DATA GeoBusiness INSPIRACE SOUTĚŽE

Soutěž o používání otevřených dat – Společně otevíráme data

Soutěž pro aplikace a projekty nad otevřenými daty má uzávěrku 25. října. Soutěž je otevřená a přihlásit se můžete průběžně.

Fond Otakara Motejla, který spravuje Nadace Open Society Fund Praha, zve k přihlášení se do soutěže o nejlepší projekt či zdroj otevřených dat. Odborným garantem soutěže je Fórum pro otevřená data.

Soutěž je otevřená a má dvě kategorie – pro veřejnost a studentskou. Přihlásit se lze průběžně prostřednictvím nepovinné předběžné registrace a následně vyplněním registračního formuláře včetně odeslání hypertextového odkazu na aplikaci a uvedení zdroje otevřených dat do 25. října.

Přihlášené práce bude hodnotit nezávislá porota složená z odborníků a partnerů soutěže. Kritérii pro ocenění jsou společenský přínos a využitelnost, uživatelská přívětivost, funkčnost a efektivnost aplikace. Ve studentské kategorii bude navíc porota hodnotit originalitu a v kategorii pro veřejnost udržitelnost včetně aktualizace dat.

Celkem bude oceněno až 21 výherců. První tři vítězové v každé kategorii získají hlavní cenu a 4. až 10. oceněný vedlejší ceny. Zvláštní cenu udělí Nadace Vodafone Česká republika soutěžícímu za nejvíce prospěšnou aplikaci pro znevýhodněné občany. Výsledky soutěže budou oznámeny do 28. listopadu a aplikace budou umístěny na www.otevrenadata.cz, www.motejl.cz a www.nasstat.cz.

Podrobná pravidla soutěže naleznete zde. Dotazy k soutěži zasílejte na e-mail: otevrenadata@motejl.cz

Otevřená data jsou údaje bezplatně dostupné na internetu ve strukturované a strojově čitelné podobě. Jsou zpřístupněny způsobem, který jejich využití neklade technické či jiné překážky. Formát dat, jehož specifikace je volně dostupná, a právní podmínky neomezují nikoho v jejich použití a volném zpracování, a to i v rámci softwarových aplikací. Tyto údaje mohou pocházet z univerzit, nevládních organizací, soukromých firem nebo veřejné správy.

Ve světě existují stovky aplikací, které jako zdroj použily otevřená data. Podívejte se, kde můžete v České republice čerpat data.

Případně se podívejte na příklady služeb, které otevřená data používají.

Máte-li nápad na aplikaci využívající data veřejné správy, která však nejsou dostupná, můžete o ně požádat podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Žádost podáte například přes formulář na www.infoprovsechny.cz.

geobusiness-magazine-otevrena-data-vas-majetek-cz-screenshot-w600

 

/* ]]> */