SOUTĚŽE

Studentská vědecká soutěž o cenu děkana UPOL – výsledky

tska-vedecka-soutez-o-cenu-dekana-upol-feat

Univerzita Palackého v Olomouci pořádala další ročník studentské vědecké soutěže o cenu děkana. Jednou z kategorií byly také vědy o Zemi, do nichž spadá rovněž geoinformatika. Přinášíme vám výsledky soutěže, společně s odkazy na stručné popisy přihlášených prací.

Soutěž o cenu děkana je studentská vědecká soutěž, které se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Soutěž existující ve stávající podobě od roku 2007 navazuje na dlouhou tradici studentských vědeckých soutěží (SVOČ).

Cílem soutěže je motivovat studenty k aktivní účasti ve vědě a výzkumu a k dalšímu působení v oblasti bádání a poznávání.

Výsledky z roku 2011 – Vědy o Zemi

Celkový vítěz

Stanislav PALATKA Pozemní termální monitoring jako prostředek studia povrchové teploty v krajině

Výsledky

Bakalářská sekce
1. Palatka Stanislav Pozemní termální monitoring jako prostředek studia povrchové teploty v krajině
2. Procházka Jan Mapování zimní údržby komunikací vybraného území v prostředí GIS
3. Pohanka Tomáš Evidence územních plánů pro Olomoucký kraj
Magisterská sekce
1. Nešvera Jakub Fluviální tvary reliéfu vybraných toků v Křivoklátské vrchovině
2. Sadílek Ondřej Časová analýza vývoje parků Filozofické fakulty UP v Olomouci
3. Leimerová Kristýna Detekce vybraných tříd prvků ZABAGED z DMR leteckého laserového skenování
3. Svoboda Martin Haldy jako důsledek hornické činnosti v území – bariéry a možnosti dalšího využití
Doktorská sekce
1. – 2. Nétek Rostislav Implementation of geoinformation technologies for cycling competitions
1. – 2. Vondráková Alena Author’s law in GIS and cartography

<h1>Výsledky z roku 2011 – Vědy o Zemi</h1>

<h2>Celkový vítěz</h2>
<table border=“0″>
<col width=“130″>
<col>
<tbody>
<tr>
<td>Stanislav PALATKA</td>
<td>Pozemní termální monitoring
jako prostředek studia povrchové teploty v krajině</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>Výsledky</h2>
<table class=“tmpl“ cellspacing=“0″>
<col width=“20″>
<col width=“120″>
<col>
<tbody><tr>
<th colspan=“3″>
Bakalářská sekce</th>
</tr>
<tr>
<td>
1.</td>
<td>
Palatka Stanislav</td>
<td><a href=“https://svoc.prf.upol.cz/entry.php?id=ClID@WFNGTlpUR0c_&amp;year=0&amp;category=4″>Pozemní
termální monitoring jako prostředek studia povrchové teploty v krajině</a></td>
</tr>
<tr>
<td>
2.</td>
<td>
Procházka Jan</td>
<td><a href=“https://svoc.prf.upol.cz/entry.php?id=F0gM@RUlIT0hF&amp;year=0&amp;category=4″>Mapování
zimní údržby komunikací vybraného území v prostředí GIS</a></td>
</tr>
<tr>
<td>
3.</td>
<td>
Pohanka Tomáš</td>
<td><a href=“https://svoc.prf.upol.cz/entry.php?id=FFkQ@RllSR0ZF&amp;year=0&amp;category=4″>Evidence
územních plánů pro Olomoucký kraj</a></td>
</tr>
<tr>
<th colspan=“3″>
Magisterská sekce</th>
</tr>
<tr>
<td>
1.</td>
<td>
Nešvera Jakub</td>
<td>Fluviální tvary reliéfu
vybraných toků v&nbsp;Křivoklátské vrchovině</td>
</tr>
<tr>
<td>
2.</td>
<td>
Sadílek Ondřej</td>
<td><a href=“https://svoc.prf.upol.cz/entry.php?id=FFIB@R1ZHRUxWRg__&amp;year=0&amp;category=4″>Časová
analýza vývoje parků Filozofické fakulty UP v Olomouci</a></td>
</tr>
<tr>
<td>
3.</td>
<td>
Leimerová Kristýna</td>
<td><a href=“https://svoc.prf.upol.cz/entry.php?id=A0wd@UEhaSEQ_&amp;year=0&amp;category=4″>Detekce
vybraných tříd prvků ZABAGED z DMR leteckého laserového skenování</a></td>
</tr>
<tr>
<td>
3.</td>
<td>
Svoboda Martin</td>
<td><a href=“https://svoc.prf.upol.cz/entry.php?id=FEkF@RkhCV1lXRUc_&amp;year=0&amp;category=4″>Haldy
jako důsledek hornické činnosti v území – bariéry a možnosti dalšího
využití</a></td>
</tr>
<tr>
<th colspan=“3″>
Doktorská sekce</th>
</tr>
<tr>
<td>
1. – 2.</td>
<td>
Nétek Rostislav</td>
<td><u><a href=“https://svoc.prf.upol.cz/entry.php?id=CUwJ@WkhDVEtMRg__&amp;year=0&amp;category=4″>Implementation
of geoinformation technologies for cycling competitions</a></u></td>
</tr>
<tr>
<td>
1. – 2.</td>
<td>
Vondráková Alena</td>
<td><u><a href=“https://svoc.prf.upol.cz/entry.php?id=HkMN@TURIWUQ_&amp;year=0&amp;category=4″>Author’s
law in GIS and cartography</a></u></td></tr></tbody></table>

studentska-vedecka-soutez-o-cenu-dekana-upol-w600

/* ]]> */