Software Bentley Systems

GeoBusiness Kalendář událostí UDÁLOSTI

Územní plánování a GIS – za 77 dní

Acronis Cyber Protect Home Office

Setkání známé také pod zkratkou ÚP-GIS Bítov se letos bude konat již koncem května. Pořadatelé na webu akce uveřejnili předběžný rámcový program.

Registrujte se včas.

 • 29. 5. 2013 odpoledne
  URBANIŠTĚ 2013
   – historií prověřený formát setkávání lidí, kteří jsou nositeli příběhů, napětí a víry v něco (či v někoho) a to nejen v oblasti prostorového plánování. Ročník 2013 je v Bítově zaměřen tentokrát na hledání ideálu v módu komunikace v prostorovém plánování (PP) a specializacích přilehlých. URBANIŠTĚ 2013 je členěno na tři segmenty:
  1. praktický vstup do problematiky PP komunikace,
  2. panelová diskuse napříč multidisciplínou v podobě PP,
  3. kompilace ojedinělých rovnoběžných územních postupů v moravsko-slovenském pohraničí.
 • 30. 5. 2013 – dopoledne
  ÚZEMNĚ-PLÁNOVACÍ PRAKTIKUM
   – racionální příklady, úvahy a závěry týkající se územně-plánovací praxe. Prolnutí s výstupy z akademické půdy a doplnění nabídkou paralelního světa tvůrčích dílen (workshopů), směřujících k osvojení si zajímavých dovedností a znalostí. ÚZEMNĚ-PLÁNOVACÍ PRAKTIKUM je protkáno transparentními rychlo-soutěžemi a zajímavými přehlídkami ve vztahu ke vnímání ÚP (a ÚPD) účastníky Bítova 2013.
 • 30. 5. 2013 – odpoledne
  IT REZONANCE
   – pestrá paleta nabídek z komerčního světa, doplněná koncovými zkušenostmi samotných „aplikátorů“ a to opět ve vztahu k prostorovému plánování. Svět zajímavých informací, které můžou (a určitě chtějí) posunout multidisciplínu ÚP do úrovně obecně respektované srozumitelnosti a uživatelnosti. IT REZONANCE jsou zakončeny opravdu „bigbeatovským“ večerem pro všechny v tu dobu přítomné lidi v k. ú. Bítov.
 • 31. 5. 2013 – dopoledne
  TERÉNNÍ DÍLNA a BÍTOV 2014
   Praktické cvičení v terénu pro všechny, kteří mají rádi dobrodružné, ale hlavně dobré konce. Aplikace HIT (hyper-informační technologie) na bítovském náměstí. Vyhodnocení průběhu Bítova 2013 a upoutávka na Bítov 2014 s velmi zajímavým a již dnes definovaným tématem.

 

STŘEDA 29. 5. 2013
11–13 registrace
14–18 Urbaniště
19–22 Urbaniště Night – komorní přeshraniční společenský večer

ČTVRTEK 30. 5. 2013
8–9 snídaně
9–13 Územně-plánovací praktikum
14–16 IT rezonance
16–19 individuální setkávání, večeře
19–22 Bigbeatovský společenský večer

PÁTEK 31. 5. 2013
9–11 vyhodnocení a informace o tématu semináře ÚP GIS 2014
11–14 terénní dílna (pro zájemce)

SOBOTA 1. 6. 2013 (pro vytrvalé zájemce)
9–14 exkurze

 

 

/* ]]> */