geodis-pixoview-nova-mesta-v-cervnu-2012-pro-mapy-cz-ukazka2-w600
mapy-cz-w600

Společnost GEODIS Brno oznámila, že dodala tzv. šikmé letecké snímky pro veřejný mapový portál Mapy.cz. Firma je dlouholetým dodavatelem ortofotomap pro Seznam.cz. Od prosince 2011 si tedy mohou uživatelé ve vybraných lokalitách zapnout také vrstvu s „ptačím pohledem“.

mapy-cz-w600

Tyto snímky jsou běžně součástí firemní technologie PixoView a umožňují řadu dalších funkcí (odměřování vzdáleností, výšek budov, nadmořských výšek objektů přímo ve snímcích). Snímky jsou pořizovány svazkem pěti digitálních kamer a umožňují pohled na budovy ze čtyř směrů.

GEODIS Brno začal se šikmým snímkováním již v roce 2006 a v současnosti je zdokumentováno více než 140 měst České republiky. Nejpodrobnější snímkování má v současnosti město Nymburk.

Nad Prahou se muselo snímkovat zhruba ve dvojnásobné výšce než v ostatních městech (letová výška 1600 metrů oproti běžným 800 metrům), takže detailnost snímků pro Prahu je nižší. Pro rok 2012 firma oznámila svůj záměr pokračovat se snímkováním měst převážně v Čechách, případně aktualizovat vybraná moravská města.

[zdroj: GEODIS Brno, Seznam.cz]

pixoview-ukazky-mereni-valtice-feat-w250

Snad každý projektant územního plánování zažil, že při řešení problémů v území vždy chybí zrovna ta informace z terénního šetření, kterou aktuálně potřebuje.

Chce třeba vědět, kde končí související oplocení pozemku – všechny okolní si pamatuje nebo je má zakreslené, ale jen ten jediný nutný k vymezení například zastavěného území mu chybí.

Každý se s tím v praxi setkal a každý s tím bojuje. Nejprve zkusí zapnout počítač a „načíst“ katastrální mapu nad ortofotomapou, jenže pro rozostřenost snímků nelze nic vidět.

Zbývá jediné, obout tenisky a hurá zpátky do terénu. Samozřejmě, že zrovna není pokosená tráva, slunce pálí a majiteli sousedního pozemku vrtá hlavou, proč obcházíme jeho plot. Po nutném výslechu a vysvětlení, že opravdu nezapisujeme stav plynu ani vody, se prodíráme vysokou travou dál a dál. GPS přístrojem zaměříme konec plotu, uložíme souřadnice a… no, když už jsme tu, tak si zaměříme rozestavěné objekty, které na nedaleké louce přibyly.

Unavení se vracíme do kanceláře a tu konečně v klidu, za tichého vrčení ventilátorů, zpracujeme zjištěné údaje. Tak to jde pořád dokola až jednou…

Nic nepotěší člověka tak, jako možnost ušetření času a zjednodušení práce. Tím se bezesporu stává použití šikmých leteckých snímků pomocí jednoduchého softwaru PixoView.

[singlepic id=127 w=600 h= float=]

Ostrost a přesnost šikmých snímků v území je opravdu vítaným pomocníkem a dnes už téměř nezbytnou součástí v procesu územního plánování. Umožňuje nám si prohlédnout vybrané území ze všech čtyř světových stran, změřit délky, výšky, i souřadnice bodů v S-JTSK.

Dále lze díky šikmým snímkům a PixoView zpřesnit nejen trasy vedení technické infrastruktury (nadzemní energetická vedení), ale lze je využít i při vymezování zastavěného území, zjišťování stavu lesních porostů, k prvotní dokumentaci šířek komunikací a uličních prostorů i k identifikaci vybavenosti území a to vše z pohodlí kanceláře.

Tím nám šetří čas a díky své kompatibilitě s jinými softwary, umožňuje i migraci změřených údajů například do dnes velmi využívaného ArcGISu. Tím ovšem přednosti zmiňovaného software nekončí. Výhodou je také možnost zobrazení dalších vektorových vrstev, například katastrální mapy, nad šikmými snímky a tím výrazné zjednodušení orientace v území. Přidat si můžeme i panoramatické snímky pořízené z jedoucího automobilu, které lze také nahrát jako další vrstvu nad šikmé letecké snímky a dle potřeby si při měření pohled z automobilu měnit na pohled z letadla.

Pro svou jednoduchost ovládání a relativně přesné a ostré zobrazování jistě najde uplatnění jak ve státní tak i v soukromé sféře. V terénu nedostupná místa a možnosti ověření stavu nejen porostů, ale i umístění objektů, vedení technické a dopravní infrastruktury určitě zaujme nejeden odbor životního prostředí, dopravy, úřad územního plánování, stavební úřad apod.

Některé krajské a městské úřady zajistily pro potřeby obcí ve svém správním území bezplatné poskytnutí šikmých snímků i potřebné aplikace, na základě prohlášení o poskytnutí dat.

Naopak v soukromé sféře určitě může napomoci například při zjišťování velikosti ploch fasád objektů, určených k zateplení.

[singlepic id=128 w=600 h= float=]

Další předností je i ochota tvůrců zmiňovaného softwaru, jímž je společnost GEODIS BRNO, k vyvíjení nových funkcí podle konkrétních požadavků uživatelů a umožnění kompatibility i s jinými aplikacemi zabývajícími se dokumentací území.

I když se asi i nadále bude stávat, že ani tyto výhody nenahradí terénní šetření v praxi, přinese nám využití PixoView jednodušší a efektivnější práci při zjišťování či zpřesnění neúplných nebo dokonce jinak nedostupných informací.

Autorka: Dita Jalůvková, zákaznice společnosti GEODIS BRNO