geobusiness-magazine-konference-olomouc-rozvojove-zeme-mapovani-photo-gatumba-croix-rouge-feat

Chcete se dozvědět, jak se dají využívat GISy a mapování v rozvojové spolupráci a humanitární pomoci? Přijďte si do Olomouce poslechnout praktické zkušenosti.

Konference se bude konat v pátek 25. října 2013 (9:30 – 14:00) na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (17. listopadu 12, Olomouc). Vstup na akci je po registraci zdarma.

Předběžný program:

  • Zkušenosti s OpenStreetMap mapováním v Burundi, Čadu a Keni (EUROSHA Volunteers)
  • Využití GIS v zemědělských projektech v Etiopii (Člověk v tísni, o.p.s.)
  • Kde a jak ČR pomáhá – atlas ZRS ČR (Katedra rozvojových studií a Katedra geoinformatiky, PřF UP Olomouc)
  • UAV a jejich využití (GEODIS Brno)
  • Mapovací služby pro podporu humanitárních aktivit a rozvojových programů (GISAT)

Přihlašovací formulář je dostupný na: https://docs.google.com/forms/d/1wRnlQdhpmgb2unWUpjGKcQckh6jkaWnsf2_w5Z_iS78/viewform

Projekt je podporován z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Konference probíhá pod záštitou České geografické společnosti, České asociace pro geoinformace a Kartografické společnosti ČR.

slet-kgi-olomouc-w600

Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá u příležitosti 10 let své existence Slet olomouckých geoinformatiků.

slet-kgi-olomouc-w600

Základními událostmi Sletu budou představení života na KGI (historie, současnost a budoucnost), absolventská konference (vystoupení absolventů katedry působících v geoinformatické praxi) a GIS overnight (nevázané geoinformatické veselí napříč ročníky a profesemi s tombolou a dalšími soutěžemi).

Na Slet jsou pozváni všichni bývalí i současní členové katedry, všichni absolventi i všichni současní studenti. Očekáváme, že se Sletu zúčastní přes 250 osob.

Akce se bude konat 22. října 2011, přihlásit se můžete na stránkách setkání.

geocomputation-2011-P1040951-w600

Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého uspořádala v rámci projektu OPVK „Zvýšení konkurenceschopnosti studentů geoinformatiky inovací studia výpočetně náročnými metodami statistického modelování, chaosu, fuzzy a fraktálů – Geocomputation“ první Letní školu Geocomputation in GIS.

Letní škola je pořádána jako každoroční vyvrcholení projektu Geocomputation v podobě setkání odborníků a studentů, kteří zde řeší zajímavé praktické úkoly z problematiky geocomputation.

Týdenní akce se konala na přelomu června a července za účasti více než 25 studentů Univerzity Palackého v Olomouci a studentů partnerské Vysoké školy báňské –Technické univerzity v Ostravě.


Společná fotografie všech účastníků první Letní školy Geocomputation in GIS


Organizátory akce překvapil především vysoký zájem studentů o účast, který byl výrazně vyšší než umožňoval rozpočet projektu.

Pro první ročník letní školy byly vybrány Vizovické vrchy, konkrétně obec Vysoké Pole a místní EnviCentrum.

Kvalitní zázemí, vybudované rovněž z evropských dotací, nabídlo účastníkům příjemné prostředí k odbornému i doplňkovému programu.

Hlavním tématem letošního ročníku byla vícerozměrná statistická analýza aplikovaná v oblasti geověd.

Z přednášek Mgr. Pavla Tučka, Ph.D. a Mgr. Michaely Tučkové se účastníci dozvěděli hlavní teoretická východiska problematiky vícerozměrné statistické analýzy a diskriminační analýzy.


geocomputation-2011-P1040957-w600
Přednáška Mgr. Pavla Tučka, Ph.D.


V průběhu cvičení, vedených Mgr. Vítem Pásztem a Mgr. Lukášem Markem, se studenti naučili problematiku statistických analýz aplikovat v prostředí software R.

