Jan Mišurec z Univerzity Karlovy v Praze získal za svoji práci 1. místo v kategorii diplomových prací. Vlevo prof. Aleš Čepek z ČVUT v Praze, vpravo Petr Seidl, ředitel společnosti ARCDATA PRAHA.

Soutěž Student GIS Projekt je akce vyhlašovaná pro studenty univerzit a vysokých škol, kteří pracují na projektu z oblasti GIS a využívají technologie Esri nebo ENVI. Letošní 7. ročník soutěže vyvrcholil studentskou konferencí, na které se sešlo dvacet devět soutěžících, odborná porota a široké publikum zájemců o problematiku GIS.

Kdo se mohl přihlásit

Do soutěže se mohli přihlásit všichni studenti či absolventi bakalářského, magisterského (inženýrského) a postgraduálního studia, kteří studují či studovali na vysokých školách a univerzitách v České republice v interní, externí či kombinované formě studia v akademických letech 2009–2010 nebo 2010–2011.

Do soutěže byly přijaty práce obhájené i neobhájené. Podmínkou bylo zpracování projektu v software ArcGIS nebo ENVI.

Kdo se přihlásil

Přihlášku do soutěže zaslalo 29 studentů z 13 českých vysokých škol a univerzit.

student-gis-projekt-2011-01-w600

Jak se soutěžilo

Soutěžící studenti na konferenci svůj projekt prezentovali formou přednášky a posteru. Odborná porota vybrala tři nejlepší práce z každé kategorie. Všichni návštěvníci konference vybrali tři nejlepší postery, které byly oceněny zvlášť.student-gis-projekt-2011-03-w600
Kateřina Cimpelová ze Západočeské univerzity v PlzniVýsledky soutěže

Diplomové a disertační práce

  • 1. místo: Jan Mišurec: Určování obsahu chlorofylu z hyperspektrálních obrazových dat

  • 2. místo: Štěpán Vizina: Modelování maximálních průtoků v povodí Rakovnického potoka

  • 3. místo: Zuzana Žáková: Geografická radiální anamorfóza v prostředí GIS

Seminární a bakalářské práce

  • 1. místo: Hana Michlová: Hodnocení připravenosti obcí olomouckého regionu na urbanizační procesy

  • 2. místo: Jan Jelének: 3D rekonstrukce krajiny na příkladu zaniklých obcí v českém pohraničí a vojenských újezdech

  • 3. místo: Markéta Návratová: Vyhledávání českých regionů a měst uživateli Google

Postery

  • 1. místo: Jan Mišurec: Určování obsahu chlorofylu z hyperspektrálních obrazových dat

  • 2. místo: Jan Jelének: 3D rekonstrukce krajiny na příkladu zaniklých obcí v českém pohraničí a vojenských újezdech

  • 3. místo: Mariana Danielová: USE – IT PragueHana Michlová z Univerzity Palackého v Olomouci přebírá ocenění za 1. místo v sekci seminárních a bakalářských prací
Hana Michlová z Univerzity Palackého v Olomouci přebírá ocenění za 1. místo v sekci seminárních a bakalářských prací


Jan Mišurec z Univerzity Karlovy v Praze získal za svoji práci 1. místo v kategorii diplomových prací. Vlevo prof. Aleš Čepek z ČVUT v Praze, vpravo Petr Seidl, ředitel společnosti ARCDATA PRAHA.
Jan Mišurec z Univerzity Karlovy v Praze získal za svoji práci 1. místo v kategorii diplomových prací.
student-gis-projekt-feat

V návaznosti na pevně zavedenou tradici vyhlásila společnost ARCDATA PRAHA v pořadí již 7. ročník studentské konference, finále soutěže Student GIS Projekt.

V letošním roce se akce uskuteční 5. října 2011 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Na studentskou konferenci naváže následující den (6. října 2011) konference „Současnost a perspektivy dálkového průzkumu Země“, která představí významné výzkumné projekty dálkového průzkumu Země v Česku.

Tato akce je pořádána Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy.

Účast na obou konferencích je zdarma. Registrujte se ještě dnes na stránkách konference.

Podpořte konferenci svou účastí a přijďte si poslechnout zajímavé práce, které zpracovali studenti našich předních univerzit.

Do soutěže se přihlásilo již přes 30 studentů z 12 vysokých škol.

Jejich práce bude hodnotit odborná porota, výstavu posterů pak všichni účastníci konference.

student-gis-projekt-w600
tska-vedecka-soutez-o-cenu-dekana-upol-feat

Univerzita Palackého v Olomouci pořádala další ročník studentské vědecké soutěže o cenu děkana. Jednou z kategorií byly také vědy o Zemi, do nichž spadá rovněž geoinformatika. Přinášíme vám výsledky soutěže, společně s odkazy na stručné popisy přihlášených prací.

Soutěž o cenu děkana je studentská vědecká soutěž, které se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Soutěž existující ve stávající podobě od roku 2007 navazuje na dlouhou tradici studentských vědeckých soutěží (SVOČ).

