gis-night-2011-02-w600

Koncem listopadu každoročně v Olomouci pasují studenty prvního ročníku oboru Geoinformatika a geografie. Je tomu stejně i letos. GIS Night, jak je akce pojmenována, se uskuteční 24. listopadu 2011.gis-night-2011-02-w600
... budou i chlebíčky 🙂
gis-night-2011-00-w600
Kdo bude mít gisšátek, má vstup zadarmo.O noci plné GISu jsme psali již v roce 2003, za zmínku i po letech stojí „Gisákovo desatero“, což je soubor pravidel, kterými by se měl řídit každý olomoucký geoinformatik.

Za zmínku stojí například:

„…2.několikrát vrácené cvičení z kartografie mě nemůže rozčílit, 3. nevezmu jméno ESRI nadarmo,… 5. pokud něčemu nerozumím, usmívám se a tvářím se sebejistě, 6. dostanu-li se do cizího města, provedu nejprve síťovou analýzu, …9. Křovák není domorodec z buše…

Podívejte se na fotografie z let minulých: http://gisaci.rajce.idnes.cz/GIS_night/ nebo http://gisaci.rajce.idnes.cz/2009.11_GISnight/


[iframe_youtube video=cQ7x9WcxkF0]


Aktualizováno: Dozvěděli jsme se od pořadatelů, že akce je určena především pro studenty a zaměstnance místní katedry geoinformatiky.

Jan Mišurec z Univerzity Karlovy v Praze získal za svoji práci 1. místo v kategorii diplomových prací. Vlevo prof. Aleš Čepek z ČVUT v Praze, vpravo Petr Seidl, ředitel společnosti ARCDATA PRAHA.

Soutěž Student GIS Projekt je akce vyhlašovaná pro studenty univerzit a vysokých škol, kteří pracují na projektu z oblasti GIS a využívají technologie Esri nebo ENVI. Letošní 7. ročník soutěže vyvrcholil studentskou konferencí, na které se sešlo dvacet devět soutěžících, odborná porota a široké publikum zájemců o problematiku GIS.

Kdo se mohl přihlásit

Do soutěže se mohli přihlásit všichni studenti či absolventi bakalářského, magisterského (inženýrského) a postgraduálního studia, kteří studují či studovali na vysokých školách a univerzitách v České republice v interní, externí či kombinované formě studia v akademických letech 2009–2010 nebo 2010–2011.

Do soutěže byly přijaty práce obhájené i neobhájené. Podmínkou bylo zpracování projektu v software ArcGIS nebo ENVI.

Kdo se přihlásil

Přihlášku do soutěže zaslalo 29 studentů z 13 českých vysokých škol a univerzit.

student-gis-projekt-2011-01-w600

Jak se soutěžilo

Soutěžící studenti na konferenci svůj projekt prezentovali formou přednášky a posteru. Odborná porota vybrala tři nejlepší práce z každé kategorie. Všichni návštěvníci konference vybrali tři nejlepší postery, které byly oceněny zvlášť.student-gis-projekt-2011-03-w600
Kateřina Cimpelová ze Západočeské univerzity v PlzniVýsledky soutěže

Diplomové a disertační práce

  • 1. místo: Jan Mišurec: Určování obsahu chlorofylu z hyperspektrálních obrazových dat

  • 2. místo: Štěpán Vizina: Modelování maximálních průtoků v povodí Rakovnického potoka

  • 3. místo: Zuzana Žáková: Geografická radiální anamorfóza v prostředí GIS

Seminární a bakalářské práce

  • 1. místo: Hana Michlová: Hodnocení připravenosti obcí olomouckého regionu na urbanizační procesy

  • 2. místo: Jan Jelének: 3D rekonstrukce krajiny na příkladu zaniklých obcí v českém pohraničí a vojenských újezdech

  • 3. místo: Markéta Návratová: Vyhledávání českých regionů a měst uživateli Google

Postery

  • 1. místo: Jan Mišurec: Určování obsahu chlorofylu z hyperspektrálních obrazových dat

  • 2. místo: Jan Jelének: 3D rekonstrukce krajiny na příkladu zaniklých obcí v českém pohraničí a vojenských újezdech

  • 3. místo: Mariana Danielová: USE – IT PragueHana Michlová z Univerzity Palackého v Olomouci přebírá ocenění za 1. místo v sekci seminárních a bakalářských prací
Hana Michlová z Univerzity Palackého v Olomouci přebírá ocenění za 1. místo v sekci seminárních a bakalářských prací


Jan Mišurec z Univerzity Karlovy v Praze získal za svoji práci 1. místo v kategorii diplomových prací. Vlevo prof. Aleš Čepek z ČVUT v Praze, vpravo Petr Seidl, ředitel společnosti ARCDATA PRAHA.
Jan Mišurec z Univerzity Karlovy v Praze získal za svoji práci 1. místo v kategorii diplomových prací.
tska-vedecka-soutez-o-cenu-dekana-upol-feat

Univerzita Palackého v Olomouci pořádala další ročník studentské vědecké soutěže o cenu děkana. Jednou z kategorií byly také vědy o Zemi, do nichž spadá rovněž geoinformatika. Přinášíme vám výsledky soutěže, společně s odkazy na stručné popisy přihlášených prací.

