STAVEBNICTVÍ ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Digitalizace územního plánování v souvislosti s rekodifikací veřejného stavebního práva

digitalizace-uzemni-planovani-konference-nadace-abf-2018-f

První konference o digitalizaci územního plánování v souvislosti s rekodifikací veřejného stavebního práva se uskuteční 18. října 2018 v Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství (Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1).

Cílem konference je vytvořit předpoklady pro digitalizaci procesů územních, stavebních a dalších vybraných řízení a postupů dle stavebního zákona a přispět tak k racionalizaci nadměrně formalizovaných postupů a k sjednocení, zkvalitnění a zrychlení rozhodovací praxe, k jednodušší komunikaci mezi účastníky a transparentnosti řízení ve vztahu k jeho účastníkům a přispět k diskusi o plánované rekodifikaci stavebního zákona.

Organizátoři chtějí, aby se konference zúčastnili zástupci veřejných investorů, developeři, architekti, projektanti, pracovníci veřejné správy, úředníci stavebních úřadů a další odborníci.

Program konference

Akce začíná v 9:30 hod., předpokládaný konec je plánován na 16:00 hod.

1. Záměry a program rekodifikace (moderuje Leoš Svoboda)

 • Úvodní vystoupení (Jaroslav Strouhal, Ministerstvo vnitra)
 • Příprava rekodifikace veřejného stavebního práva na úseku územního plánování (Roman Vodný, Ministerstvo pro místní rozvoj)
 • Digitalizace a Průmysl 4.0 – nové možnosti a úkoly pro územní plánování (Jan Fibiger, Nadace ABF)
 • Národní sada prostorových objektů jako klíčové téma GeoInfoStrategie (Eva Kubátová, Jiří Čtyroký, Ministerstvo vnitra)

2. Potřeby a požadavky z praxe (moderuje Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.)

 • Zahraniční a naše zkušenosti (Karel Štencel, ČÚZK)
 • Co přináší standardizace ÚP projektantům a uživatelům ÚP? Práce navíc nebo zjednodušení, omezení tvůrčí svobody nebo jen sjednocení „jazyka“? (Vlasta Poláčková, ČKA)
 • Standardizace územního plánování (Petr Durdík)
 • Zpracování dat územního plánování pro kraje, města a obce (Jiří Bradáč, T-Mapy)
 • Postřehy a očekávání developerů (Marcel Soural, Trigema)
 • Dopravní infrastruktura (v jednání se SFDI)

3. Digitalizace – možnosti a cesty jejího uplatnění (moderuje Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.)

 • Vazby BIM a GIS (Leoš Svoboda, Ministersvo průmyslu a obchodu, Odborná rada pro BIM)
 • Rozvoj Digitální technické mapy Libereckého kraje (Pavel Matějka, Asociace krajů ČR)
 • Virtualizace jako nástroj při navrhování, realizaci a správě urbanizovaných území, technické infrastruktury a velikých krajinářských celků a děl v nich umístěných (Michal Postránecký, Centrum měst budoucnosti CIIRC ČVUT)
 • Vize možného uspořádání územního plánování v digitálním věku (Jiří Čtyroký, IPR Praha)
 • Globální koncept Digital Earth (Milan Konečný, Masarykova univerzita)

Na konferenci se podílí Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Ministerstvo vnitra.

On-line přihlášku najdete na webu Nadace ABF. Vložné je 500 Kč, studenti mají vstupné zdarma. Členové Svazu měst a obcí mají 50% slevu.

 

/* ]]> */