Cílem soutěže je motivovat studenty k aktivní účasti ve vědě a výzkumu a k dalšímu působení v oblasti bádání a poznávání.

Výsledky z roku 2011 – Vědy o Zemi

Celkový vítěz

Stanislav PALATKA Pozemní termální monitoring jako prostředek studia povrchové teploty v krajině

Výsledky

Bakalářská sekce

1.

Palatka Stanislav

Pozemní termální monitoring jako prostředek studia povrchové teploty v krajině

2.

Procházka Jan

Mapování zimní údržby komunikací vybraného území v prostředí GIS

3.

Pohanka Tomáš

Evidence územních plánů pro Olomoucký kraj

Magisterská sekce

1.

Nešvera Jakub

Fluviální tvary reliéfu vybraných toků v Křivoklátské vrchovině

2.

Sadílek Ondřej

Časová analýza vývoje parků Filozofické fakulty UP v Olomouci

3.

Leimerová Kristýna

Detekce vybraných tříd prvků ZABAGED z DMR leteckého laserového skenování

3.

Svoboda Martin

Haldy jako důsledek hornické činnosti v území – bariéry a možnosti dalšího využití

Doktorská sekce

1. – 2.

Nétek Rostislav

Implementation of geoinformation technologies for cycling competitions

1. – 2.

Vondráková Alena

Author’s law in GIS and cartography

<h1>Výsledky z roku 2011 – Vědy o Zemi</h1>

<h2>Celkový vítěz</h2>
<table border=“0″>
<col width=“130″>
<col>
<tbody>
<tr>
<td>Stanislav PALATKA</td>
<td>Pozemní termální monitoring
jako prostředek studia povrchové teploty v krajině</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>Výsledky</h2>
<table class=“tmpl“ cellspacing=“0″>
<col width=“20″>
<col width=“120″>
<col>
<tbody><tr>
<th colspan=“3″>
Bakalářská sekce</th>
</tr>
<tr>
<td>
1.</td>
<td>
Palatka Stanislav</td>
<td><a href=“http://svoc.prf.upol.cz/entry.php?id=ClID@WFNGTlpUR0c_&amp;year=0&amp;category=4″>Pozemní
termální monitoring jako prostředek studia povrchové teploty v krajině</a></td>
</tr>
<tr>
<td>
2.</td>
<td>
Procházka Jan</td>
<td><a href=“http://svoc.prf.upol.cz/entry.php?id=F0gM@RUlIT0hF&amp;year=0&amp;category=4″>Mapování
zimní údržby komunikací vybraného území v prostředí GIS</a></td>
</tr>
<tr>
<td>
3.</td>
<td>
Pohanka Tomáš</td>
<td><a href=“http://svoc.prf.upol.cz/entry.php?id=FFkQ@RllSR0ZF&amp;year=0&amp;category=4″>Evidence
územních plánů pro Olomoucký kraj</a></td>
</tr>
<tr>
<th colspan=“3″>
Magisterská sekce</th>
</tr>
<tr>
<td>
1.</td>
<td>
Nešvera Jakub</td>
<td>Fluviální tvary reliéfu
vybraných toků v&nbsp;Křivoklátské vrchovině</td>
</tr>
<tr>
<td>
2.</td>
<td>
Sadílek Ondřej</td>
<td><a href=“http://svoc.prf.upol.cz/entry.php?id=FFIB@R1ZHRUxWRg__&amp;year=0&amp;category=4″>Časová
analýza vývoje parků Filozofické fakulty UP v Olomouci</a></td>
</tr>
<tr>
<td>
3.</td>
<td>
Leimerová Kristýna</td>
<td><a href=“http://svoc.prf.upol.cz/entry.php?id=A0wd@UEhaSEQ_&amp;year=0&amp;category=4″>Detekce
vybraných tříd prvků ZABAGED z DMR leteckého laserového skenování</a></td>
</tr>
<tr>
<td>
3.</td>
<td>
Svoboda Martin</td>
<td><a href=“http://svoc.prf.upol.cz/entry.php?id=FEkF@RkhCV1lXRUc_&amp;year=0&amp;category=4″>Haldy
jako důsledek hornické činnosti v území – bariéry a možnosti dalšího
využití</a></td>
</tr>
<tr>
<th colspan=“3″>
Doktorská sekce</th>
</tr>
<tr>
<td>
1. – 2.</td>
<td>
Nétek Rostislav</td>
<td><u><a href=“http://svoc.prf.upol.cz/entry.php?id=CUwJ@WkhDVEtMRg__&amp;year=0&amp;category=4″>Implementation
of geoinformation technologies for cycling competitions</a></u></td>
</tr>
<tr>
<td>
1. – 2.</td>
<td>
Vondráková Alena</td>
<td><u><a href=“http://svoc.prf.upol.cz/entry.php?id=HkMN@TURIWUQ_&amp;year=0&amp;category=4″>Author’s
law in GIS and cartography</a></u></td></tr></tbody></table>

studentska-vedecka-soutez-o-cenu-dekana-upol-w600