Soutěž o cenu děkana je studentská vědecká soutěž, které se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Soutěž existující ve stávající podobě od roku 2007 navazuje na dlouhou tradici studentských vědeckých soutěží (SVOČ).

Cílem soutěže je motivovat studenty k aktivní účasti ve vědě a výzkumu a k dalšímu působení v oblasti bádání a poznávání.

Výsledky z roku 2011 – Vědy o Zemi

Celkový vítěz

Stanislav PALATKA Pozemní termální monitoring jako prostředek studia povrchové teploty v krajině

Výsledky

Bakalářská sekce

1.

Palatka Stanislav

Pozemní termální monitoring jako prostředek studia povrchové teploty v krajině

2.

Procházka Jan

Mapování zimní údržby komunikací vybraného území v prostředí GIS

3.

Pohanka Tomáš

Evidence územních plánů pro Olomoucký kraj

Magisterská sekce

1.

Nešvera Jakub

Fluviální tvary reliéfu vybraných toků v Křivoklátské vrchovině

2.

Sadílek Ondřej

Časová analýza vývoje parků Filozofické fakulty UP v Olomouci

3.

Leimerová Kristýna

Detekce vybraných tříd prvků ZABAGED z DMR leteckého laserového skenování

3.

Svoboda Martin

Haldy jako důsledek hornické činnosti v území – bariéry a možnosti dalšího využití

Doktorská sekce

1. – 2.

Nétek Rostislav

Implementation of geoinformation technologies for cycling competitions

1. – 2.

Vondráková Alena

Author’s law in GIS and cartography

<h1>Výsledky z roku 2011 – Vědy o Zemi</h1>

<h2>Celkový vítěz</h2>
<table border=“0″>
<col width=“130″>
<col>
<tbody>
<tr>
<td>Stanislav PALATKA</td>
<td>Pozemní termální monitoring
jako prostředek studia povrchové teploty v krajině</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>Výsledky</h2>
<table class=“tmpl“ cellspacing=“0″>
<col width=“20″>
<col width=“120″>
<col>
<tbody><tr>
<th colspan=“3″>
Bakalářská sekce</th>
</tr>
<tr>
<td>
1.</td>
<td>
Palatka Stanislav</td>
<td><a href=“http://svoc.prf.upol.cz/entry.php?id=ClID@WFNGTlpUR0c_&amp;year=0&amp;category=4″>Pozemní
termální monitoring jako prostředek studia povrchové teploty v krajině</a></td>
</tr>
<tr>
<td>
2.</td>
<td>
Procházka Jan</td>
<td><a href=“http://svoc.prf.upol.cz/entry.php?id=F0gM@RUlIT0hF&amp;year=0&amp;category=4″>Mapování
zimní údržby komunikací vybraného území v prostředí GIS</a></td>
</tr>
<tr>
<td>
3.</td>
<td>
Pohanka Tomáš</td>
<td><a href=“http://svoc.prf.upol.cz/entry.php?id=FFkQ@RllSR0ZF&amp;year=0&amp;category=4″>Evidence
územních plánů pro Olomoucký kraj</a></td>
</tr>
<tr>
<th colspan=“3″>
Magisterská sekce</th>
</tr>
<tr>
<td>
1.</td>
<td>
Nešvera Jakub</td>
<td>Fluviální tvary reliéfu
vybraných toků v&nbsp;Křivoklátské vrchovině</td>
</tr>
<tr>
<td>
2.</td>
<td>
Sadílek Ondřej</td>
<td><a href=“http://svoc.prf.upol.cz/entry.php?id=FFIB@R1ZHRUxWRg__&amp;year=0&amp;category=4″>Časová
analýza vývoje parků Filozofické fakulty UP v Olomouci</a></td>
</tr>
<tr>
<td>
3.</td>
<td>
Leimerová Kristýna</td>
<td><a href=“http://svoc.prf.upol.cz/entry.php?id=A0wd@UEhaSEQ_&amp;year=0&amp;category=4″>Detekce
vybraných tříd prvků ZABAGED z DMR leteckého laserového skenování</a></td>
</tr>
<tr>
<td>
3.</td>
<td>
Svoboda Martin</td>
<td><a href=“http://svoc.prf.upol.cz/entry.php?id=FEkF@RkhCV1lXRUc_&amp;year=0&amp;category=4″>Haldy
jako důsledek hornické činnosti v území – bariéry a možnosti dalšího
využití</a></td>
</tr>
<tr>
<th colspan=“3″>
Doktorská sekce</th>
</tr>
<tr>
<td>
1. – 2.</td>
<td>
Nétek Rostislav</td>
<td><u><a href=“http://svoc.prf.upol.cz/entry.php?id=CUwJ@WkhDVEtMRg__&amp;year=0&amp;category=4″>Implementation
of geoinformation technologies for cycling competitions</a></u></td>
</tr>
<tr>
<td>
1. – 2.</td>
<td>
Vondráková Alena</td>
<td><u><a href=“http://svoc.prf.upol.cz/entry.php?id=HkMN@TURIWUQ_&amp;year=0&amp;category=4″>Author’s
law in GIS and cartography</a></u></td></tr></tbody></table>

