Sleva na software ProGEO

Kalendář událostí UDÁLOSTI

Územní plánování a GIS (ÚP-GIS): registrace otevřena (+rámcový program)

Česká asociace pro geoinformace oznámila program semináře ÚP-GIS, který se letos koná ve dnech 6. – 9. června v Bítově. Zároveň se na stránkách asociace můžete na akci přihlásit.

Územní plánování a Geografické informační systémy

tentokrát s podtématy Voda a Hranice

Termín a místo: 6.- 9. 6. 2012, Bítov, Hotel Bítov a okolí


středa 6. 6. 2012

–       8:00 – 10:00  – registrace, příjezd, ubytování, odevzdání příspěvků, instalace posterů

–       10:00 – 12:00 – 1. blok odborného programu
–       12:00 – 14:00 – přestávka na oběd

–       14:00 – 17:00 – 2. blok odborného programu

–       18:00 – 20:00 – setkání u bazénu

čtvrtek 7. 6. 2012

–       9:00 – 12:00 – 3. blok odborného programu

–       12:00 – 14:00 – přestávka na oběd

–       14:00 – 17:00 – 4. blok odborného programu

–       17:30 – večeře

–       19:00 – degustace, večerní společenské posezení, vyhlášení soutěže posterů

pátek 8. 6. 2012

–       9:00 – 12:00 – 5. blok odborného programu

–       13:00 – doporučení a závěry konferenční části

–       14:30 – certifikované školení zakončené testem

–       16:00 – výklad k zastávkám a trasám sobotní terénní exkurze pohraničím

–       17:30 – vydání certifikátů

sobota 9. 6. 2012

–       Volitelná tématická pracovní terénní moto a cyklo exkurze ve stopách železné opony:
a) CZ-AT přeshraniční rozvojová spolupráce „22 let poté“,
b) Praktické cvičení GNSS (geocaching pro kačery i mudly)
c) Podyjím po stopách heterozygotní vitis vinifera a lacerta viridis.

–       15:15 Ukončení pracovní části semináře ÚP-GIS 2012.

Témata semináře:

– Hranice, meze a bariéry v plánovací činnosti Pohraničí vnější a vnitřní – reflexe praktického urbanismu, Agendy 21, Obnovy venkova a regionálního plánování.

– Voda a sídla – hydrologické a hydrogeologické determinanty, přírodní a technické vodní sítě, voda jako nezastupitelná kompoziční komponenta a parametr hygienické a estetické kvality obytného a životního prostředí

– Modelování, monitoring a řízení hydrických soustav s využitím moderních informačních technologií, programy rozvoje vodovodů a kanalizací s odstupem času, plánování, řízení a vyhodnocování investic, integrované informace v GIS. Specifika a rozdíly potřeb urbanistických, hydrotechnických a obchodních. Strategie vývoje a udržitelnosti, GIS v hodnocení návratnosti investic. Kdy jsou alternativy nákladné?

– MobEx – mezinárodní visegrádský projekt s putovní výstavou posterů reprezentujících unikátní typové projekty a studie na téma Voda a Město.  Bítovu předcházely vernisáže a výstavy v Bratislavě, Ostravě, Brně, poté bude výstava k vidění v Krakově a Budapešti – viz https://www.a-atc.sk/MobEx2011.

– Voda v krajině, krajinné plánování, krajinný design, funkčnost, výnosnost, mimoprodukční funkce a estetika krajiny

– Zemědělství a voda (půdní eroze, způsoby hospodaření, vodní hospodářství). Jak v GIS postihujeme fatální změny rurálního prostoru v důsledku transformace společnosti a restrukturalizace ekonomiky.

– Ruralizace, vylidňování, marginalizace, stárnutí, neúživnost, odlehlost, dopravní nedostupnost  a podhodnocené financování pohraničí.

– Prevence a náprava škod, krizové řízení, povodně – alternativní a dynamické modelování evolučně urbanistických a efemerně kalamitních jevů. Příklady specifických geodat a nástrojů pro podporu rozhodování. Filozofie cloud computingu a úlohy reálného času nad fundamentem komplexní urbanistické informace.

– ÚPP a ÚAP – územně plánovací podklady, územně analytické podklady;
aktuální stav, co přinesla praxe, financování, zajištění a udržitelnost, vzdělávání, problémy

–  ZÚR – zásady územního rozvoje v současné praxi krajů. Právní aspekty ÚPD a geoinformací. Harmonizace a interoperabilita přes hranice.

–  „URBANIŠTĚ“ – úskalí projekční praxe v době dumpingu, technologického diktátu, absence celoživotního vzdělávání, výzkumu a vývoje, pokulhávající teorie a nekvalifikvané mezioborové koordinace. Projekční řehole s gisoidními zlobry a jinými hydrami. Urbanismus není Popelka. GIS versus NIPI a Geointeligentní systémy. Profesní pokora versus potíže růstu. Otupělá technokracie versus radost z krásy a účelnosti. Nezbytnost inovací.

– PPRPP – Přeshraniční prostorové a regionální plánování prakticky – pohled zpět a pohled vpřed; studie AHA (rozvoj Česko-rakouského pohraničí dle TU Wien, VUT Brno a TU Kaiserslautern, 1995), EREG II (Eigenständige Regional Entwicklung, MECCA Wien, 1997), ÚPN VÚC a ZÚR, ÚPNSÚ a současná ÚPD, Příklady z Rakouska, Slovenska, Polska, Maďarska. Závěry a diskuze během terénní exkurze v sobotu.

