geocomputation-2011-P1040951-w600


Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého uspořádala v rámci projektu OPVK „Zvýšení konkurenceschopnosti studentů geoinformatiky inovací studia výpočetně náročnými metodami statistického modelování, chaosu, fuzzy a fraktálů – Geocomputation“ první Letní školu Geocomputation in GIS.

Letní škola je pořádána jako každoroční vyvrcholení projektu Geocomputation v podobě setkání odborníků a studentů, kteří zde řeší zajímavé praktické úkoly z problematiky geocomputation.

Týdenní akce se konala na přelomu června a července za účasti více než 25 studentů Univerzity Palackého v Olomouci a studentů partnerské Vysoké školy báňské –Technické univerzity v Ostravě.


Společná fotografie všech účastníků první Letní školy Geocomputation in GIS


Organizátory akce překvapil především vysoký zájem studentů o účast, který byl výrazně vyšší než umožňoval rozpočet projektu.

Pro první ročník letní školy byly vybrány Vizovické vrchy, konkrétně obec Vysoké Pole a místní EnviCentrum.

Kvalitní zázemí, vybudované rovněž z evropských dotací, nabídlo účastníkům příjemné prostředí k odbornému i doplňkovému programu.

Hlavním tématem letošního ročníku byla vícerozměrná statistická analýza aplikovaná v oblasti geověd.

Z přednášek Mgr. Pavla Tučka, Ph.D. a Mgr. Michaely Tučkové se účastníci dozvěděli hlavní teoretická východiska problematiky vícerozměrné statistické analýzy a diskriminační analýzy.


geocomputation-2011-P1040957-w600
Přednáška Mgr. Pavla Tučka, Ph.D.


V průběhu cvičení, vedených Mgr. Vítem Pásztem a Mgr. Lukášem Markem, se studenti naučili problematiku statistických analýz aplikovat v prostředí software R.

V doplňující přednášce Bc. Dany Cahové byla studentům představena problematika vícerozměrných kontingenčních tabulek.


geocomputation-2011-P1050088-w600
Práce na samostatných projektech studentů za odborného vedení Mgr. Michaely Tučkové


Nejvýznamnějším hostem letní školy byl však přední slovenský odborník doc. Mgr. Radoslav Harman, Ph.D., který studenty nadchnul nejen bravurní angličtinou, ale zejména velmi poutavou odbornou přednáškou na téma shlukové analýzy.

Součástí letní školy bylo vedle přednášek a praktických cvičení zaměřených na geocomputation v geoinformatice také řešení samostatných projektů, které byly na závěr školy prezentovány před zástupci vybraných firem (TESCO SW – Marek Vaculík, Geocentrum – Petr Závodník, T-MAPY – Marek Lesák) a organizací (ÚHÚL – Marek Mlčoušek, ČSÚ – Lenka Kuprová a Petr Dědič).

Ti naopak prezentovali hlavní náplň své pracovní činnosti a oblasti možného uplatnění absolventů. V závěru školy obdrželi všichni účastníci letní školy certifikát o jejím absolvování.

V příštím roce se organizace Letní školy přesouvá na partnera projektu, tedy na Institut  geoinformatiky VŠB-TU Ostrava. Více informací o projektu najdete na www.geocomputation.upol.cz.