ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Kraj Vysočina má nový portál územního plánování. Dodaly jej firmy Vars Brno, Georeal a T-Mapy

kraj-vysocina-portal-uzemni-planovani-pupo

Kraj Vysočina oficiálně spustil nový portál územního plánování (PUPO).

„Jde o důležitý informační portál o územním plánování v Kraji Vysočina, jehož prostřednictvím je jednotným způsobem zajišťován rychlý a srozumitelný přístup k územně plánovací dokumentaci všech obcí na Vysočině, včetně Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Cílem je, aby portál sloužil široké veřejnosti, odborníkům z oboru územního plánování a souvisejících oborů i zaměstnancům veřejné správy,“ vysvětluje hlavní přínosy portálu náměstkyně hejtmana Hana Hajnová.

Portál slouží pro vyhledání územně plánovací dokumentace a územních studií pro vybranou obec nebo přímo pro konkrétní parcelu. Lze tak získat kompletní přehled o dostupné dokumentaci územních plánů v dané obci s možností zobrazení jejich výkresů v mapě a dokonce stažení celé dokumentace. Dále je možné zobrazit konkrétní podmínky, které stanovuje územní plán pro danou parcelu.

Portál také prezentuje jednotnou formou územně plánovací podklady, mezi které patří například technická infrastruktura, vymezení jevů ochrany přírody a mnoho dalších hodnot, limitů a záměrů v území. Součástí a výhodou portálu je také výdejní modul, kde si registrovaní uživatelé mohou požádat o výdej prostorových dat.

Portál územního plánování Kraje Vysočina vznikal jeden a půl roku a je výsledkem spolupráce zaměstnanců krajského úřadu na úseku územního plánování, GIS a informatiky. Klíčovým prvkem v přípravě portálu byl také prvotní průzkum potřeb v obcích i jejich aktivní zapojení v realizační fázi, zejména obcí s rozšířenou působností,“ říká jeden z tvůrců portálu Petr Jirásek z krajského odboru územního plánování a stavebního řádu.

Dodavatelem technického řešení je uskupení firem Vars Brno, Georeal a T-Mapy.

/* ]]> */