– Živé vstupy – pozvali jsme praktikující politiky a laické klienty územního a prostorového plánování, aby se podělili o svoje zkušenosti, názory a postoje

Blok vzdělávání

– České registry, metainformace, NIPI, geoportály a územně plánovací činnost s INSPIRE
– Závěry, výstupy a impulsy SDI-EDU a Plan4all pro českou plánovací praxi a legislativu.


Pokyny autorům:

– Aktivním účastníkem může být kdokoli, kdo zaregistruje svoji prezentaci, REFERÁT nebo POSTER Lze jedno, druhé i obojí současně.

Referáty – rozsah mluveného příspěvku 15 až 30 minut. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout přoijetí nebo odmítnutí a o zařazení, časové dotaci a kategorizaci příspěvku. 30 minut trvají vyzvané a klíčové referáty, 15 minut běžné referáty, 5 minut upoutávka na poster nebo informativní sdělení. Každý pořadateli přijatý příspěvek bude zveřejněn ve webovém sborníku semináře

– Přednášející má k dispozici projektor, odevzdává formát PowerPoint nebo Word, k dispozici je připojení k internetu.

– Autor obhajuje svá tvrzení v diskuzi.

– Postery (plakáty) – příklady ÚPD, popis projektů, organizační schémata, přehledy, bez předepsané velikosti, rozsahu, obsah musí odpovídat tématům semináře, podstatné je sdělení autora, je to jeho vizitka. Připouštíme ne jen tištěné, ale i elektronické postery, postačí dodat soubor ve formátu powerpointové prezentace PPT nebo PDF. U tištěných posterů je obvyklý formát A0, přijímáme ale i postery seskládané do větších, anebo naopak z menších formátů, dokonce i sada pouhých listů A4 může být v extrémním případě hodnotným posterem, má-li úderný a sdělný obsah. Nevadí odvážné ani větší formáty než je A0.

– Pro seminář ÚP-GIS je podstatný obsah plakátu, popis projektu, řešení, případu, problému. Nesbíráme jen vycizelované výstupy mnohaměsíční práce, dobrý nápad se rodí v okamžicích, klidně neumělé črty rukou narychlo, autor ovšem musí ustát obhajobu před přítomnými kolegy.

– Odevzdané a přednesené příspěvky aktivních autorů zůstávají


Pracovní cíle semináře

(těmto cílům prosím podřiďte obsah a formu svého vystoupení)

–  Prezentovat a zhodnotit současný stav GIS v krajích a ORP, nastavení a čerpání dotací, účinnost financování ÚAP, slepota veřejných zadavatelů při stlačování cen, vybavenost GIS, aktuální nedostatky, potřeby, očekávání;

– Poskytnout přehled o novinkách v GIS, inovativních řešeních;

– Poskytnout přehled o nadnárodních iniciativách, ukázat dobré příklady účelné kooperace;

– Vyložit vztah mezi územním plánováním jako nosnou disciplínou a GIS jako obslužnou disciplínou;

–  Oživit a budovat přímé dvoustranné mezilidské a profesionální vztahy založené na přímé komunikaci partnerů,

–  Představit a prodiskutovat záměry, zkušenosti, iniciovat nové projekty, zaměřené na GIS a multilinguální GII, projekty využívající moderní GIT;

–  Zviditelnit a propagovat výsledky GIS místních územních samospráv a partnerů semináře – není malých řešení;

–  Vysvětlit principy budování nízkonákladového GIS a jak postupovat v řízení lidských zdrojů pro racionální zavádění a využívání GIS (nejen) pro územní plánování;

–  poprvé v praxi běžných účastníků procvičit kurz SDI-EDU zaměřený na praktické vysvětlení a využití implementace INSPIRE pro územní plánovače a na podporu rozhodování o územním rozvoji.

– Ověřit použitelnost lekcí a styl vzdělávání podle SDI-EDU pro další rozvoj a plošné nasazení v české praxi.

– Účastníci vyzkoušejí testovací nástroj, úspěšní obdrží certifikát.

Podrobný program:

Toto rámcové schéma programu bude nahrazeno a podrobný konečný PROGRAM po naplnění registrací na webu CAGI a sestavení tématických sekcí bude zveřejněn den před zahájením semináře. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o zařazení příspěvku do mluveného odborného programu. Do sborníku budou zahrnuty všechny doručené příspěvky.

Doprovodný program:

– Soutěžní výstava posterů a e-posterů, vítězné práce vybere hlasování odborné poroty a  přítomné odborné veřejnsoti

– Praktikum (INSPIRE pro plánování – strašák anebo světlo na konci tunelu?, GIS GISů – geoinformační infrastruktury pro praxi –vzdělávací kurz evropského projektu SDI-EDU, naostro, i s testováním)

– Certifikát CAGI, prokazující, že účastník strávil čas na semináři zvyšováním své kvalifikace pro práci s GIS.

– Společenský program

Jednací jazyk

– Čeština, slovenština, angličtina, němčina, bez tlumočení.


/* ]]> */