V doplňující přednášce Bc. Dany Cahové byla studentům představena problematika vícerozměrných kontingenčních tabulek.


geocomputation-2011-P1050088-w600
Práce na samostatných projektech studentů za odborného vedení Mgr. Michaely Tučkové


Nejvýznamnějším hostem letní školy byl však přední slovenský odborník doc. Mgr. Radoslav Harman, Ph.D., který studenty nadchnul nejen bravurní angličtinou, ale zejména velmi poutavou odbornou přednáškou na téma shlukové analýzy.

Součástí letní školy bylo vedle přednášek a praktických cvičení zaměřených na geocomputation v geoinformatice také řešení samostatných projektů, které byly na závěr školy prezentovány před zástupci vybraných firem (TESCO SW – Marek Vaculík, Geocentrum – Petr Závodník, T-MAPY – Marek Lesák) a organizací (ÚHÚL – Marek Mlčoušek, ČSÚ – Lenka Kuprová a Petr Dědič).

Ti naopak prezentovali hlavní náplň své pracovní činnosti a oblasti možného uplatnění absolventů. V závěru školy obdrželi všichni účastníci letní školy certifikát o jejím absolvování.

V příštím roce se organizace Letní školy přesouvá na partnera projektu, tedy na Institut  geoinformatiky VŠB-TU Ostrava. Více informací o projektu najdete na www.geocomputation.upol.cz.tska-vedecka-soutez-o-cenu-dekana-upol-feat

Univerzita Palackého v Olomouci pořádala další ročník studentské vědecké soutěže o cenu děkana. Jednou z kategorií byly také vědy o Zemi, do nichž spadá rovněž geoinformatika. Přinášíme vám výsledky soutěže, společně s odkazy na stručné popisy přihlášených prací.

Soutěž o cenu děkana je studentská vědecká soutěž, které se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Soutěž existující ve stávající podobě od roku 2007 navazuje na dlouhou tradici studentských vědeckých soutěží (SVOČ).

Cílem soutěže je motivovat studenty k aktivní účasti ve vědě a výzkumu a k dalšímu působení v oblasti bádání a poznávání.

Výsledky z roku 2011 – Vědy o Zemi

Celkový vítěz

Stanislav PALATKA Pozemní termální monitoring jako prostředek studia povrchové teploty v krajině

Výsledky

Bakalářská sekce

1.

Palatka Stanislav

Pozemní termální monitoring jako prostředek studia povrchové teploty v krajině

2.

Procházka Jan

Mapování zimní údržby komunikací vybraného území v prostředí GIS

3.

Pohanka Tomáš

Evidence územních plánů pro Olomoucký kraj

Magisterská sekce

1.

Nešvera Jakub

Fluviální tvary reliéfu vybraných toků v Křivoklátské vrchovině

2.

Sadílek Ondřej

Časová analýza vývoje parků Filozofické fakulty UP v Olomouci

3.

Leimerová Kristýna

Detekce vybraných tříd prvků ZABAGED z DMR leteckého laserového skenování

3.

Svoboda Martin

Haldy jako důsledek hornické činnosti v území – bariéry a možnosti dalšího využití

Doktorská sekce

1. – 2.

Nétek Rostislav

Implementation of geoinformation technologies for cycling competitions

1. – 2.

