FIREMNÍ ČLÁNKY

PixoView: nástroj nejen pro územní plánování

pixoview-ukazky-mereni-valtice-feat-w250

Snad každý projektant územního plánování zažil, že při řešení problémů v území vždy chybí zrovna ta informace z terénního šetření, kterou aktuálně potřebuje.

Chce třeba vědět, kde končí související oplocení pozemku – všechny okolní si pamatuje nebo je má zakreslené, ale jen ten jediný nutný k vymezení například zastavěného území mu chybí.

Každý se s tím v praxi setkal a každý s tím bojuje. Nejprve zkusí zapnout počítač a „načíst“ katastrální mapu nad ortofotomapou, jenže pro rozostřenost snímků nelze nic vidět.

Zbývá jediné, obout tenisky a hurá zpátky do terénu. Samozřejmě, že zrovna není pokosená tráva, slunce pálí a majiteli sousedního pozemku vrtá hlavou, proč obcházíme jeho plot. Po nutném výslechu a vysvětlení, že opravdu nezapisujeme stav plynu ani vody, se prodíráme vysokou travou dál a dál. GPS přístrojem zaměříme konec plotu, uložíme souřadnice a… no, když už jsme tu, tak si zaměříme rozestavěné objekty, které na nedaleké louce přibyly.

Unavení se vracíme do kanceláře a tu konečně v klidu, za tichého vrčení ventilátorů, zpracujeme zjištěné údaje. Tak to jde pořád dokola až jednou…

Nic nepotěší člověka tak, jako možnost ušetření času a zjednodušení práce. Tím se bezesporu stává použití šikmých leteckých snímků pomocí jednoduchého softwaru PixoView.

[singlepic id=127 w=600 h= float=]

Ostrost a přesnost šikmých snímků v území je opravdu vítaným pomocníkem a dnes už téměř nezbytnou součástí v procesu územního plánování. Umožňuje nám si prohlédnout vybrané území ze všech čtyř světových stran, změřit délky, výšky, i souřadnice bodů v S-JTSK.

Dále lze díky šikmým snímkům a PixoView zpřesnit nejen trasy vedení technické infrastruktury (nadzemní energetická vedení), ale lze je využít i při vymezování zastavěného území, zjišťování stavu lesních porostů, k prvotní dokumentaci šířek komunikací a uličních prostorů i k identifikaci vybavenosti území a to vše z pohodlí kanceláře.

Tím nám šetří čas a díky své kompatibilitě s jinými softwary, umožňuje i migraci změřených údajů například do dnes velmi využívaného ArcGISu. Tím ovšem přednosti zmiňovaného software nekončí. Výhodou je také možnost zobrazení dalších vektorových vrstev, například katastrální mapy, nad šikmými snímky a tím výrazné zjednodušení orientace v území. Přidat si můžeme i panoramatické snímky pořízené z jedoucího automobilu, které lze také nahrát jako další vrstvu nad šikmé letecké snímky a dle potřeby si při měření pohled z automobilu měnit na pohled z letadla.

Pro svou jednoduchost ovládání a relativně přesné a ostré zobrazování jistě najde uplatnění jak ve státní tak i v soukromé sféře. V terénu nedostupná místa a možnosti ověření stavu nejen porostů, ale i umístění objektů, vedení technické a dopravní infrastruktury určitě zaujme nejeden odbor životního prostředí, dopravy, úřad územního plánování, stavební úřad apod.

Některé krajské a městské úřady zajistily pro potřeby obcí ve svém správním území bezplatné poskytnutí šikmých snímků i potřebné aplikace, na základě prohlášení o poskytnutí dat.

Naopak v soukromé sféře určitě může napomoci například při zjišťování velikosti ploch fasád objektů, určených k zateplení.

[singlepic id=128 w=600 h= float=]

Další předností je i ochota tvůrců zmiňovaného softwaru, jímž je společnost GEODIS BRNO, k vyvíjení nových funkcí podle konkrétních požadavků uživatelů a umožnění kompatibility i s jinými aplikacemi zabývajícími se dokumentací území.

I když se asi i nadále bude stávat, že ani tyto výhody nenahradí terénní šetření v praxi, přinese nám využití PixoView jednodušší a efektivnější práci při zjišťování či zpřesnění neúplných nebo dokonce jinak nedostupných informací.

Autorka: Dita Jalůvková, zákaznice společnosti GEODIS BRNO

/* ]]> */