektronické postery, formát: powerpointová prezentace PPT, popř. PDF, U tištěných posterů je obvyklý formát A0, přijímáme ale i postery seskládané do větších, anebo naopak z menších formátů, dokonce i jeden list A4 může být v extrémním případě pořadateli uznán posterem, má-li úderný a sdělný obsah. Naprosto nevadí větší formáty než je A0.

– Pro seminář ÚP-GIS je podstatný obsah plakátu, popis projektu, řešení, případu, problému. Nesbíráme jen vycizelované výstupy mnohaměsíční práce, dobrý nápad se rodí v okamžicích, klidně neumělé črty rukou narychlo, autor ovšem musí ustát obhajobu před přítomnými kolegy.

Pracovní cíle semináře

(těmto cílům prosím podřiďte obsah a formu svého vystoupení)

– Prezentovat a zhodnotit současný stav GIS v krajích a ORP, nastavení a čerpání IOP, účinnost financování ÚAP, vybavenost GII, aktuální témata, nedostatky, potřeby, očekávání;

– Poskytnout přehled o novinkách v GIS, inovativních řešeních;

– Poskytnout přehled o evropských a národních iniciativách, možnostech financování a účelné kooperace, ukázat dobré příklady;

– Vyložit vztah mezi územním plánováním jako nosnou disciplínou a GIS jako obslužnou disciplínou, potřeby technického zajištění územně plánovací činnosti;

– Oživit a budovat přímé dvoustranné mezilidské a profesionální vztahy založené na přímé komunikaci partnerů, zmapovat přeshraniční projekty, prodiskutovat záměry a iniciovat nové projekty, zaměřené na GIS a multilinguální GII, projekty využívající moderní GIT;

– Zviditelnit a propagovat výsledky GIS místních územních samospráv a partnerů semináře – není malých řešení;

– Vysvětlit principy budování nízkonákladového GIS a jak postupovat v řízení lidských zdrojů pro racionální zavádění a využívání GIS (nejen) pro územní plánování;

– poprvé v praxi běžných účastníků procvičit kurz SDI-EDU zaměřený na praktické vysvětlení a využití implementace INSPIRE pro územní plánovače a na podporu rozhodování o územním rozvoji.

– Ověřit použitelnost lekcí a styl vzdělávání podle SDI-EDU pro další rozvoj a plošné nasazení v české praxi.

– Účastníci vyzkoušejí testovací nástroj, úspěšní obdrží certifikát.

Odborný program:

Toto rámcové schéma programu bude nahrazeno a podrobný konečný PROGRAM po naplnění registrací na webu CAGI a sestavení tématických sekcí bude zveřejněn den před zahájením semináře. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o zařazení příspěvku do mluveného odborného programu. Do sborníku budou zahrnuty všechny doručené příspěvky.

Doprovodný program:

– Soutěžní výstava posterů a e-posterů, vítězné práce vybere hlasování odborné poroty a přítomné odborné veřejnosti

– Praktikum (INSPIRE pro plánování – strašák anebo světlo na konci tunelu?, GIS GISů – geoinformační infrastruktury pro praxi –vzdělávací kurz evropského projektu SDI-EDU, naostro, i s testováním)

– Certifikát CAGI, prokazující, že účastník strávil čas na semináři zvyšováním své kvalifikace pro práci s GIS.

– Společenský program

Jednací jazyk

– Čeština, v odůvodněných případech angličtina nebo němčina (tlumočení není zajištěno).Útvar rozvoje hl. m. Prahy zveřejnil nové Územně analytické podklady hl. m. Prahy (ÚAP).  Jde o jeden z nejdůležitějších podkladů pro tvorbu územně plánovacích a strategických dokumentů Prahy.

Nové územně analytické podklady obsahují aktualizované údaje o stavu území, jeho hodnotách, limitech a možnostech dalšího rozvoje.

Zajímavou novinkou je studie zachycující urbanistický vývoj města pro vybraná území. Ta zobrazuje například vývoj území Stodůlek již od předindustriálního období od roku 1840. Nové ÚAP jsou v elektronické podobě k dispozici na nových webových stránkách Útvaru rozvoje hl. m. Prahy nebo fyzicky k nahlédnutí v Infocentru rozvoje hl. m. Prahy.

Územně analytické podklady hl. m. Prahy jsou zpracovány na základě platného Stavebního zákona. V  pravidelných dvouletých cyklech zpracovávají desítky odborníků nashromážděné údaje z aktualizačního období.

Výsledkem je rozsáhlý dokument obsahující vyhodnocení stavu a vývoje jednotlivých tematických oblastí, které ovlivňují nebo se podílejí na rozvoji území. Mezi ně patří například hospodářské a sociodemografické podmínky, kulturní hodnoty, bydlení, doprava, bezpečnost, rekreace, hygiena životního prostředí a jiné. Součástí každé z 16 tématických oblastí je dílčí SWOT analýza, vyhodnocení dění v území z pohledu udržitelného rozvoje a zejména určení problémů k řešení.