studentska-vedecka-soutez-o-cenu-dekana-upol-w600

gisacek-2011-feat-w250

Studentská konference GISáček, kterou pořádá Institut geoinformatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě vstupuje již do 14. ročníku.

Za těch 14 let si akce vybudovala renomé mezi studenty geoinformatiky a dalších oborů. Konference se účastní rovněž zástupci z odborné praxe, kteří toto setkání mimo jiné využívají k vyhledávání talentovaných studentů, se kterými by mohli spolupracovat (či je přímo zaměstnat).

Dne 10. května 2011 se uskuteční 14. ročník konference. Příležitost prezentovat svoji diplomovou nebo bakalářskou práci před odborným publikem mají všichni studenti z České a Slovenské republiky.

Přihlašte svoji práci se do 5. května a vyhrajte.

Pokud se rozhodnete, že se do soutěže přihlásit opravdu nechcete, přijeďte alespoň podpořit své kolegyně a kolegy svojí účastí v publiku.

Společnost Bentley Systems spustila portál STUDENTserver, což je samoobslužný portál pro získávání studentských licencí software Bentley. Na portálu rovněž studenti získají přístup ke školicím kurzům.

bentley-studentserver-screenshot

STUDENTserver je zdarma dostupný všem školám, které jsou zapojeny do akademického programu Be Careers Network s minimálně deseti předplacenými pracovišti.

Vedle základních produktů Bentley jako jsou MicroStation nebo Bentley Map jsou zde k dispozici také profesní aplikace pro architekturu, dopravní stavby, mapování a GIS nebo správu velkých infrastrukturálních komplexů.

Portál poskytuje také neomezený přístup ke školicím kurzům a vzdělávacím zdrojům. Nedílnou součástí je i přístup k Be Communities, jejichž prostřednictvím mohou studenti navazovat profesní kontakty, sdílet své zkušenosti a diskutovat s odborníky z komerčních společností.

Jakožto samostatný, samoobslužný portál má STUDENTserver minimální nároky na interní správu školským administrátorem. Registrace studentů, poskytování software, sledování školicích kurzů pro více než 50 odborných aplikací je prováděno na straně Bentley, bez nutnosti zásahu interního správce IT.

Kontakt s portálem probíhá na základě individuálního „školního kódu“, který je poskytnut pro danou vzdělávací instituci. Tento kód je možné volně sdílet mezi studenty a pracovníky dané instituce.

Portál je k dispozici na adrese http://apps.bentley.com/studentserver.

Pomocí služeb portálu STUDENTserver mohou studenti průběžně získávat a zlepšovat své znalosti při využívání profesionálních CAD/GIS/infrastructure řešení. S hloubkou svých získaných znalostí a schopností pokročilého využívání profesionálních softwarových nástrojů budou snadno nacházet své profesionální uplatnění například již v průběhu studií.

urbanisticka-vize-univerzita-karlova-2030

Ve čtvrtek 3. února 2011 od 10:00 se bude konat konference s názvem Urbanistická vize Univerzity Karlovy 2030. Studenti architektury budou prezentovat své vize, jak bude univerzita a Praha podle nich v té době vypadat.

urbanisticka-vize-univerzita-karlova-2030

KDY: čtvrtek 3. února 2011 od 10:00 hodin

KDE: Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1

Práce přednesou posluchači architektonických ateliérů. Své příspěvky studenti vypracovali pod vedením supervizorů z fakult stavebních a architektury řady českých vysokých škol.

Podrobnosti  o projektu  jsou také na http://vizeuk2030.cuni.cz