Vondráková Alena

Author’s law in GIS and cartography

<h1>Výsledky z roku 2011 – Vědy o Zemi</h1>

<h2>Celkový vítěz</h2>
<table border=“0″>
<col width=“130″>
<col>
<tbody>
<tr>
<td>Stanislav PALATKA</td>
<td>Pozemní termální monitoring
jako prostředek studia povrchové teploty v krajině</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>Výsledky</h2>
<table class=“tmpl“ cellspacing=“0″>
<col width=“20″>
<col width=“120″>
<col>
<tbody><tr>
<th colspan=“3″>
Bakalářská sekce</th>
</tr>
<tr>
<td>
1.</td>
<td>
Palatka Stanislav</td>
<td><a href=“http://svoc.prf.upol.cz/entry.php?id=ClID@WFNGTlpUR0c_&amp;year=0&amp;category=4″>Pozemní
termální monitoring jako prostředek studia povrchové teploty v krajině</a></td>
</tr>
<tr>
<td>
2.</td>
<td>
Procházka Jan</td>
<td><a href=“http://svoc.prf.upol.cz/entry.php?id=F0gM@RUlIT0hF&amp;year=0&amp;category=4″>Mapování
zimní údržby komunikací vybraného území v prostředí GIS</a></td>
</tr>
<tr>
<td>
3.</td>
<td>
Pohanka Tomáš</td>
<td><a href=“http://svoc.prf.upol.cz/entry.php?id=FFkQ@RllSR0ZF&amp;year=0&amp;category=4″>Evidence
územních plánů pro Olomoucký kraj</a></td>
</tr>
<tr>
<th colspan=“3″>
Magisterská sekce</th>
</tr>
<tr>
<td>
1.</td>
<td>
Nešvera Jakub</td>
<td>Fluviální tvary reliéfu
vybraných toků v&nbsp;Křivoklátské vrchovině</td>
</tr>
<tr>
<td>
2.</td>
<td>
Sadílek Ondřej</td>
<td><a href=“http://svoc.prf.upol.cz/entry.php?id=FFIB@R1ZHRUxWRg__&amp;year=0&amp;category=4″>Časová
analýza vývoje parků Filozofické fakulty UP v Olomouci</a></td>
</tr>
<tr>
<td>
3.</td>
<td>
Leimerová Kristýna</td>
<td><a href=“http://svoc.prf.upol.cz/entry.php?id=A0wd@UEhaSEQ_&amp;year=0&amp;category=4″>Detekce
vybraných tříd prvků ZABAGED z DMR leteckého laserového skenování</a></td>
</tr>
<tr>
<td>
3.</td>
<td>
Svoboda Martin</td>
<td><a href=“http://svoc.prf.upol.cz/entry.php?id=FEkF@RkhCV1lXRUc_&amp;year=0&amp;category=4″>Haldy
jako důsledek hornické činnosti v území – bariéry a možnosti dalšího
využití</a></td>
</tr>
<tr>
<th colspan=“3″>
Doktorská sekce</th>
</tr>
<tr>
<td>
1. – 2.</td>
<td>
Nétek Rostislav</td>
<td><u><a href=“http://svoc.prf.upol.cz/entry.php?id=CUwJ@WkhDVEtMRg__&amp;year=0&amp;category=4″>Implementation
of geoinformation technologies for cycling competitions</a></u></td>
</tr>
<tr>
<td>
1. – 2.</td>
<td>
Vondráková Alena</td>
<td><u><a href=“http://svoc.prf.upol.cz/entry.php?id=HkMN@TURIWUQ_&amp;year=0&amp;category=4″>Author’s
law in GIS and cartography</a></u></td></tr></tbody></table>

studentska-vedecka-soutez-o-cenu-dekana-upol-w600

4th-olomouc-geoinformatics-colloquim-feat

Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 7. června čtvrté kolokvium o geoinformatice. Akce se bude konat od 10.30 v Aule Přírodovědecké fakulty UP.

7. červen 2011, 10:30

Na Katedře geoinformatiky proběhne již čtvrté Olomoucké geoinformatické kolokvium. Se svými příspěvky o studiu sídel pomocí geoinformačních technologií vystoupí čerství absolventi Mgr. Petra Sádovská a Mgr. Zbyněk Janoška. Hlavním prezentujícím bude prof. Carsten Jürgens, přední německý odborník na problematiku DPZ při studiu městského prostředí.

Místo: Aula Přírodovědecké fakulty UP, tř. Svobody 26, Olomouc

4th-olomouc-geoinformatics-colloquim-flyer