ÚAP jsou nejvíce využívány pro zpracování a aktualizace Územního plánu hl. m. Prahy a přípravu dalších územně plánovacích dokumentací a podkladů, nicméně jejich obsah je upraven tak, aby se stal i základním průběžně aktualizovaným podkladem pro přípravu Strategického plánu hl. m. Prahy a dalších strategických a koncepčních dokumentů hl. m. Prahy dotýkajících se rozvoje města.

Nedílnou součástí dokumentu je i grafická část obsahující mapy, výkresy, schémata.

Pořizovatelem Územně analytických podkladů je Odbor územního plánu MHMP, zpracovatelem je Útvar rozvoje hl. m. Prahy.

pixoview-ukazky-mereni-valtice-feat-w250

Snad každý projektant územního plánování zažil, že při řešení problémů v území vždy chybí zrovna ta informace z terénního šetření, kterou aktuálně potřebuje.

Chce třeba vědět, kde končí související oplocení pozemku – všechny okolní si pamatuje nebo je má zakreslené, ale jen ten jediný nutný k vymezení například zastavěného území mu chybí.

Každý se s tím v praxi setkal a každý s tím bojuje. Nejprve zkusí zapnout počítač a „načíst“ katastrální mapu nad ortofotomapou, jenže pro rozostřenost snímků nelze nic vidět.

Zbývá jediné, obout tenisky a hurá zpátky do terénu. Samozřejmě, že zrovna není pokosená tráva, slunce pálí a majiteli sousedního pozemku vrtá hlavou, proč obcházíme jeho plot. Po nutném výslechu a vysvětlení, že opravdu nezapisujeme stav plynu ani vody, se prodíráme vysokou travou dál a dál. GPS přístrojem zaměříme konec plotu, uložíme souřadnice a… no, když už jsme tu, tak si zaměříme rozestavěné objekty, které na nedaleké louce přibyly.

Unavení se vracíme do kanceláře a tu konečně v klidu, za tichého vrčení ventilátorů, zpracujeme zjištěné údaje. Tak to jde pořád dokola až jednou…

Nic nepotěší člověka tak, jako možnost ušetření času a zjednodušení práce. Tím se bezesporu stává použití šikmých leteckých snímků pomocí jednoduchého softwaru PixoView.

[singlepic id=127 w=600 h= float=]

Ostrost a přesnost šikmých snímků v území je opravdu vítaným pomocníkem a dnes už téměř nezbytnou součástí v procesu územního plánování. Umožňuje nám si prohlédnout vybrané území ze všech čtyř světových stran, změřit délky, výšky, i souřadnice bodů v S-JTSK.

Dále lze díky šikmým snímkům a PixoView zpřesnit nejen trasy vedení technické infrastruktury (nadzemní energetická vedení), ale lze je využít i při vymezování zastavěného území, zjišťování stavu lesních porostů, k prvotní dokumentaci šířek komunikací a uličních prostorů i k identifikaci vybavenosti území a to vše z pohodlí kanceláře.

Tím nám šetří čas a díky své kompatibilitě s jinými softwary, umožňuje i migraci změřených údajů například do dnes velmi využívaného ArcGISu. Tím ovšem přednosti zmiňovaného software nekončí. Výhodou je také možnost zobrazení dalších vektorových vrstev, například katastrální mapy, nad šikmými snímky a tím výrazné zjednodušení orientace v území. Přidat si můžeme i panoramatické snímky pořízené z jedoucího automobilu, které lze také nahrát jako další vrstvu nad šikmé letecké snímky a dle potřeby si při měření pohled z automobilu měnit na pohled z letadla.

Pro svou jednoduchost ovládání a relativně přesné a ostré zobrazování jistě najde uplatnění jak ve státní tak i v soukromé sféře. V terénu nedostupná místa a možnosti ověření stavu nejen porostů, ale i umístění objektů, vedení technické a dopravní infrastruktury určitě zaujme nejeden odbor životního prostředí, dopravy, úřad územního plánování, stavební úřad apod.

Některé krajské a městské úřady zajistily pro potřeby obcí ve svém správním území bezplatné poskytnutí šikmých snímků i potřebné aplikace, na základě prohlášení o poskytnutí dat.

Naopak v soukromé sféře určitě může napomoci například při zjišťování velikosti ploch fasád objektů, určených k zateplení.

[singlepic id=128 w=600 h= float=]

Další předností je i ochota tvůrců zmiňovaného softwaru, jímž je společnost GEODIS BRNO, k vyvíjení nových funkcí podle konkrétních požadavků uživatelů a umožnění kompatibility i s jinými aplikacemi zabývajícími se dokumentací území.

I když se asi i nadále bude stávat, že ani tyto výhody nenahradí terénní šetření v praxi, přinese nám využití PixoView jednodušší a efektivnější práci při zjišťování či zpřesnění neúplných nebo dokonce jinak nedostupných informací.

Autorka: Dita Jalůvková, zákaznice společnosti GEODIS BRNO